Vận dụng dạy học chương Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Luận văn quản trị kinh doanh

. 1 1. Lý do chọn đề tài Đất nước ta đang bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa với mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam sẽ từ một nước nông nghiệp về cơ bản trở thành nước công nghiệp, hội nhập với cộng đồng quốc tế. Nhân tố quyết định thắng lợi của mục ti u đ ch nh à con ngư i, à nguồn nhân lực ngư i Việt Nam được phát triển về số ượng và chất ượng tr n cơ sở mặt bằng dân tr được nâng cao Đổi mới phương pháp dạy học là một yêu cầu cấp bách đã được Đảng ta chỉ rõ trong nghị quyết Trung ương (TW) 2 khoá VIII (12/1996), trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (4/2001) và gần nhất à văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (4/2006) đã khẳng định: “Đổi mới tư duy giáo dục một cách nhất quán, từ mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp; ưu ti n hàng đầu cho việc nâng cao chất ượng dạy và học; đổi mới phương pháp dạy và học; phát huy khả năng sáng tạo và độc lập suy nghĩ của học sinh…”. Và Điều 24.2 Luật giáo dục (2005) quy định: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng àm việc theo nh m, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem ại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học thì phải lựa chọn cho phù hợp với từng đối tượng con ngư i và nội dung dạy học. Một trong những trọng tâm của đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông là tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện dạy học dựa vào hoạt động tích cực, chủ động của học sinh với sự tổ chức và hướng dẫn đúng mực của giáo viên nhằm ĩnh hội kiến thức và hình thành nhân cách. Đặc biệt à hình thành năng ực tư duy sáng tạo, chủ động tiếp cận và giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Do đ , da học theo định hướng giải quyết vấn đề ở chương trình phổ th ng à một trong những sự ựa chọn cần thiết, vì qua đ học sinh vừa ĩnh hội được tri thức, vừa biết được phương pháp để chiếm ĩnh tri thức đ . Chương “Cân bằng và chuyển động của vật rắn” Vật 10, ban Cơ bản à một chương c nhiều kiến thức gần g i với cuộc sống hàng ngày của học sinh, các th nghiệm sinh động, dễ àm và đây à những thuận ợi cho việc triển khai dạy học giải quyết vấn đề nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh. Với các do tr n, t i chọn đề tài: n n ọ n đề n n n n đ n n n n
2. 2 2. M đ n ên ứu c đề tài Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề chương “Cân bằng và chuyển động của vật rắn” Vật lí 10, ban cơ bản nhằm t ch cực hóa hoạt động học tập của học sinh để g p phần nâng cao chất ượng dạy h

 

 

MÃ TÀI LIỆU:1289

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *