Thực trạng pháp luật về vị trí của hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2014

Luận văn quản trị kinh doanh

Sau đây là mẫu với đề tài là Thực trạng pháp luật về vị trí của hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2014hy vọng đề tài Khóa luận tốt nghiệp này sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo khi viết Khóa luận tốt nghiệp của mình. Một số tài liệu có phí, các bạn xem thêm nội dung dưới bài viết để biết cách tải nhé. Nếu các bạn có nhu cầu hỗ trợ viết Khóa luận tốt nghiệp, các bạn có thể tham khảo quy trình, và bảng giá viết đề tài khóa luận tại bài viết này.

 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói – KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo – Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 MỤC LỤC PHẦN I: NHẬT KÝ THỰC TẬP VÀ TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP………. 1 1. Nhật ký thực tập ……………………………………………………………………………………………. 1 1.1. Lời cảm ơn…………………………………………………………………………………………………. 1 1.2. Lời cam đoan……………………………………………………………………………………………… 1 1.3. Nhật ký thực tập …………………………………………………………………………………………. 1 1.4. Nhận xét của đơn vị thực tập (có dấu tròn theo mẫu) ………………………………………. 4 1.5. Nhận xét của người hướng dẫn……………………………………………………………………… 4 2. Tổng quan về đơn vị thực tập………………………………………………………………………….. 5 2.1. Giới thiệu chung về đơn vị thực tập ………………………………………………………………. 5 2.2. Vị trí công việc thực tập …………………………………………………………………………….. 12 2.2.1. Công việc pháp chế: ……………………………………………………………………………….. 12 2.2.2. Công việc văn phòng:……………………………………………………………………………… 12 Các công việc văn phòng khác. …………………………………………………………………………. 12 PHẦN II: ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP …………………………………………………… 13 Lời mở đầu……………………………………………………………………………………………………… 13 CHƯƠNG 1. NHỨNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ………………….. 15 1.1. Khái niệm công ty cổ phần…………………………………………………………………………. 15 1.2. Đặc điểm công ty cổ phần ………………………………………………………………………….. 15 1.2.1. Đặc điểm chung……………………………………………………………………………………… 15 1.2.2. Đặc điểm pháp lý đặc trưng của công ty cổ phần………………………………………… 16 1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần……………………………………………………….. 18 1.3.1. Sơ đồ tổ chức…………………………………………………………………………………………. 18 1.3.2. Cơ cấu thể chế công ty cổ phần………………………………………………………………… 19 1.4. Ưu điểm và nhược điểm công ty cổ phần……………………………………………………… 20 1.4.1. Ưu điểm………………………………………………………………………………………………… 20 1.4.2. Nhược điểm của loại hình Công ty cổ phần:………………………………………………. 20 1.4. Sơ lược về quá trình và phát triển của công ty cổ phần ……………………………….. 21 1.5.1. Giai đoạn hình thành và phát triển công ty cổ phần…………………………………….. 21 1.4.2. Quá trình hình thành công ty cổ phần ở Việt Nam ………………………………….. 22 1.4.3. Các loại công ty cổ phần ở Việt Nam…………………………………………………….. 22
 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói – KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo – Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ VỊ TRÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN…………………………………………………………………………….. 22 2.1. Vai trò của Hội đồng quản trị……………………………………………………………………… 23 2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị…………………………………………………. 24 2.2.1. Nhiệm vụ của hội đồng quản trị ……………………………………………………………….. 24 Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được được quy định cụ thể như sau:……… 24 2.2.1.1. Chiến lược và kế hoạch phát triển kinh doanh công ty:…………………………….. 24 2.2.1.2. Tổ chức cơ cấu ban điều hành và quy mô hoạt động của công ty:………………. 25 2.2.1.3. Quan hệ cổ đông, minh bạch thông tin và quyết định tài chính:…………………. 27 2.2.1.4. Giám sát ban điều hành công ty và hoạt động kinh doanh của công ty: ………. 30 2.2.2. Quyền hạn của Hội đồng quản trị……………………………………………………………… 32 2.3. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát và Tổng giám đốc/Giám đốc trong công ty cổ phần ………………………………………………………………………………… 34 2.3.1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát ………………………………. 34 2.3.2. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc/Giám đốc …
 3.  

Bảng giá ==>> Dịch Vụ Viết Thuê khóa luận tốt nghiệp

KHO 999+ ==> Khóa luận tốt nghiệp Tài chính ngân hàng

Download luận văn đồ án tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh với đề tài:Thực trạng pháp luật về vị trí của hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2014

Còn rất nhiều mẫu , các bạn có thể xem thêm các bài khóa luận đó tại 

==>>Khóa luận tốt nghiệp tại ngân hàng tại Sacombank

==>> Khóa luận tốt nghiệp tín dụng cá nhân

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

Trên đây là bài mẫu với đề tài là Thực trạng pháp luật về vị trí của hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2014

để tải tài liệu này, một số tài liệu có phí các bạn thực hiện thao tác theo hướng dẫn ở trên. Trường hợp bạn không biết cách thực hiện thì các bạn nhắn tin qua Zalo 0932091562