Home / Đại học - Cao đẳng / Đề tài quản trị kinh doanh / Quản lý chi thường xuyên ngân sách cho giáo dục huyện Sơn Dương

Quản lý chi thường xuyên ngân sách cho giáo dục huyện Sơn Dương

LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu: Hiện nay toàn cầu hóa đang diễn ra sâu rộng trên toàn thế giới, toàn cầu hóa là một xu thế khách quan và Việt Nam đang từng bước chuyển mình và vươn ra thế giới cũng không nằm ngoài xu thế đó. Quá trình này có không ít những thử thách đòi hỏi nước ta phải đương đầu, từ đó vượt qua khó khăn và phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực. Để hội nhập tích cực và hội nhập có hiệu quả cần huy động mạnh mẽ các nguồn lực, phát huy sức mạnh nội sinh mà trong đó nguồn nhân lực con người đóng vai trò quan trọng bậc nhất. Con người là vốn quý, là tài sản vô giá của mỗi quốc gia Nguồn nhân lực trong thời đại công nghiệp hóa – hiện đại hóa phải là nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, có kỹ thuật, có sức khỏe, có tri thức… Muốn đạt những yêu cầu trên thì phải trải qua quá trình giáo dục. Giáo dục có vai trò to lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển KT-XH của đất nước. SNGD hơn bao giờ hết cần được sự quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển của các ban ngành đoàn thể và của toàn xã hội để chất lượng giáo dục ngày một được cải thiện. NSNN là nguồn lực chính đầu tư cho SNGD, nhưng nguồn NSNN là có hạn, trong khi đó nhu cầu chi tiêu cho các sự nghiệp nói chung và SNGD nói riêng là vô hạn. Từ đó, đòi hỏi phải có những chính sách, biện pháp quản lý nguồn lực NSNN một cách có hiệu quả để đạt được những mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Giáo dục luôn là sự nghiệp được ưu tiên ở nước ta, nó chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng chi NSNN. Do đó nếu sử dụng không có hiệu quả nguồn vốn này không có hiệu quả sẽ gây thất thoát, lãng phí. 2.Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn: Thực trạng quản lý chi NSNN cho SNGD ở nước ta còn nhiều bất cập trong thời gian qua; hiệu quả chi NSNN cho giáo dục là mối quan tâm đối với xã hội, đòi hỏi phải tăng cường quản lý chi NSNN cho giáo dục.
7. Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính SV: Nguyễn Thu Hà Lớp: CQ49/01.03 2 Vấn đề đáng quan tâm là sử dụng nguồn vốn NSNN như thế nào để đạt được hiệu quả tối ưu trong đầu tư cho SNGD. Để khắc phục những tồn tại cần đưa ra những biện pháp khắc phục như thế nào nhằm tăng cường tính hiệu quả trong quản lý chi NSNN cho SNGD. Mà cụ thể là việc quản lý chi NSNN cho SNGD trên địa bàn huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu cả đề tài luận văn: -Đối tượng nghiên cứu: Quản lý chi thường xuyên NSNN cho SNGD -Phạm vi nghiên cứu: Tình hình chi thường xuyên NSNN cho SNGD huyện Sơn Dương, Tuyên Quang trong giai đoạn 2012-2014. 4.Phương pháp nghiên cứu: Chủ yếu sử dụng các phương pháp nghiên cứu, thu thập tài liệu, phân tích số liệu, tổng hợp và so sánh. Từ đó đưa ra ý kiến nhằm hoàn thiện vấn đề nghiên cứu. 5.Kết cấu luận văn: Kết cấu luận văn gồm 3 chương: Chương 1: SNGD và quản lý chi thường xuyên NSNN cho SNGD Chương 2: Thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN cho SNGD huyện Sơn Dương – Tuyên Quang Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên NSNN cho SNGD huyện Sơn Dương – Tuyên Quang Trong quá trình nghiên cứu đề tài, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện của các thầy cô khoa Tài chính công, đặc biệt là giảng viên hướng dẫn PGS,TS. Đặng Văn Du đã trực tiếp tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành khoá luận này. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các cán bộ Phòng TC- KH huyện Sơn Dương đã tận tình giúp đỡ tôi trong thời gian thực tập.
8. Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính SV: Nguyễn Thu Hà Lớp: CQ49/01.03 3 Chương 1: SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 1.1. Sự nghiệp giáo dục và vai trò của sự nghiệp giáo dục đối với sự phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta 1.1.1. Khái niệm, nội dung hoạt động của SNGD Ngay từ khi xuất hiện trên trái đất, để tồn tại và phát triển con người phải lao động. Trong lao động và trong cuộc sống hàng ngày, con người một mặt vừa sản xuất ra của cải vật chất và tinh thần, mặt khác vừa nhận thức thế giới xung quanh. Trong quá trình nhận thức đó, con người dần dần tích luỹ được nhiều kinh nghiệm bao gồm kinh nghiệm sống, kinh nghiệm lao động, kinh nghiệm chinh phục tự nhiên. Kinh nghiệm càng ngày càng dồi dào, từ đó con người nảy sinh nhu cầu truyền đạt những hiểu biết, những kinh nghiệm ấy cho nhau. Đó là nguồn gốc phát sinh của hiện tượng giáo dục. Lúc đầu, giáo dục xuất hiện như một hiện tượng tự phát, diễn ra đơn giản theo lối quan sát-bắt chước. Về sau giáo dục trở thành một hoạt động có ý thức. Con người dần dần biết xác định mục đích, hoàn thiện về nội dung và tìm ra các phương thức để quản lý giáo dục có hiệu quả. Ngày nay, giáo dục đã trở thành một hoạt động được tổ chức đặc biệt, đạt tới trình độ cao, có chương trình kế hoạch, có nội dung phương pháp hiện đại, diễn ra theo một nhịp độ khẩn trương và đã trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của xã hội loài người. Hoạt động giáo dục là một bộ phận của đời sống xã hội. Từ khi xã hội loài người xuất hiện, các thế hệ loài người đã gắn bó, kết hợp với nhau trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sáng tạo: trong kinh tế, văn hoá, chính trị và giáo dục…Hoạt động giáo dục luôn luôn phát triển và không ngừng đổi mới, nâng cao dần cùng với sự phát triển và tiến bộ của xã hội loài người. Mặt
9. Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính SV: Nguyễn Thu Hà Lớp: CQ49/01.03 4 khác, giáo dục luôn không ngừng thích nghi với những thay đổi của xã hội; đồng thời thực hiện sứ mệnh chuyển giao những thành tựu văn hoá của xã hội loài người từ thế hệ này đến thế hệ khác, từ thế hệ trước đến thế hệ sau. Quan niệm giáo dục của mỗi quốc gia cũng có nhiều ý kiến khác nhau, có ý kiến cho rằng “giáo dục là tất cả các dạng học tập của con người”. Tuy nhiên, theo một khía cạnh khác, giáo dục là việc trang bị các kiến thức và hình thành nhân cách con người. Như vậy, Giáo dục theo nghĩa chung là hình thức học tập, theo đó kiến thức, kỹ năng, và thói quen của một nhóm người được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua giảng dạy, đào tạo, hay nghiên cứu. Giáo dục thường diễn ra dưới sự hướng dẫn của người khác, nhưng cũng có thể thông qua tự học. Bất cứ trải nghiệm nào có ảnh hưởng đáng kể lên cách mà người ta suy nghĩ, cảm nhận, hay hành động đều có thể được xem là có tính giáo dục. Giáo dục có mục đích rất cụ thể, khoa học và thiết thực. Mục đích của giáo dục phù hợp với sự phát triển của cá nhân, vì sự tiến bộ của xã hội. Các cơ cấu xã hội như các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, các CQNN ở các cấp; các đoàn thể quần chúng đều có chức năng giáo dục các thành viên của mình theo phương hướng con người phát triển toàn diện, bởi ở đâu có con người thì ở đó đều cần có sự quản lý, tổ chức, giáo dục con người. Hệ thống giáo dục ở nước ta hiện nay bao gồm nhiều hình thức giáo dục, cụ thể: -Giáo dục chính quy: + Giáo dục mần non; + Giáo dục tiểu học; + Giáo dục trung học: THCS, THPT;
10. Luận Văn Tốt Nghiệp Học Viện Tài Chính SV: Nguyễn Thu Hà Lớp: CQ49/01.03 5 + Giáo dục đại học; + Giáo dục nghề; + Giáo dục đặc biệt. -Những hình thức giáo dục khác: + Giáo dục thay thế; + Giáo dục mở và giáo dục trực tuyến. Hệ thống trường lớp của nền giáo dục cũng khá đa dạng: – Các loại hình trường, lớp công lập, dân lập tư thục.MÃ TÀI LIỆU: 6077

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ZALO 0932091562