Home / Luận án Tiến sĩ / Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội

Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội

6. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cùng với quá trình đổi mới phát triển của đất nước, về mặt lý luận cũng như thực tiễn chúng ta ngày càng nhận ra vai trò đặc biệt quan trọng của hệ thống chính trị (HTCT) cấp cơ sở. HTCT cấp cơ sở bao gồm các tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị – xã hội hoạt động trên địa bàn xã, phường, thị trấn. HTCT cấp cơ sở vừa là cấp tổ chức triển khai, thực hiện, cũng đồng thời là nơi đánh giá về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có đi vào cuộc sống hay không để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Mặt khác, HTCT cấp cơ sở với những tổ chức thành viên tham gia đặc điểm của nó đội ngũ cán bộ biến động nhất, ít chuyên nghiệp nhất. Ngoài ra, HTCT cơ sở là cấp đối mặt trực tiếp với những yêu cầu bức xúc của dân chúng, những mâu thuẫn nảy sinh trong đời sống. Trong khi đó, HTCT cơ sở là cấp mà quan hệ dòng họ, văn hóa làng, xã có thể tác động và chi phối đến tổ chức và hiệu quả hoạt động của nó. Hơn nữa, ngoài sự chi phối của pháp luật, cộng đồng dân cư thường được điều chỉnh bằng nhiều quy định và thiết chế khác nhau, chính thức hoặc phi chính thức, trong đó có cả những quy định, hương ước và thiết chế do chính những thành viên trong cộng đồng lập ra…Chính do những đặc điểm phức tạp, tầm quan trọng như vậy, HTCT cấp cơ sở có vai trò quan trọng trong việc thực hiện thành công các mục tiêu, chính sách phát triển của đất nước. Trong những năm vừa qua HTCT cấp cơ sở đã trở thành chủ đề nghiên cứu đặc biệt quan trọng và hấp dẫn của nhiều ngành khoa học khác nhau, trong đó có Chính trị học. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn được xác định là vấn đề chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay. Nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới (XDNTM), cải thiện đời sống người nông dân về vật chất, tinh thần là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước, là sự nghiệp của toàn dân. Trong thời gian qua, cùng với giảm nghèo bền vững, XDNTM là một trong hai chương trình mục tiêu quốc gia ở Việt Nam hiện nay. Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng

 

 

MÃ TÀI LIỆU:0905

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lịch sử phát triển giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *