Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Sử dụng hệ thống bài tập chương Dòng điện xoay chiều vật lí 12

Sử dụng hệ thống bài tập chương Dòng điện xoay chiều vật lí 12

MỞ ĐẦU 1.Lí do chọn đề tài Ở thời đại ngày nay giáo dục đứng trƣớc một thực trạng là thời gian học có hạn nhƣng kiến thức nhận loại phát triển rất nhanh, từ đó một vấn đề hết sức quan trọng đặt ra là làm thế nào để học sinh có thể tiếp nhận đầy đủ khối lƣợng tri thức ngày càng tăng của nhân loại trong khi quỹ thời gian dành cho dạy và học không thay đổi, để giải quyết vấn đề này thì nền giáo dục phải có biến đổi sâu sắc cả mục đích, nội dung và phƣơng pháp dạy học. Trong đó quan trọng nhất là đổi mới phƣơng pháp dạy và học. Định hƣớng công cuộc đổi mới phƣơng pháp dạy học hiện nay là chuyển từ cách dạy “Thầy truyền thụ, trò tiếp thu” sang việc thầy tổ chức các hoạt động dạy học để trò dành lấy kiến thức, tự xây dựng kiến thức cho mình, bồi dƣỡng năng lực tự học, nâng cao chất lƣợng học tập của học sinh Làm thế nào để nâng cao chất lƣợng học tập của học sinh? Ngoài năng lực sƣ phạm của giáo viên còn đòi hỏi hệ thống tri thức cần truyền tải đến học sinh, trong dạy học nói chung và DHVL nói riêng bài tập là một công cụ rất quan trọng hổ trợ đắc lực cho việc củng cố tri thức, mở rộng kiến thức, rèn luyện tính tự lực của học sinh và có thể giúp học sinh nắm vững và hiểu sâu hơn về lí thuyết. Việc dạy học Vật lý các trƣờng trung học phổ thông hiện nay chƣa phát huy đƣợc hết vai trò của bài tập vật lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy học. Một phần do đa số giáo viên chỉ giao bài tập ở sách giáo khoa để cho học sinh tham khảo và xem đó là bài tập mẫu để học sinh làm các bài khác. Do đó chƣa phát huy đƣợc tính sáng tạo của học sinh trong giải bài tập vật lý và khi áp dụng cũng không linh hoạt, nhất là khi cho bài tập khác dạng thì học sinh lúng túng không giải quyết đƣợc. Bên cạnh đó đa số học sinh hiện nay cũng còn thụ động trong việc học tập của mình, các em chỉ học xoay quanh những
2. – 2 – gì mà giáo viên đã cung cấp chứ ít chủ động tìm tòi học tập điều mới ngoài thông tin từ ngƣời thầy. Mặt khác một số học sinh sau thời gian học tập ở trƣờng khi về nhà do phải giúp đỡ gia đình nên không có thời gian tự tìm tòi học hỏi thêm. Xuất phát từ cơ sở lí luận và thực tiễn trên chúng tôi chọn đề tài: “ Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chương “Dòng điện xoay chiều” vật lí 12 ban cơ bản theo lý thuyết phát triển bài tập vật lí nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh” 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chƣơng “Dòng điện xoay chiều” Vật lí 12 ban cơ bản theo lí thuyết phát triển bài tập Vật lí, nhằm nâng cao chất lƣợng học tập của học sinh. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng – Quá trình dạy học và dạy học BTVL ở trƣờng THPT – Lý thuyết phát triển BTVL 3.2.Phạm vi – Bài tập chƣơng Dòng điện xoay chiều SGK Vật lí 12 ban cơ bản 4. Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chƣơng “Dòng điện xoay chiều” Vật lí 12 ban cơ bản theo lí thuyết PTBTVL vào dạy học một cách hợp lí sẽ nâng cao đƣợc chất lƣợng học tập của học sinh 5. Nhiệm vụ nghiên cứu – Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc sử dụng BTVL trong vai trò nâng cao chất lƣợng học tập của học sinh THPT – Nghiên cứu lý thu

 

 

MÃ TÀI LIỆU:1263

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *