Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc theo pháp luật, HAY

Quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc theo pháp luật, HAY

1. Tính cấp thiết của đề tài Nghệ thuật kiến trúc với tƣ cách là một loại hình nghệ thuật tạo dựng không gian, môi trƣờng sống cho con ngƣời, có tầm ảnh hƣởng vô cùng to lớn đến môi trƣờng sống của mỗi con ngƣời và sự phát triểnkinh tế – xã hội. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề bảo hộ quyền tác giả nói chung và bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc nói riêng luôn đƣợc coi trọng đă ̣c biê ̣t vì đây là động lƣ̣c để thúc đẩy sƣ̣ sáng ta ̣o củacon ngƣời, là nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia. Hiện nay pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng đã ghi nhận và bảo hộ quyền tác giả nói chung và quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc nói riêngtrong nhiều văn bản pháp luật nhƣ Bộ luật dân sự (BLDS), Luật Sở hữu trí tuệ (LSHTT) v.v… Tuy nhiên, qua thực tiễn thực hiện cho thấy việc vi pha ̣m quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc vẫn còn diễn ra phổ biến. Tình trạng nàydiễn ra ngoài nguyên nhân ý thức chấp hành pháp luật của nhiều ngƣời chƣa tốt còn do pháp luâ ̣t sở hƣ̃u trí tuệ Việt Nam còn thiếu các quy định cụthể điều chỉnh quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc nhƣđối với tác phẩm kiến trúc thì tỷ lệ chi tiết mới là bao nhiêu phần trăm trong tổng số các chi tiết cấu thành thì đƣợc bảo hộ bản quyền (trong tác phẩm kiến trúc có rất nhiều chi tiết đòi hỏi yếu tố sáng tạo bao gồm cả nội, ngoại thất và các chi tiết kỹ thuật); tác phẩm kiến trúc đƣợchình thành, sắp đă ̣t các chi tiết cấu thành từ các tác phẩm kiến trúckhác nhƣ lan can, cầu thang, chi tiết hoa văn trang trí… thì có đƣợc coi là tác phẩm phái sinh hay không… Do vâ ̣y, viê ̣c hoàn thiê ̣n pháp luâ ̣t về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúclà vô cùng cần thiết nhằm góp phần thúc đẩy quá trìnhsáng tác, bảo đảm quyền lợi về sở hữu trí tuệ cho các tác giả, chủ sở hữu loại hình tác phẩm đặc biệt này. Xuất phát từ những lý do trên , tác giả đã chọn đề tài : “Quyền tác giả đối với tá c phẩm kiến trúc theo pháp luật Việt Nam ” nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ luật học.
9. 2 2. Tình hình nghiên cứu đề tài So với các lĩnh vực khác, việc nghiên cứu các vấn đề về quyền tác giả nói chung và quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc nói riêng ở nƣớc ta có phần chậm đƣợc quan tâm hơn. Tuy vậy, trong thời gian qua cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học pháp lý đã đƣợc công bố nghiên cứu về quyền tác giả, trong đó có một số vấn đề liên quan đến quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc. Trong số các công trình nghiên cứu đó, có thể kể đến các công trình nghiên cứu tiêu biểu sau đây: – Về luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ và đề tài nghiên cứu khoa học có: Hoàn thiện pháp luật về bảo hộ quyền tác giả ở Việt Nam hiện nay, luận văn thạc sĩ luật học, tác giả Hoàng Minh Thái, bảo vệ tại Trƣờng Đại học Luật Hà Nội năm 2001; Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, luận văn thạc sĩ luật học, tác giả Quản Tuấn An, bảo vệ tại Trƣờng Đại học Luật Hà Nội năm 2009; Quyền tác giả đối với tác phẩm viết trong pháp luật dân sự Việt Nam- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, luận văn thạc sĩ luật học, tác giả Trần Thị Thanh Bình, bảo vệ tại Trƣờng Đại học Luật Hà Nội năm 2005; Quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, luận văn thạc sĩ luật học, tác giả Phạm Thị Thƣơng, bảo vệ tại Trƣờng Đại học Luật Hà Nội năm 2007; Quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp, luận văn thạc sĩ luật học, tác giả Nguyễn Thị Lệ Thu, bảo vệ tại Trƣờng Đại học Luật Hà Nội năm 2012; Thực hiện pháp luật về sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở Việt Nam hiện nay, luận án tiến sĩ luật học, tác giả Đoàn Thanh Nô, bảo vệ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2014; Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan ở Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trƣờng, chủ nhiệm đề tài Vũ Thị Hải Yến, bảo vệ tại Trƣờng Đại học Luật Hà Nội năm 2010 v.v…

 

MÃ TÀI LIỆU: 19395

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 35.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *