Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Phát triển ngành thủ công mỹ nghệ ở huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội

Phát triển ngành thủ công mỹ nghệ ở huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội

1. Lý do chọn đề tài Ngành thủ công và mỹ nghệ của Việt Nam đã có từ rất lâu, tuy nhiên, sự tăng trưởng ấn tượng của ngành chỉ thực sự đạt được trong 5 (năm) gần đây, chủ yếu do gia tăng trong xuất khẩu ra thị trường thế giới. Ngành thủ công mỹ nghệ đã có những tác động to lớn đến tình hình kinh tế và xã hội của đất nước, đặc biệt là giảm đói nghèo và xây rựng nông thôn mới: thu nhập ở các khu vực nông thôn tăng lên, tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 1,35 triệu lao động ở hơn 2.000 làng nghề trên khắp đất nước, ngành thủ công mỹ nghệ cũng đã góp phần hình thành hàng ngàn nhà sản xuất, thương gia, nhà xuất khẩu và những công ty dịch vụ ở Việt Nam. Việt Nam hiện đứng thứ hai trong số các quốc gia xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở châu Á, chỉ sau Trung Quốc.Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để thúc đẩy tăng trưởng cũng như nâng cao vị thế của ngành hàng thủ công mỹ nghệ trong bối cảnh các nhà nhập khẩu trên thế giới đang có xu hướng muốn tìm kiếm nguồn hàng từ các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam vì chi phí nhân công ở Trung Quốc tăng cao và giá đồng Nhân dân tệ mạnh lên. Chương Mỹ – Hà Nội là một trong số các huyện có nhiều làng nghề truyền thống chuyên sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ như mây tre đan, khảm trai, sơn mài, hàng gỗ mỹ nghệ, sản xuất hàng dệt len, dệt lụa xuất khẩu… Trong những năm qua, ngành thủ công mỹ nghệ đã có những đóng góp không nhỏ tới việc tạo công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho hàng trăm hộ dân tại địa phương. Tuy nhiên, thực trạng ngành thủ công mỹ nghệ của huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội cho đến nay vẫn được các chuyên gia đánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của địa phương. Mặt khác, tình hình kinh tế khó khăn trong những năm vừa qua đã tác động mạnh tới ngành thủ công mỹ nghệ. Chi phí tăng làm lợi nhuận của ngành sụt giảm. Ngoài ra, công nghệ sản xuất lạc hậu, cơ chế chính sách đối với sản xuất kinh 4
6. doanh hàng thủ công mỹ nghệ và làng nghề còn nhiều bất cập cũng gây ra không ít khó khăn cho sự phát triển. Nhận thức được tính cấp thiết của việc phát triển ngành thủ công mỹ nghệ tại địa phương trong giai đoạn hiện nay, tôi đã chọn đề tài: “Phát triển ngành thủ công mỹ nghệ ở huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội” làm luận văn thạc sỹ kinh tế của mình. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài – Tình hình nghiên cứu trong nước: Bộ Công Thương (2007), Đề án phát triển xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ đến năm 2010 Đề án của Bộ Công Thương đã tập trung đánh giá những yếu tố có tầm quan trọng ảnh hưởng tới xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. Đồng thời đề ra những khuyến nghị nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, góp phần giải quyết công ăn việc làm. UBND Thành phố Hà Nội năm (2011), Đề án “Bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề Hà Nội giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020”. Đề án của Thành phố đã đánh giá thực trạng phát triển nghề và làng nghề ở Hà Nội từ năm 2000 – 2009. Đồng thời đề xuất những giải pháp bảo tồn và phát triển làng nghề tại Thủ đô trong giai đoạn 2010 – 2020. Đặng Thế An – Luận văn thạc sỹ kinh tế: “Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay” – Luận văn thạc sĩ kinh tế, 2005 – Đại học Thương Mại. Luận văn đề cập tới thực trạng sản xuất và xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2000- 2005, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn tới. Phan Thị Nghĩa – Luận văn thạc sỹ kinh tế: “Phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội” – Luận văn thạc sĩ kinh tế, 2011 – Đại học Kinh tế quốc dân. 5
7. Luận văn đã trình bày một số vấn đề chung về phát triển thị trường xuất khẩu và đặc điểm thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. Thực trạng hoạt động phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội. Phương hướng và giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội. Nguyễn Hữu Thắng – Luận văn thạc sỹ kinh tế: “ Phát triển làng nghề, doanh nghiệp làng nghề thủ công nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” – Luận văn thạc sĩ kinh tế, 2010 – Đại học Ngoại Thương. Luận văn đã hệ thống hóa và góp phần bổ xung những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển làng nghề và doanh nghiệp làng nghề, đồng thời đánh giá tình hình phát triển làng nghề và doanh nghiệp làng nghề ở Việt Nam hiện nay đồng thời đề xuất những giải pháp phát triển làng nghề và doanh nghiệp làng nghề trong thời gian tới. Đỗ Xuân Luận – Luận văn thạc sỹ kinh tế: “Phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên” – Luận văn thạc sĩ kinh tế, 2009 – Đại học Thái Nguyên. Luận văn đã hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp. Đồng thời, tác giả đã phân tích và đánh giá tình hình phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Phổ Yên từ đó rút ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong phát triển các nghề TTCN. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Trần Đoàn Kim – Luận án tiến sỹ :“Chiến lược marketing đối với hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề Việt Nam đến 2010”- Luận án tiến sỹ kinh tế, 2007 – Đại Học Kinh tế quốc dân. 6
8. Luận án đề cập tới một số vấn đề lý luận về chiến lược marketing đối với hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam; Thực trạng hoạch định và thực thi chiến lược marketing và đề xuất chiến lược marketing đối với hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề Việt Nam đến năm 2010. Minh Phú – Bài nghiên cứu: “Thêm động lực thúc đẩy phát triển thủ công mỹ nghệ” – Báo Hà Nội mới, ngày 06/06/2014 Bài báo đề cập và phân tích những thành tựu và đặc biệt là những hạn chế trong phát triển ngành thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội. VIETRADE/ITC – Báo cáo: “Chiến lược xuất khẩu quốc gia ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam” – Năm 2010. Báo cáo được thực hiện nhằm phân tích thực trạng ngày thủ công mỹ nghệ Việt Nam trong giai đoạn từ 2005 – 2010. Đồng thời xem xét đánh giá chính sách của Nhà nước trong việc phát triển hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, phân tích SWOT đối với ngành và đễ xuất định hướng trong tương lai cho xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. Ths Nguyễn Thị Thu Hường (2014), “Chính sách vốn và đầu tư đối với làng nghề thủ công mỹ nghệ”, http://www.tapchitaichinh.vn/ Bài báo tập trung đề xuất những giải pháp phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Trong đó Nhà nước nên áp dụng tổng hợp các giải pháp quản lý, tập trung vào chính sách vốn và đầu tư tín dụng. Nguyễn Tôn Quyền, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Chiến Thắng- Sách: “Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu đồ gỗ và hàng thủ công mỹ nghệ = Opportunity for promoting export of wood products and handicrafts”, Nhà xuất bản Tạp chí Thương mại số 23/2004. Nghiên cứu đã trình bày định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển hàng gỗ và thủ công mỹ nghệ. Hiện trạng công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam và nêu ra một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động trong các ngành hàng thủ công mỹ nghệ. 7

 

MÃ TÀI LIỆU: 0478

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề tài: Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại tập đoàn Thủy Sản Minh Phú Cà Mau

PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài Tuyển dụng nhân sự là một trong …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *