Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo Luật

Luận Văn Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang  miễn phí, dành cho các bạn đang làm đề tài luận văn về đề tài lĩnh vực giao thông

XEM THÊM BÁO GIÁ DỊCH VỤ VIẾT LUẬN VĂN 

https://zalo.me/0932091562

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ở mỗi quốc gia luôn là sản phẩm được kế thừa của nhiều hoạt động khác nhau trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh, quốc phòng. Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được xem là bộ mặt của xã hội, là tiêu chí cơ bản phản ánh tiềm lực kinh tế, năng lực quản lý và mức độ văn minh của mỗi quốc gia. Dưới góc độ kinh tế, hoạt động giao thông được xem như mạch máu của nền kinh tế quốc dân. Sự hình thành, tồn tại và phát triển ở mỗi vùng đô thị, khu kinh tế phụ thuộc vào quy mô tổ chức hoạt động giao thông và yêu cầu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông của quốc gia đó. Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông là yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản của mọi quốc gia; là điều kiện để phát triển kinh tế, củng cố an ninh, quốc phòng và ổn định trật tự xã hội. Nhận thức vai trò quan trọng của trật tự, an toàn giao thông đường bộ, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và các văn bản quy phạm pháp luật như: Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 22/4/2003, Chỉ thi ̣ số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Luật giao thông đường bộ năm 2001, năm 2008; các Nghị quyết số 14/2002/NQ- QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội; Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002, Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 và Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP ngày 24/6/2011 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, v.v… Đặc biệt, quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, được xây dựng nhằm thiết lập kỷ cương và từng bước ổn định tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên phạm vi cả nước.

 1. 10.2 Tuy nhiên, trong điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông nói chung, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nói riêng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội thì hoạt động quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã và đang bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giao thông đường bộ và xử phát vi phạm hành chính (XPVPHC) trong trong lĩnh vực giao thông đường bộ (GTĐB) thiếu tính đồng bộ, tính thống nhất; quy định về XPVPHC trong trong lĩnh vực GTĐB bị phân tán, chồng chéo, thiếu thống nhất, còn chung chung và chưa hoàn toàn phù hợp; chưa phân định rõ trách nhiệm chính của các bộ, ngành, trách nhiệm của cơ quan phối hợp và trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp về phạm vi, thẩm quyền XPVPHC trong trong lĩnh vực GTĐB; đội ngũ cán bộ, công chức quản lý và thực thi XPVPHC trong trong lĩnh vực GTĐB chưa đáp ứng yêu cầu cả về phẩm chất và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nguồn lực tài chính, các điều kiện phương tiện, máy móc và trang thiết bị đầu tư cho hoạt động XPVPHC trong trong lĩnh vực GTĐB còn thiếu và lạc hậu, chưa bảo đảm với yêu cầu nhiệm vụ. Trong khi đó, sự gia tăng về kinh tế và phát triển của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã thúc đẩy số lượng phương tiện cơ giới đường bộ, đặc biệt là mô tô, xe gắn máy, xe máy điện gia tăng nhanh chóng. Lưu lượng, khối lượng GTĐB tăng nhanh, kéo theo các vấn đề liên quan như xung đột giao thông, tai nạn giao thông, ùn tắc, vi phạm trật tự, an toàn GTĐB ở đô thị và tai nạn giao thông ở các vùng nông thôn gia tăng. Trong khi, nhận thức, ý thức chấp hành các yêu cầu về an toàn giao thông đường bộ của người tham gia giao thông và của cộng đồng vẫn còn thấp kém, dẫn đến vi phạm và tai nạn GTĐB ở Việt Nam diễn biến ngày càng phức tạp. Từ năm 2007 đến nay tai nạn giao thông đường bộ có xu hướng giảm (giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương), nhưng số người chết vẫn ở mức cao (trung bình gần 10.000 người chết trong một năm với tổng dân số 98 triệu dân), vi phạm và tai nạn GTĐB giảm chưa ổn định, thiếu tính bền vững.
 2. 11.3 Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, từ năm 2010 đến hết năm 2015, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã xử phạt 34.514.138 trường hợp vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, kho bạc nhà nước thu trên 14 nghìn tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 2.087.267 trường hợp, tạm giữ 168.655 xe ô tô, 3.704.806 xe mô tô, xe gắn máy và trên 61 nghìn phương tiện khác. Phân tích các hành vi vi phạm cho thấy: vi phạm chạy quá tốc độ quy định chiếm 16,85%; vi phạm đi không đúng phần đường, làn đường chiếm 10,87%; vi phạm tránh, vượt không đúng quy định chiếm 0,35%; vi phạm chở quá số người quy định chiếm 1,58%; vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện chiếm 1,64%; vi phạm chở hàng quá tải chiếm 1,39%; xe ô tô vi phạm không đảm bảo hoặc không đủ thiết bị an toàn chiếm 1%; vi phạm chuyển hướng không đúng nơi quy định chiếm 0,46%; điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe chiếm 3,5%; không chấp hành tín hiệu giao thông chiếm 0,4%; người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách chiếm 37,23%, v.v… Mặc dù, Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân các cấp đã huy động các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động phản ứng nhanh, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, lực lượng Công an xã, Thanh tra giao thông và các lượng khác tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuần tra, kiểm soát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật nhưng tình hình vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ vẫn còn diễn biến phức tạp và ngày càng gia tăng. Đề quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB) có sự đổi mới cơ bản, bền vững và tăng cường hiệu lực, hiệu quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTĐB đã đặt ra nhiều vấn đề lý
 3. 12.4 luận, pháp lý cần phải giải đáp thấu đáo, có căn cứ khoa học và thực tiễn. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang” là yêu cầu tất yếu khách quan, cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài luận văn Tìm hiểu tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang” cho thấy các nhà khoa học đã tiếp cận theo nhiều cách khác nhau, cụ thể như: Cuốn sách về “Giải pháp hoạt động triển khai và sử dụng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông”, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội năm 2012 của TS. Nguyễn Quang Nghĩa (Chủ biên) và các cộng sự đã phân tích cơ sở lý thuyết cơ bản về triển khai và sử dụng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm TTATGTĐB của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), qua việc làm rõ: khái niệm, vị trí và vai trò của hệ thống giám sát, xử lý vi phạm TTATGTĐB của lực lượng CSGT; đưa ra các yêu cầu cơ bản của việc triển khai và sử dụng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm TTATGTĐB của lực lượng CSGT; phân loại, cấu tạo và những tính năng kỹ thuật cơ bản của hệ thống giám sát, xử lý vi phạm TTATGTĐB; quy định pháp lý về việc triển khai và sử dụng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm TTATGTĐB của lực lượng CSGTĐB. Trên cơ sở đó, cuốn sách phân tích tình hình, đặc điểm việc triển khai, sử dụng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm TTATGTĐB của lực lượng CSGT như: liên quan đến việc triển khai và sử dụng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm TTATGTĐB trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn Pháp Vân – Ninh Bình); rút ra những nhận xét, đánh giá về thực trạng triển khai và sử dụng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm TTATGTĐB của lực lượng CSGT. Qua đó, dự báo một số yếu tố tác động đến hoạt động triển khai và sử dụng hệ thống giám sát, xử lý
 4. 13.5 vi phạm TTATGTĐB của lực lượng CSGT và đề xuất giải pháp có cơ sở khoa học, bảo đảm tính khả thi và phù hợp nhằm triển khai và sử dụng có hệ thống hệ thống giám sát, xử lý vi phạm TTATGTĐB của lực lượng CSGT. Cuốn sách chuyên khảo về “Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn 5 thành phốtrực thuộc Trung ương – Thự

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 0
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

Trên đây là bài mẫu Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục  với đề luận văn là Giải pháp quản lý hoạt động đào tạo đại học ở trường đại học để tải tài liệu này, các bạn thực hiện thao tác theo hướng dẫn ở trên. Trường hợp bạn không biết cách thực hiện thì các bạn nhắn tin qua Zalo 0932091562

 1.  
admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/