Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Tổ chức bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên dạy nghề trang điểm thẩm mỹ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên dạy nghề trang điểm thẩm mỹ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

1. Tính cấp thiết của đề tài Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Cùng với sự phát triển chung về mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội, lĩnh vực giáo dục – đào tạo và dạy nghề tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và được sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng toàn xã hội, công tác dạy nghề từng bước được phục hồi và phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn lao động, trực tiếp góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế, xoá đói giảm nghèo, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đứng trước yêu cầu về nghề nghiệp, việc làm của người lao động, công tác dạy nghề đã có những bước thay đổi tích cực để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Một trong những thay đổi đó là tốc độ phát triển mạnh mẽ cả về qui mô, phạm vi với sự đa dạng hoá các ngành nghề, trình độ đào tạo không chỉ dừng lại ở các nghề: điện, cơ, tiện, hàn… phục vụ phát triển kỹ thuật công nghiệp mà còn hàng trăm loại hình dịch vụ khác như: nấu ăn, làm bánh, cắm hoa, trang điểm thẩm mỹ, cắt uốn tóc, may thêu, kết cườm… và để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, các cơ sở dạy nghề, các trường và trung tâm đào tạo nghề (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề) ra đời và có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ thợ lành nghề cho xã hội. Cùng với sự phát triển cơ sở dạy nghề, đội ngũ giáo viên dạy nghề nói chung, dạy trang điểm thẩm mỹ nói riêng đã được quan tâm xây dựng, được đào tạo, bồi dưỡng và có bước trưởng thành khá toàn diện với số lượng đông đảo, cơ cấu khá hợp lý và chất lượng ngày càng được nâng cao, đáp ứng bước đầu nhiệm vụ đào tạo lực lượng lao động lành nghề cho xã hội. Tuy nhiên, do 3
4. tốc độ phát triển nhanh chóng của các cơ sở dạy nghề và nhu cầu xã hội… đội ngũ giáo viên dạy nghề phần đông chưa được đào tạo cơ bản, chưa được bồi dưỡng năng lực sư phạm, tham gia vào quá trình đào tạo chủ yếu theo kiểu truyền thụ kinh nghiệm; quá trình tổ chức các hình thức huấn luyện, nhất là chuẩn bị bài giảng, lên lớp lý thuyết còn nhiều lúng túng; thiếu kiến thức toàn diện, nhất là các kiến thức về xã hội, khoa học xã hội và nhân văn… đã làm hạn chế kết quả đào tạo nghề của các cơ sở dạy nghề tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của cả nước nói chung. Bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; thời kỳ phát triển mới của thành phố Hồ Chí Minh; trước sự phát triển của nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ công nhân lành nghề và các cơ sở dạy nghề… đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong đó việc tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên nói chung, giáo viên dạy nghề trang điểm thẩm mỹ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa rất thiết thực. Đó là lý do thôi thúc tôi lựa chọn vấn đề: “Tổ chức bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên dạy nghề trang điểm thẩm mỹ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài luận văn tốt nghiệp với mong muốn sẽ góp thêm tiếng nói trong sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề có chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nghề dạy học ra đời rất sớm. Nó hình thành khi nền sản xuất xã hội phát triển đến một trình độ nhất định. Trong quá trình lao động sản xuất, người ta cần phải truyền lại cho nhau những kinh nghiệm đấu tranh với thiên nhiên để tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Mới đầu ở mức thấp, người ta có thể truyền đạt một cách trực tiếp thành quả lao động tập thể, người này theo kinh nghiệm của người khác, nhưng khi kinh nghiệm đã phong phú theo sự phát triển của sản xuất thì truyền đạt phải đòi hỏi đến vai trò của người trung gian, đó là 4
5. thầy giáo. Như vậy, nghề dạy học gắn chặt với lao động sản xuất của xã hội, góp phần hình thành phẩm chất, năng lực cần thiết của người lao động. Lao động của người thầy, lao động sư phạm là loại hình lao động đặc biệt. Đối tượng lao động của người thầy là con người, là thế hệ trẻ đang lớn lên cùng với nhân cách của họ. Đối tượng này không phải là vật vô tri, vô giác như tấm vải của người thợ may, viên gạch của người thợ hồ hay khúc gỗ của người thợ mộc… mà là một con người nhạy cảm với những tác động của môi trường bên ngoài theo hướng tích cực và cả tiêu cực. Do vậy, người thầy phải lựa chọn và gia công lại những tác động xã hội và tri thức loài người bằng lao động sư phạm của mình nhằm hình thành con người đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tác động đến đối tượng đó không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả như nhau, hiệu quả đó cũng không tỷ lệ thuận với số lần tác động. Do đó, trong tay người thầy phải có rất nhiều phương án để tác động đến đối tượng không thể rập khuôn máy móc như những lao động khác. Bản thân đối tượng lao động đã quyết định tính đặc thù của lao động sư phạm. Kết quả lao động sư phạm cũng có nhiều điểm đặc biệt. Hiệu quả lao động của người thầy sống mãi trong nhân cách của người học, nên lao động vừa mang tính tập thể rất sâu, vừa mang dấu ấn cá nhân rất đậm. Vì vậy, nó đòi hỏi một tinh thần trách nhiệm cao và am hiểu nghề nghiệp nhất định. Tính nghề nghiệp là một đòi hỏi, đồng thời cũng tạo ra điều kiện để cho người giáo viên tự rèn luyện mình. Chính vì thế, việc xây dựng, rèn luyện năng lực đội ngũ nhà giáo là một yêu cầu tất yếu khách quan của xã hội như C.Mác nói: “Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục”. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, sự bùng nổ về thông tin, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của Internet và công nghệ truyền thông đã có những ảnh hưởng lớn tới cuộc sống con người. Điều đó cũng đã làm thay đổi vị trí, chức năng của nhà trường, của đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên dạy nghề nói riêng. 5
6. Người thầy giáo không còn là nguồn truyền thụ kiến thức duy nhất cho thế hệ trẻ, mà cùng với thầy giáo, các phương tiện truyền thông nhất là qua mạng Internet, thế hệ trẻ tiếp cận nhiều điều mới lạ, phong phú. Vì thế, kiến thức, kỹ năng của người thầy giáo không được phép dừng lại mà phải cập nhật hằng ngày để bắt kịp những thay đổi của công nghệ mới, kỹ thuật mới. Chức năng của người thầy giáo ngày nay không đơn thuần là truyền thụ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn phải hướng dẫn người học phương pháp tự học, tự nghiên cứu, khả năng tìm tòi, sáng tạo. Lời dạy của V.I.Lênin “Học, học nữa, học mãi” luôn trở nên cần thiết đối với mọi người, trong đó có giáo viên dạy nghề. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh “Không có thầy giáo thì không có giáo dục”, mà đã là người thầy thì càng phải học nhiều hơn. Người thầy giáo phải thường xuyên tự bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, phương pháp sư phạm để thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo”. Người đã chỉ rõ: “Người huấn luyện phải học thêm mãi thì mới làm được công việc huấn luyện của mình”. Người dẫn lại câu nói của Khổng Tử: “Học không biết chán, dạy không biết mỏi” để nhấn mạnh rằng “người huấn luyện nào tự cho mình đã biết đủ cả rồi thì người đó dốt nhất” [46]. Đó là phương châm đúng đắn nhất để người thầy giáo không bị tụt hậu và hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục được giao. Trong những năm gần đây, lý luận sư phạm hiện đại đã và đang có những bước phát triển lớn cả về các quan niệm cơ bản lẫn các giải pháp sư phạm cụ thể. Đối với công tác đào tạo giáo viên, đặc biệt là công tác bồi dưỡng giáo viên, các quan điểm và lý luận giáo dục hiện đại về “giáo dục suốt đời” có ý nghĩa quan trọng. Giáo dục suốt đời (thường xuyên) là một quan điểm xuất phát từ nhu cầu chuẩn bị cho các thành viên trong xã hội có khả năng thích ứng với những biến đổi thường xuyên và nhanh chóng của xã hội hiện đại. Không như các 6
7. thành viên khác

 

MÃ TÀI LIỆU: 0475

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *