Home / Luận văn Tốt Nghiệp / Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo đảm sự ổn định của đất nước, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm khác; giữ gìn Trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc những thành quả cách mạng, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới là một nhiệm vụ trọng yếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc [14, Tr 86-87]. Do vậy, Quản lý Nhà nước về An ninh quốc gia và Trật tự an toàn xã hội là một hoạt động quan trọng, luôn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt. Chúng ta biết rằng, lực lượng Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội. Thực tế những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Công an các cấp, cán bộ, chiến sĩ công an phường Dịch Vọng đã làm tốt công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường: tình hình an ninh chính trị được giữ vững , trật tự an toàn xã hội luôn luôn được đảm bảo. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn còn có những thiếu sót, bộc lộ những bất cập đã làm hạn chế chất lượng cũng như hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội tại phường: công tác giữ gìn an ninh trật tự chưa được thực hiện thường xuyên, sự quản lý về trật tự an toàn xã hội chưa đạt được sự thống nhất, đồng thuận thực sự giữa các bộ phận, ban, ngành liên quan, nên có những trường hợp vi phạm pháp luật không được xử lý nghiêm túc, làm mất lòng tin của dân. Có những đồng chí nhận thức về công tác này chưa đầy đủ, chưa đúng tầm.., nên khi thực hiện các biện pháp công tác còn đơn thuần, mang nặng tính chất hành chính, do đó công tác xử lý chưa kiên quyết, triệt để, công minh với những trường hợp vi phạm pháp luật trên địa bàn của phường. Mặt khác, Công an Phường cũng chưa huy
4. 3 động được đông đảo và phát huy tối đa vai trò của quần chúng nhân dân trong phường tham gia công tác đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn Trật tự an toàn xã hội, mối quan hệ phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan đến trật tự an ninh chưa được tiến hành một cách đồng bộ nên đã làm hạn chế hiệu quả, hiệu lực Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội tại địa bàn phường Dịch Vọng. Với những đặc điểm chung của đất nước, tình hình cụ thể tại phường Dịch Vọng, đề tài được tiến hành nghiên cứu, nhằm tổng kết, khắc phục những khuyết điểm, phát huy những ưu điểm, tìm ra những giải pháp, đóng góp kinh nghiệm để tăng cường công tác quản lý, giữ gìn TTATXH của cán bộ chiến sĩ công an phường Dịch Vọng. Với lý do đó, tác giả chọn đề tài “Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Dịch Vọng hiện nay” làm đề tài luận văn thạc sĩ. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Cho đến nay, lý luận Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội đã được đề cập đến nhiều trong các giáo trình dành cho chuyên ngành pháp luật như: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự ( Chủ biên: Trần Viết Long và tập thể tác giả Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân, Hà Nội – 2007); Một số vấn đề lí luận cơ bản quản lý nhà nước về An ninh trật tự (Lê Ngọc Thanh – Đại Học Cảnh Sát Nhân dân, Hà Nội – 1996); Một số lí luận cơ bản về hoạt động nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính (Chủ biên: TS Vũ Văn Hiền – Học Viện Cảnh Sát Nhân dân, Hà Nội – 2003); Kỹ năng giao tiếp của cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Chủ biên: PGS. TS Đinh Trọng Hoàn – NXB Công An Nhân Dân – 2009); Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Chỉ đạo biên soạn: Đại tá Phạm Văn Đức – NXB Công An Nhân dân, Hà Nội – 1998)…Ngoài ra, cũng có không ít bài viết của các tác giả trong và ngoài ngành đã đề cập đến vấn đề này. Những công trình trên chính
5. 4 là cơ sở lý luận để tác giả kế thừa trong quá trình thực hiện nội dung của luận văn này. Trong phạm vi các khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ trước đây, cũng đã có nhiều nghiên cứu của các tác giả khác nhau liên quan đến Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, có thể nói rằng, cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ và có hệ thống về đề tài “Quản lýNhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Dịch Vọng hiện nay”. Có thể nói, luận văn này là công trình đầu tiên nghiên cứu về vấn đề này. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận, đánh giá đúng những ưu điểm và hạn chế của công tác QLNN về TTATXH trên địa bàn phường Dịch Vọng cùng với những nguyên nhân của thành công và hạn chế, luận văn xác định phương hướng và đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường công tác Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương. 3.2 Nhiệm vụ: Để thực hiện mục đích trên, luận văn có những nhiệm vụ sau: Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản như: khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội Phân tích đánh giá đúng thực trạng công tác Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội tại phường Dịch Vọng. Rút ra những ưu diểm, khuyết điểm, xác định rõ nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế, thiếu xót đang đặt ra đối với công tác này trên địa bàn phường Dịch Vọng.
6. 5 Qua việc phân tích thực trạng, luận văn đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường công tác Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Dịch Vọng. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động Quản lý Nhà nước của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

 

MÃ TÀI LIỆU: 6483

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *