Home / Luận án Tiến sĩ / Trách nhiệm chính trị của người đứng đầu chính quyền cơ sở Việt Nam

Trách nhiệm chính trị của người đứng đầu chính quyền cơ sở Việt Nam

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Xuất phát từ sự vận động không ngừng của đời sống chính trị, Việt Nam cũng như thế giới luôn có sự biến đổi không ngừng. Vấn đề quyền lực của mỗi cá nhân hay một thể chế, ở cấp trung ương hay cấp cơ sở đều chịu sự tác động, thành quả đạt được luôn song hành kinh nghiệm đúc rút buộc phải truy cứu ngay đời sống chính trị cấp cơ sở. (ví dụ: một ông chủ tịch UBND và chủ tịch HĐND xã được đánh giá cao về uy tín tại Liên hợp quốc khi đem lại cho chính quyền cơ sở những giá trị tích hợp vượt trội về một mô hình nhân rộng; nhưng ngược lại một ông chủ tịch UBND và chủ tịch HĐND xã trở thành mẫu hình “kinh nghiệm” tại các nước khi để chính quyền có điểm nóng chính trị -xã hội). Quyền lực nhà nước tại cơ sở trước hết của chính người dân cơ sở, chính quyền là thiết chế bộ máy quyền lực của người dân tại cơ sở và người đứng đầu chính quyền là người nắm quyền lực chính trị do người dân ủy quyền. Điều đó đi đến nhân quả của quyền lực chính trị xuất phát từ yêu cầu của người dân cần thay đổi, cải thiện chính những lợi ích của mình đối với đời sống chính trị tại cơ sở, thông qua lá phiếu quyền lực mà họ trao. Trách nhiệm chính trị là trách nhiệm của cơ quan nhà nước, của cán bộ giữ trọng trách trong bộ máy quyền lực Nhà nước được đặt ra trước cử tri và các tầng lớp nhân dân. Trách nhiệm đó phải được xác lập dựa trên sự tín nhiệm của nhân dân là chủ thể đã bầu ra những người được giao chức vụ, quyền hạn. Xuất phát từ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt đối với công tác cán bộ đã góp phần quan trọng đối với phương thức lãnh đạo của Đảng. Tổng kết 20 xây dựng chiến lược cán bộ, Đại hội XII của Đảng, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thảo luận và ban hành Nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương được xây dựng trên quan điểm đổi
8. 2 mới, coi yếu tố cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược trong Nghị quyết, là trung tâm, xuyên qua mọi đổi mới trên các lĩnh vực, có vai trò quan trọng nhất, quyết định thành công hay thất bại của sự nghiệp cách mạng của Đảng. Tuy nhiên, nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên về cán bộ và công tác cán bộ chưa thật sự sâu sắc, toàn diện. Vẫn còn tình trạng chưa hiểu rõ về vai trò, tầm quan trọng cũng như yêu cầu tiến hành thường xuyên, liên tục, toàn diện, đồng bộ của công tác cán bộ. Có tổ chức đảng và người đứng đầu chưa thấy rõ mối quan hệ biện chứng, sự liên quan mật thiết giữa xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ chưa ngang tầm nhiệm vụ. Ở nhiều nơi vẫn còn tình trạng người đứng đầu chính quyền cơ sở thiếu trách nhiệm, chưa gương mẫu, mất dân chủ hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm, thậm chí có biểu hiện dùng tập thể để hợp lý hóa ý đồ cá nhân, hiếm một người chỉ huy vượt tầm tại các cấp nói chung và cơ sở nói riêng… Chúng ta đã có các quy định về trách nhiệm nêu gương trách nhiệm giải trình, trách nhiệm phản biện hay các kênh quan trọng của nhà nước như trách nhiệm pháp lý nhưng trách nhiệm chính trị cao hơn ở chổ nó gắn chặt với bản chất chế độ, gắn chặt với niềm tin của người dân và uy tín của người cán bộ, lúc vi phạm thì người đứng đầu chịu trách nhiệm cao nhất trước lá phiếu đã bầu nên mình, xin lỗi người dân cơ sở, luận tội về mặt chính trị… đây cũng chính là lỗ hổng về việc thể chế hóa quy định của Đảng cũng như hiện thực hóa quyền dân chủ của người dân cấp cơ sở; sự đổi mới hệ thống chính trị cơ sở. Xuất phát từ vai trò, thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN) của chính quyền cơ sở và yêu cầu đổi mới hệ thống chính trị cơ sở đã đặt ra đối với trách nhiệm chính trị của người đứng đầu chính quyền cơ sở. Theo các quy định hiện hành thì trách nhiệm chính trị của người đứng đầu chính quyền cơ sở trong QLNN của chính quyền cơ sở vẫn còn mang tính chung chung; bộ máy chính quyền cơ sở còn nhiều hạn chế bất cập như cồng kềnh, kém hiệu quả, kỷ luật hành chính không chặt chẽ,
9. 3 thực trạng của việc tùy tiện xử lý sự vụ của người đứng đầu, luật được ban hành nhưng không thực hiện đúng luật mà theo ý chí chủ quan của cấp trên, các văn bản, quy định ban hành chồng chéo, khó thực thi; các nhiệm vụ thự

 

MÃ TÀI LIỆU:0914

PHÍ TÀI LIỆU: 50.000

 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lịch sử phát triển giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *