Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Vai trò của Công đoàn đối với đời sống tinh thần người lao động

Vai trò của Công đoàn đối với đời sống tinh thần người lao động

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng hoạt động đã nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác – Lê nin về công nhân và phong trào công nhân, Công đoàn phải là tổ chức rộng rãi của công nhân, lao động nhưng phải có hệ thống chặt chẽ… Công đoàn có nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, văn hóa của công nhân, lao động [43, tr.247]. Vì thế, ngay từ khi mới thành lập cũng như trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa (XHCN), vị trí, vai trò tổ chức Công đoàn ngày càng được quan tâm bởi đây là tổ chức tập hợp giai cấp công nhân lao động trong các nhà máy, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp. Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động cũng chính là tiêu chí hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh đặt trọng tâm vào đổi mới về kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Những năm qua, vai trò của tổ chức Công đoàn được đánh giá cao trên nhiều lĩnh vực hoạt động nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất định, trong đó có công tác chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đây là một trong những hoạt động quan trọng và không thể thiếu trong đời sống của mỗi con người trong bất kỳ thời đại nào, nhất là công nhân lao động (CNLĐ) ở các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết,.. từ đó đời sống tinh thần của công nhân lao động những năm qua đã được các cấp chính quyền và doanh nghiệp cả nước quan tâm. Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động ngày càng trở nên cần thiết, điều đó không chỉ giúp tái tạo sức lao động mà còn nâng cao sự sáng tạo, nhiệt huyết của người lao động. Tuy nhiên, những hoạt động nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người lao động, nhất là người lao động
10. 2 tại các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập; vẫn còn nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu, chưa đáp ứng được nhu cầu của người lao động, đặc biệt là công nhân tại các khu công nghiệp ít có cơ hội tiếp cận, tham gia các hoạt động văn hóa, giải trí. Đời sống tinh thần nghèo nàn là thực trạng chung của hầu hết công nhân hiện nay. Trên địa bàn tỉnh Long An hiện nay, cùng với sự thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy sự phát triển các hoạt động kinh tế tỉnh nhà; hoạt động các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn từng bước đi vào nề nếp, hiệu quả góp phần giải quyết việc làm cho trên 260.000 công nhân lao động; thì vấn nạn nhập cư của người lao động đến từ các tỉnh, thành khác, đặc biệt là công tác chăm lo đời sống tinh thần cho họ đã và đang là vấn đề nan giải đòi hỏi sự quan tâm, vào cuộc của cấp uỷ Đảng, các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội của toàn tỉnh. Nhằm mục đích tăng cường vai trò của tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tác giả chọn vấn đề: “Vai trò của Công đoàn đối với đời sống tinh thần người lao động ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Long An” làm đề tài luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Xã hội học. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Từ lâu vấn đề vai trò của tổ chức Công đoàn đã được đề cập trong Hiến pháp và ghi nhận dành cho tổ chức Công đoàn một điều riêng (Điều 10). Từ đó đến nay, trải qua hai lần sửa đổi Hiến pháp (năm 1992 và năm 2013) nhưng Điều 10 trong Hiến pháp vẫn không thay đổi. Nhiều nghị quyết của Đảng, văn bản, quyết định của Chính phủ và đã có nhiều công trình nghiên cứu. Trong phạm vi nghiên cứu hạn hẹp của đề tài, chúng tôi xin sơ lược một số đề tài nghiên cứu, luận văn, văn bản, bài viết liên quan đến đề tài:
11. 3 – Các công trình nghiên cứu về vấn đề vai trò của tổ chức Công đoàn Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2011 -2020”, mã số: KX04.15/06-10, do Tiến sĩ Đặng Ngọc Tùng, Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ nhiệm đề tài nghiệm thu năm 2010; Tiến sĩ Đặng Ngọc Tùng, Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với bài viết “Đổi mới hoạt động của Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế”, đăng trên Tạp chí Cộng sản ngày 28/7/2014; … Ban Tuyên giáo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2007) nghiên cứu đề tài: Nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất do Thạc sĩ Trương Thanh Cần làm chủ nhiệm đã đề cập đến thực trạng đời sống văn hoá tinh thần của công nhân lao động trên một số khía cạnh tác động như: đến nhận thức, ý thức tham gia các hoạt động văn hoá ở khu công nghiệp, khu chế xuất và khu nhà trọ; các thiết chế phục vụ hoạt động văn hoá, văn nghệ của công nhân các KCN, KCX. Đây là hướng tiếp cận rất gần với đề tài nghiên cứu. Tuy nhiên, nhóm tác giả đề tài chưa đề cập đến tác động của việc thoả mãn nhu cầu giải trí nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của công nhân lao động tại các KCN. Báo cáo kết quả khảo sát nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tháng 8 năm 2007. Đề án xây dựng đời sống văn hoá công nhân lao động ở các khu công nghiệp đến năm 2015 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì. Đề tài khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đối thoại tại nơi làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” do Viện Công nhân và Công đoàn phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện đã nêu những vấn đề cơ bản về đối thoại và đối thoại tại nơi làm việc, đánh giá thực trạng đối thoại tại nơi

MÃ TÀI LIỆU: 5660

 • PHÍ TÀI LIỆU: 35.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY

 

 

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Purchase Assignment Online – Discover Ways to Purchase Assignment on the Web in 3 Easy Ways

For many, the web is the best buddy for offering and buying an assignment online …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ZALO 0932091562