Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 tại Công ty!

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 tại Công ty!

Lý do chọn đề tài Hiện nay, trào lưu hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra như là một xu thế phát triển tất yếu của của nhân loại. Việt Nam ta là một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển tại khu vực Đông Nam Á cũng đã hòa mình vào xu thế mang tính toàn cầu này bằng cách tham gia vào các tổ chức kinh tế mang tầm cỡ thế giới như: WTO, ASEAN, APEC, ASEM,… điều này đã mang lại nhiều cơ hội cũng như không ít thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Việc gia nhập vào các tổ chức này sẽ giúp các doanh nghiệp tìm kiếm nhiều thị trường mới và tiềm năng cho sản phẩm, dịch vụ của mình. Tuy nhiên, để có thể thâm nhập vào thị trường đó thì các doanh nghiệp Việt Nam không những phải cạnh tranh về giá cả mà còn phải cạnh tranh về chất lượng. Vì vậy, nếu muốn thâm nhập, tồn tại và đứng vững trên thị trường thì các doanh nghiệp phải khẳng định được chất lượng và không ngừng cải tiến chất lượng các loại sản phẩm và dịch vụ của mình để có thể đáp ứng nhu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng cao của thị trường. Để có thể khẳng định chất lượng của mình với thị trường, đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng được một hệ thống chất lượng thật vững chắc với những chính sách chất lượng tốt và thể hiện được năng lực của Công Ty mình. Xuất phát từ lý do đó, sau một thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế tại Công Ty Cổ Phần Long Hiệp, em đã chọn đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 tại Công ty cổ phần Long Hiệp” để làm đề tài thực tập tốt nghiệp cho mình. Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa lại một số kiến thức về hệ thống quản trị chất lượng, chính sách chất lượng và tìm hiểu thực tế về thực trạng áp dụng hệ thống chất lượng, chính sách chất lượng tại Công Ty để từ đó dề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống chất lượng . Đối tượng ngiên cứu: Hệ thống chất lượng và chính sách chất lượng của Công Ty Cổ Phần Long Hiệp.
6. Phương pháp nghiên cứu: Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết, quan sát thực tiễn và phân tích số liệu để đánh giá hiệu quả quản lý chất lượng tại công ty cổ phần Xích líp Đông Anh, từ đó đề xuất một số giải giáp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Phạm vi nghiên cứu: Công Ty Cổ Phần Long Hiệp. Đề tài nghiên cứu tình hình áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công Ty Cổ Phần Long Hiệp nhằm tìm ra những giải pháp hoàn thiện hệ thống chất lượng và chính sách chất lượng của Công Ty. Nội dung đề tài gồm 3 chương: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG 2: TỒNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HIỆP CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HỆ THỒNG CHẤT LƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HIỆP
7. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG – ”. – Theo chuyên gia Philip Crosby: “ ”. – – Theo ISO 8402:1994 : “ ”. – ”. 1.2 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG 1.2.1 Khái niệm hệ thống quản trị chất lượng – Theo ISO 8402:1994 : “ ” . – Theo ISO 900:2005 : “ ”. – Theo TCVN ISO 9000:2007 : “ Hệ thống quản trị chất lượng là tập hợp các yếu tố có liên quan và tương tác để định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng”. Hiểu một cách đơn giản nhất, hệ thống quản trị chất lượng là hệ thống quản trị trong đó có sự phân rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng thành viên trong doanh nghiệp, tất cả các công việc được quy định thực hiện theo cách thức nhất định nhằm duy trì hiệu quả và sự ổn định của các hoạt động. Hệ thống quản trị chất lượng chính là phương tiện để thực hiện mục tiêu và các chức năng của quản trị chất lượng.  Các yếu tố hợp thành hệ thống quản trị chất lượng:
8. – Cơ cấu tổ chức – Các quy định mà tổ chức tuân thủ – Các quá trình 1.2.2 Vai trò và chức năng của hệ thống quản trị chất lượng  Đối với khách hàng: – Hệ thống quản trị chất lượng mang lại sự thõa mãn cho khách hàng thông qua việc các sản phẩm hay dịch vụ đáp ứng được những yêu cầu mà doanh nghiệp đưa ra, trong đó ngoài những yêu cầu về tiêu chuẩn qui cách kỹ thuật và yêu cầu đáp ứng nhu cầu của cộng đồng là những yêu cầu mà khách hàng đưa ra; – Hệ thống quản trị chất lượng, đặc biệt là những hệt thống có tiêu chuẩn và có chứng chỉ là một cơ sở quan trọng để khách hàng đánh giá về chất lượng sản phẩm bởi đó chính là bằng chứng tốt nhất choc sự đảm bảo về chất lượng của doanh nghiệp.  Đối với doanh nghiệp Hệ thống quản trị chất lượng là một bộ phận quan trong của hệ thống quản trị chung của doanh nghiệp bởi về bản chất hệ thống quản trị chất lượng chính là chất lượng của quản trị. Hệ thống quản trị chất lượng đặt ra những yêu cầu cho hệ thống quản trị chung đồng thời hỗ trợ hệ thống quản trị chung phát huy tối đa hiệu quả những hoạt động của mình; – Đảm bảo kết hợp hài hòa giữa chính sách chất lượng và chính sách của doanh nghiệp cũng như của các bộ phận khác; – Hệ thống quản trị chất lượng góp phần thúc đẩy năng suất của doanh nghiệp giúp mọi hoạt động của doanh nghiệp đi vào nề nếp, kiểm soát từng quá trình, hoạt động, loại bỏ sự phức tạp, giảm thời gian xử lý, kiểm soát tốt chi phí, lãng phí, giao hàng đúng hẹn,…cuối cùng là tạo kết quả tốt hơn với mức chi phí tối ưu. 1.3 KHÁI NIỆM CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
9.  Khái niệm chính sách chất lượng: – Theo tiêu chuẩn ISO 8402:1994 : “ Chính sách chất lượng là những ý đồ và những định hướng chung về chất lượng của một tổ chức, do cấp lãnh đạo cao nhất chính thức đề ra ”. – Theo ISO 9000:2005 : “ Chính sách chất lượng là những ý đồ và những định hướng chung của một tổ chức có liên quan đến chất lượng được lãnh đạo cao nhất công bố chính thức ”.  Khái niệm mục tiêu chất lượng: – Theo ISO 9000:2005 : “ Mục tiêu chất lượng là điều định tìm kiếm hay nhắm tới có liên quan về chất lượng ”. 1.4 KHÁI QUÁT VỀ TIÊU CHUẨN ISO 1.4.1 Khái niệm ISO ISO là tên viết tắt của Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá có tên tiếng Anh là International Organization for Standardization. Đây là một tổ chức phi chính phủ đựợc thành lập vào năm 1946 và chính thức hoạt động vào ngày 23/2/1947, đặt trụ sở chính tại Geneva của Thụy Sỹ. ISO là một mạng lưới của các viện tiêu chuẩn quốc gia của 160 nước trên thế giới tính đến năm 2012( mỗi viện đại diện cho một nước) và hiện có khoảng 180 Ủy ban kỹ thuật (technical committee) chuyên dự thảo các tiêu chuẩn trong từng lĩnh vực. ISO lập ra các nhóm tư vấn kỹ thuật nhằm cung cấp tư liệu đầu vào cho các Uỷ ban kỹ thuật và đó là một phần của quá trình xây dựng tiêu chuẩn. ISO tiếp nhận tư liệu của đầu vào từ các Chính phủ các ngành và các bên liên quan trước khi ban hành một tiêu chuẩn. Sau khi tiêu chuẩn dự thảo được các nước thành viên chấp thuận, nó được công bố là Tiêu chuẩn Quốc tế. Sau đó mỗi nước lại có thể chấp nhận một phiên bản của tiêu chuẩn đó làm Tiêu chuẩn quốc gia của mình. Việt Nam gia nhập ISO năm 1977 và là thành viên thứ 72 của ISO . Tại Việt Nam, tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thuộc bộ Khoa học – Công nghệ là thành viện của ISO. Các tiêu chuẩn của ISO sau khi được quốc tế hóa sẽ được Việt Nam xem xét và soạn thảo phiên bản riêng trên cơ sở tuân thủ tiêu chuẩn này. 1.4.2 Mục đích của ISO
10. Mục đích của ISO là thúc đẩy sự phát triển tiêu chuẩn hóa và những công việc có liên quan đến quá trình này, nhằm mục đích tạo thuận lợi cho hoạt động trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia khác nhau trên thế giới thông qua việc xây dựng và ban hành những bô tiêu chuẩn về sản xuất thưong mại và thông tin. Tất cả các tiêu chuẩn ISO đặt ra đều có tính chất tự nguyện 1.4.3 Những bộ tiêu chuẩn hiện hành của ISO  ISO hiện nay gồm những bộ tiêu chuẩn : – ISO 9000 : Quản lý chất lượng – ISO 14000 : Quản lý môi trường – ISO 3166 : Mã số nước – ISO 26000 : Trách nhiệm xã hội – ISO 50001 : Quản lý năng lượng – ISO 31000 : Quản lý rủi ro – ISO 22000 : Quản lý an toàn thực phẩm – ISO 27001 : Quản lý an ninh thông tin – ISO 20121 : Sự kiện bền vững 1.4.3.1 Một số tiêu chuẩn ISO 9000 phổ biến – ISO 9000:2005 Hệ thống quản lý chất lượng — Cơ sở và từ vựng – ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng — Các yêu cầu – ISO 9004:2009 Quản lý tổ chức để thành công bền vững – ISO 19011:2011 Hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý

 

MÃ TÀI LIỆU: 0544

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *