Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Quản lý chất lượng đào tạo nghề ở các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quản lý chất lượng đào tạo nghề ở các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lý do chọn đề tài Quản lý đảm bảo chất lượng đào tạo nghề của nhà trường là một khâu quan trọng trong công tác quản lý quá trình giáo dục và đào tạo ở các nhà trường hiện nay. Nghiên cứu đầu tiên của Việt Nam về Kiểm định và Đánh giá chất lượng trong giáo dục do Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành là một bước đột phá trong những nghiên cứu về đảm bảo chất lượng giáo dục. Chính nghiên cứu này đã tổng quan về các tiêu chí đánh giá chất lượng của các nước tiên tiến trên thế giới như Châu Âu, Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó đã gợi ý những tiêu chuẩn, tiêu chí về đánh giá chất lượng giáo dục cho các trường Đại học, Cao đẳng tại Việt Nam. Và từ đó hình thành nên tiêu chuẩn đánh giá cho các trường Trung cấp chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân. Hệ thống trường Trung cấp chuyên nghiệp của Việt Nam hiện nay tương đối hoàn chỉnh về hệ thống bộ máy tổ chức, quản lý đào tạo, chương trình đào tạo, nội dung đào tạo, đội ngũ giảng viên, phương pháp giảng dạy… Tuy nhiên các yếu tố này vẫn chưa thực sự hoạt động đồng bộ để nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo. Để các trường phát triển xứng tầm với sứ mạng của nó trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam cần phải tiếp tục hoàn thiện thêm các yêu cầu về mô hình quản lý, mô hình đảm bảo chất lượng, cơ chế tài chính, đầu tư phát triển và các yếu tố khác. Đây cũng là lý do chọn nghiên cứu đề tài. Hiện nay, số lượng các trường Trung cấp chuyên nghiệp đang gia tăng và không ít trường cũng đã có những hướng giải pháp mang tính đột phá riêng về nhiều mặt như: huy động đội ngũ giảng viên giỏi chuyên môn có kinh nghiệm trong công tác thực tế; Xây dựng và áp dụng phương pháp đào tạo hiện đại; Biên soạn và cập nhật giáo trình giảng dạy theo hướng đáp ứng nhu cầu làm việc… Đặc biệt một số trường có cơ sở vật chất tốt và đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ phục vụ đào tạo tâm huyết và hiệu quả…
6. Thế nhưng việc xây dựng có hệ thống mô hình trường Trung cấp chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu và phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam theo hướng nào; công tác đảm bảo chất lượng của từng trường; kiểm tra đánh giá khách quan; hướng tiếp cận với công việc làm sau khi tốt nghiệp; nhu cầu học tập nâng cao trình độ theo hướng liên thông, học tập suốt đời . . . Vị trí của các trường đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp có đạt được khẳng định về quy mô, chất lượng so với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới chính là khâu đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường nhất là trong tiến trình hội nhập WTO của giáo dục nước ta giai đoạn 2010-2020. Cơ chế thị trường đã đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng đang đặt ra rất nhiều thách thức đối với mọi vấn đề liên quan đến chất lượng đào tạo của nhà trường. Điều quan trọng là làm sao để đào tạo được nguồn nhân lực có chất lượng vừa theo kịp, vừa đón đầu, vừa đại trà, vừa mũi nhọn, đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế hội nhập, đủ sức và kịp thời chủ động thích ứng với thị trường lao động, thị trường chất xám, nhất là sức lao động có hàm lượng trí tuệ cao. Đồng thời, phải hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực của cơ chế thị trường đối với công tác giáo dục đào tạo nghề. Chất lượng giáo dục trong các cơ sở đào tạo nghề hiện nay đang là một “điểm nóng” cần nhiều giải pháp, trong đó giải pháp quản lý tốt quá trình đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo học sinh là rất quan trọng. Bởi, quá trình đào tạo nghề với các khâu của nó nếu được quan tâm thực hiện một cách đồng bộ mới đem lại chất lượng, hiệu quả. Những năm qua, mặc dù các nhà trường đã chú trọng, chủ động quan tâm đến việc duy trì, đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề của nhà trường còn tồn tại một số vấn đề như quá trình quản lý đào tạo nghề chưa đồng bộ từ mục tiêu, nội dung chương trình, đội ngũ giáo viên, phương pháp đào tạo, điều kiện cơ sở vật chất còn
7. bất cập, hạn chế nên chất lượng đào tạo nghề chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động đa dạng hiện nay của thị trường. Xuất phát từ thực tiễn yêu cầu đó, việc xây dựng và nghiên cứu đề tài “Quản lý chất lượng đào tạo nghề ở các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” là một hướng nghiên cứu mang tầm chiến lược và rất cần thiết. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trên thế giới hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng và hệ thống trường nghề đã phổ biến và thực hiện liên tục trong nhiều năm. Tuy nhiên, việc nghiên cứu lý luận về chất lượng đào tạo nghề còn nhiều khuynh hướng, quan điểm khác nhau. Đa số các công trình nghiên cứu về chất lượng đào tạo nghề được các tác giả đề cập đến như một bộ phận trong chất lượng đào tạo ở bậc đại học và cao đẳng nói chung. Ít có công trình nghiên cứu chuyên sâu lý luận về chất lượng đào tạo nghề. Ở Việt Nam, vấn đề chất lượng đào tạo nghề từ trước đến nay, là một đề tài có tính thời sự, luôn thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. Tuy nhiên đây là vấn đề khó, phức tạp phạm vi rộng và phong phú, do vậy các đề tài đi sâu nghiên cứu lĩnh vực này còn ít với nội dung nghiên cứu khá rộng. Nhiều tài liệu giáo trình về quản lý đào tạo nghề đã được biên soạn và phát hành như: vào những năm 70 của thế kỷ XX, tác giả Đặng Danh Ánh và một số cán bộ thuộc Tổng cục dạy nghề lúc đó đã đi sâu nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy nghề trong các trường nghề; năm 1993, tác giả Trần Khánh Đức nghiên cứu vấn đề “Hoàn thiện đào tạo nghề tại xí nghiệp”. Đề tài tập trung nghiên cứu giải quyết các trường, lớp dạy nghề đặt tại đơn vị sản xuất và trong một số lĩnh vực về bưu chính viễn thông và hóa chất. Năm 1993, tác giả Phạm Khắc Vũ đi sâu tìm hiểu “Cơ sở lý luận và thực tiễn phương thức tổ chức đào tạo nghề kết hợp tại trường và cơ sở sản xuất”. Năm 2004, trường Trung học kỹ thuật xây dựng Hà Nội
8. có đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố “Các giải pháp gắn đào tạo với sử dụng lao động của hệ thống dạy nghề Hà Nội trong lĩnh vực xây dựng”. Năm 1999, trường Đào tạo cán bộ công đoàn Hà Nội với đề tài: “Đánh giá thực trạng tay nghề của công nhân Hà Nội”, đề xuất các giải pháp nâng cao tay nghề cho công nhân trong các ngành trọng điểm của Hà Nội. Năm 2002 với bài viết “Đánh giá một cách khách quan nhất công tác đào tạo nghề đã đạt được những thành công nhất định” Lao động & Xã hội (192) của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH. Với thông tin thị trường lao động, (2) trang 1-2 của tác giả Đỗ Trọng Hùng (2002) “Thực hiện tốt chiến lược đào tạo nghề góp phần phát triển thị trường lao động” Tác giả Nguyễn Minh Đường, với “Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo” (1996) và nhiều tài liệu khác. Với việc “Cải tiến mục tiêu và nội dung đào tạo nghề” (1990); “Phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng quá trình đào tạo nguồn nhân lực” (2001), “Đổi mới công tác quản lý trong các trường đào tạo nghề đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Kỷ yếu hội thảo của Sở Lao động – thương binh và xã hội Hà Nội và “Giáo dục nghề nghiệp – những vấn đề và giải pháp” (2005) của PGS.TS Nguyễn Viết Sự. “Định hướng nghề nghiệp và việc làm” (2004) của Tổng cục Dạy nghề. Với việc “Đào tạo nguồn nhân lực ở Thành phố Hồ Chí Minh”.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0494

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề tài: Lãi suất trong hợp đồng tín dụng ngân hàng theo pháp luật Việt Nam

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Lãi suất với tư cách là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *