Đề tài: Hoạt động tư vấn luật tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai tại văn phòng luật Sông Việt tại TP.HCM giai đoạn 2016 – 2018

Sau đây là mẫu Báo cáo thực tập ngành Luật với đề tài báo cáo thực tập là Hoạt động tư vấn luật tranh chRead More…

Đề tài: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam qua thực tiễn tại thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Sau đây là mẫu Báo cáo thực tập ngành Luật với đề tài báo cáo thực tập là Cấp giấy chứng nhận quyền sử Read More…

Đề tài: Công tác lưu trữ hồ sơ đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng kí đất đai tỉnh Đồng Nai

Sau đây là mẫu Báo cáo thực tập ngành Luật với đề tài báo cáo thực tập là Công tác lưu trữ hồ sơ đăng kýRead More…

Đề tài: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam qua thực tiễn tại thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Sau đây là mẫu Báo cáo thực tập ngành Luật với đề tài báo cáo thực tập là Cấp giấy chứng nhận quyền Read More…

Đề tài: Công tác lưu trữ hồ sơ đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng kí đất đai tỉnh Đồng Nai

Sau đây là mẫu Báo cáo thực tập ngành Luật với đề tài báo cáo thực tập là Công tác lưu trữ hồ sơ đăng kýRead More…

Đề tài: Tìm hiểu thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính tại Thị Trấn Nghèn – Huyện Can Lộc – Tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2015

Sau đây là mẫu Báo cáo thực tập ngành Luật với đề tài báo cáo thực tập là Tìm hiểu thực trạng công tác đRead More…