Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, HAY

Quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, HAY

 

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, bài học kinh nghiệm dẫn đến sự thành công của Đảng là luôn coi trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều là vì dân, công việc đổi mới và xây dựng là trách nhiệm của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ do dân cử ra, đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Dân chủ nói chung và quyền làm chủ của Nhân dân nói riêng không chỉ là bản chất của chế độ xã hội mà còn là động lực, mục tiêu của sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Nhân dân ta xây dựng. Có phát huy cao độ quyền làm chủ của Nhân dân thì mới động viên được tất cả lực lượng của Nhân dân tham gia vào việc phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Thực hiện tốt quyền làm chủ của Nhân dân là giải pháp hữu hiệu để tạo nên sự nhất trí căn bản về lợi ích của các thành phần kinh tế, các giai tầng và các cộng đồng dân tộc trong xã hội nước ta, phát huy được mọi nguồn lực, tạo thành sức mạnh tổng hợp của dân tộc, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Trong điều kiện hiện nay, khi Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạng chỉ đạo cả nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại thì điều quan trọng phải biết phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động được sức dân tham gia vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chương trình mang tính tổng hợp, sâu, rông, có nội dung toàn diện; bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hôi, an ninh – quốc phòng. Mục tiêu của công cuộc xây dựng nông thôn mới là nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân nông thôn thông qua quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, trực tiếp góp phần quan trọng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quan điểm cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới là tổ chức phong trào
5. 2 quần chúng rộng lớn, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân, có sự tham gia tích cực chủ động của mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư, cần phát huy quyền làm chủ và sự đóng góp của mỗi người dân, dựa vào dân để xây dựng nông thôn mới. Trong xây dựng nông thôn mới, Nhân dân vừa là chủ thể thực hiên, vừa là chủ thể hưởng thụ thành quả của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Do vậy, quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là động lực, là giải pháp cơ bản, quyết định sự thánh công xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, huyện Ba Vì là một trong những điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của thành phố Hà Nội. Sau 5 năm thực hiện Chương trình số 02-CT/TU của Thành Uỷ Hà Nội về “Xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, từng bước nâng cao đời sống nông dân”, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện đã đạt được những kết quả nhất định và có những chuyển biến rõ nét. Việc triển khai, thực hiện, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới đã bước đầu đạt được những kết quả tích cực, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị – xã hội, cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới được nâng lên; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, việc thực hiện Quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới đã huy động, tạo được sự đồng thuận cao, phát huy được sức mạnh tổng hợp của đại đa số Nhân dân trong quá trình triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng, liên quan trực tiếp đến lợi ích của Nhân dân; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện tăng, số hộ nghèo giảm, an sinh xã hội được đảm bảo, các điều kiện vè giáo dục, y tế, văn hóa được nâng lên, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
6. 3 Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy còn nhiều việc cần phải làm, nhiều vấn đề nảy sinh phải giải quyết. Việc thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới còn một số hạn chế, tồn tại về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng,

 

MÃ TÀI LIỆU: 5294

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

One comment

 1. Quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, HAY – Thư viện tài liệu học tập trực tuyến
  afrpvgzlxzi
  [url=http://www.gni1l8m23p7p4sq6e2m35g732x959azds.org/]ufrpvgzlxzi[/url]
  frpvgzlxzi http://www.gni1l8m23p7p4sq6e2m35g732x959azds.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *