Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Văn hoá chính trị của công an nhân dân trong xây dựng Nhà nước

Văn hoá chính trị của công an nhân dân trong xây dựng Nhà nước

1. Tính cấp thiết của đề tài Văn hoá là sản phẩm của con người, là sức mạnh trong cải tạo, chinh phục tự nhiên, xã hội, là yếu tố đảm bảo cho sự tồn tại, phát triển bền vững cho mỗi con người, mỗi tổ chức, mỗi dân tộc và mỗi quốc gia. Khi xã hội loài người có sự phân hoá giai cấp, đấu tranh giai cấp và đấu tranh giai cấp đến một trình độ nhất định sẽ xuất hiện nhà nước, xuất hiện chính trị và văn hoá chính trị. Văn hoá chính trị chỉ là một bộ phận, một phương diện của văn hoá, nhưng là bộ phận ra đời trong quá trình con người ứng xử với quyền lực nhà nước là hình thức tập trung của ý chí cộng đồng, có vai trò quyết định trong việc thúc đẩy hay kìm hãm sự phát triển của xã hội. Văn hoá chính trị là nghệ thuật sử dụng quyền lực nhà nước, quyền lực chính trị, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của cả hệ thống chính trị và nền chính trị. Nhà nước là trung tâm của hệ thống chính trị, nhà nước có vai trò rất lớn trong việc kiến tạo, tạo dựng và phát triển văn hoá chính trị. Trong thực tiễn hiện nay, văn hoá chính trị tác động như thế nào trong tổ chức và hoạt động của lực lượng công an và xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam vừa đòi hỏi lại vừa thúc đẩy như thế nào tới sự hình thành và phát triển văn hóa chính trị của Công an nhân dân là vấn đề cần nghiên cứu, làm rõ. CAND là lực lượng thể hiện sức mạnh của nhà nước, vừa phải hoạt động trong môi trường văn hoá chính trị vừa phải có văn hoá xã hội và văn hoá công chức, có vai trò to lớn trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam. Văn hoá chính trị CAND mang tính cách mạng, nhân văn, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền. Văn hoá chính trị CAND được hình thành, phát triển và hoàn thiện trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của công an, là một bộ phận quan trọng của văn hoá xã hội, văn hoá chính trị và văn hoá công vụ Việt Nam,
7. 2 là sản phẩm của sự tích hợp, kế thừa, phát triển văn hoá chính trị của dân tộc Việt Nam. Do đó, văn hóa chính trị CAND đã và đang là một trong những đối tượng nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng của khoa học chính trị ở Việt Nam. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, CAND là công cụ, là sức mạnh, là lực lượng xung kích, nòng cốt trong thực thi pháp luật, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, để thực thi pháp luật hiệu quả, CAND luôn nỗ lực, quyết tâm và phải có văn hoá chính trị mới đáp ứng được yêu cầu thực thi quyền lực chính trị và quyền lực nhà nước trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và hội nhập quốc tế. Xu thế mở cửa, hội nhập, mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, các tệ nạn xã hội hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến tư cách, đạo đức và văn hóa của cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, một bộ phận cán bộ công an né tránh trong đấu tranh chống tội phạm, ý thức tổ chức kỷ luật kém, tư cách, đạo đức, lối sống sa sút, có thái độ cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà nhân dân. Những khuyết điểm, yếu kém nói trên là vấn đề gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với lực lượng CAND. Trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, dân chủ, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu của nhà nước pháp quyền và những chuẩn mực của luật pháp quốc tế là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển các chuẩn mực, giá trị văn hoá chính trị của CAND còn hạn chế, yếu kém, chưa xứng với vai trò là một lực lượng nòng cốt, xung kích thực thi pháp luật trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam. Do đó, cho đến nay nhận thức về văn hoá chính trị của CAND chưa thật đầy đủ và sâu sắc. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra mục tiêu: “Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ,

 

MÃ TÀI LIỆU: 11776

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 35.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *