Quản lý chất lượng các công trình xây dựng ngành giáo dục, 9đ

Luận văn quản trị kinh doanh

1 MỞ ĐẦU * Tính cấp thiết của đề tài Quận Hà Đông là một trong mƣời hai quận thuộc Thành phố Hà Nội, là quận cửa ngõ trung tâm thủ đô Hà Nội nên trong những năm qua, hòa chung với nhịp độ phát triển của thành phố Hà Nội, trên địa bàn quận Hà Đông diễn ra quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Quận Hà Đông tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tƣ hạ tầng các khu đô thị, triển khai quy hoạch, đầu tƣ xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án. Trong các năm qua, quận Hà Đông đã tập trung đầu tƣ cho ngành giáo dục và đào tạo, sự nghiệp trồng ngƣời trên địa bàn quận đã có nhiều tiến bộ vƣợt bậc về cả chất và lƣợng. Các trƣờng học trên địa bàn các phƣờng đã đƣợc đầu tƣ xây dựng mới, mua sắm trang thiết bị phục vụ việc học tập và sinh hoạt của nhà trƣờng nhằm đƣa các trƣờng trên địa bàn quận đạt trƣờng chuẩn quốc gia. Chất lƣợng công trình xây dựng luôn là vấn đề đƣợc cả xã hội quan tâm đối với các dự án đầu tƣ, dự án đầu tƣ xây dựng có đạt đƣợc hiệu quả cao hay không phụ thuộc chủ yếu vào chất lƣợng công trình của dự án. Cùng với sự phát triển của ngành xây dựng nƣớc ta trong thời gian qua, CLCT xây dựng ngày một đƣợc cải thiện. Tuy nhiên, sự cố trong khi thực hiện các dự án đầu tƣ xây dựng ra gây thiệt hại về tính mạng, tài sản, gây thất thoát, lãng phí vẫn thƣờng xuyên xảy. Trong năm 2015, trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn xảy ra các sự cố về xây dựng nhƣ: Sập giàn giáo thi công tại công trình nhà ga trên tuyến đƣờng sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông; Vỡ đƣờng ống truyền tải nƣớc sông Đà; v…v. Các dự án đầu tƣ xây dựng ngành giáo dục chủ yếu là đầu tƣ xây dựng các trƣờng học và mua sắm lắp đặt các trang thiết bị phục vụ nhu cầu học tập
13. 2 và sinh hoạt của trƣờng. Chính vì vậy, CLCT các dự án đầu tƣ xây dựng ngành giáo dục càng đƣợc quan tâm nhiều hơn, CLCT ảnh hƣởng tới an toàn của học sinh và giáo viên của nhà trƣờng khi công trình đƣa vào sử dụng, ảnh hƣởng tới tuổi thọ công trình v..v. Hiện nay, trên địa bàn quận Hà Đông, các dự án đầu tƣ xây dựng ngành giáo dục chƣa có xảy ra các sự cố nghiêm trọng ảnh hƣởng tới tính mạng hay tài sản. Nhƣng vẫn còn để xảy ra các sự cố nhỏ nhƣ: hiện tƣợng sụt lún, bong tróc, nứt gãy v..v đối với các công trình trƣờng học vừa đƣợc bàn giao đƣa vào sử dụng. CLCT kém dẫn đến xảy ra sự cố là do công tác QLCLCT chƣa đƣợc thực hiện tốt. Chính vì vậy, Chính phủ liên tục ban hành các văn bản pháp quy về xây dựng và CLCT xây dựng nhằm ngày một nâng cao CLCT xây dựng ở nƣớc ta. Một trong số các văn bản pháp quy đó là Nghị định 46/2015/NĐ-CP về Quản lý chất lƣợng công trình xây dựng. Là một cán bộ đang trực tiếp tham gia thực hiện các dự án đầu tƣ xây dựng ngành giáo dục trên địa bàn quận Hà Đông, học viên chọn đề tài: “ Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng các công trình xây dựng ngành Giáo dục tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông” để nghiên cứu. Với mong muốn luận văn sẽ đƣa ra những giải pháp về quản lý chất lƣợng các công trình xây dựng ngành Giáo dục nói riêng và các công trình xây dựng khác nói chung tại Ban quản lý dự án đầu tƣ và xây dựng quận Hà Đông, góp phần nâng cao hiệu quả cũng nhƣ chất lƣợng các dự án đầu tƣ xây dựng trên địa bàn quận Hà Đông. * Mục đích nghiên cứu của luận văn Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác QLCLCT xây dựng tại Ban QLDA đầu tƣ và xây dựng quận Hà Đông, cơ sở khoa học và pháp lý về QLCLCT xây dựng, từ đó đề xuất một số giải pháp quản lý chất lƣợng các
14. 3 công trình xây dựng ngành Giáo dục tại Ban quản lý dự án đầu tƣ và xây dựng quận Hà Đông . * Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn. – Đối tƣợng nghiên cứu: Quản lý chất lƣợng công trình xây dựng. – Phạm vi: Các công trình xây dựng thuộc ngành Giáo dục do Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng quận Hà Đông làm chủ đầu tƣ. * Phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn. – Các phƣơng pháp truyền thống nhƣ: thu thập tài liệu, khảo sát các dự án đầu tƣ thực tế. – Phƣơng pháp phân tích, đánh giá, thống kê các dự án đã thực hiện. * Đóng góp về khoa học và thực tiễn của luận văn. Nghiên cứu góp phần hoàn thiện về một số vấn đề lý luận về QLCLCT xây dựng. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác QLDA và QLCLCT xây dựng tại Ban QLDA đầu tƣ và xây dựng quận Hà Đông. * Kết cấu luận văn. Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc kết cấu thành 3 chƣơng: Chƣơng 1. Tổng quan về quản lý chất lƣợng công trình xây dựng. Chƣơng 2. Cơ sở khoa học và pháp lý. Chƣơng 3. Giải pháp quản lý chất lƣợng công trình xây dựng thuộc ngành Giáo dục tại Ban quản lý dự án đầu tƣ và xây dựng quận Hà Đông.

 

MÃ TÀI LIỆU: 12746

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

1 thought on “Quản lý chất lượng các công trình xây dựng ngành giáo dục, 9đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *