Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Đồng Nai

Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Đồng Nai

1. Lý do chọn đề tài Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, nông nghiệp là một trong hai ngành sản xuất vật chất cơ bản, có vai trò quan trọng hàng đầu của mọi thời đại. Nông nghiệp – hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp. Nông nghiệp cung cấp lương thực, thực phẩm để duy trì sự tồn tại của con người và sự phát triển của xã hội loài người; cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và là thị trường rộng lớn của các ngành công nghiệp, dịch vụ; tạo môi trường sinh thái trong lành, bền vững và góp phần quan trọng trong tăng cường tiềm lực QP – AN của đất nước. Trong mối quan hệ với công nghiệp, phát triển kinh tế nông nghiệp là tiền đề của phân công lao động xã hội. C.Mác cho rằng: Trong lịch sử, chỉ đến khi nông nghiệp cung cấp “đủ” lương thực cho con người thì nền sản xuất xã hội mới phân chia thành ngành nông nghiệp và công nghiệp. Vì kinh tế nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng như vậy nên những năm qua Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, coi phát triển nông nghiệp là nhiệm vụ kinh tế và nhiệm vụ chính trị – xã hội có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Trong công cuộc đổi mới, đã có nhiều chủ trương và giải pháp để thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên, chuyển đổi một nền nông nghiệp tự cấp, tự túc lại vận hành trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang nền nông nghiệp hàng hóa vận hành theo cơ chế thị trường là một quá trình đòi hỏi có sự thay đổi thực sự trong tư duy và trong hoạt động thực tiễn. Là một tỉnh thuộc vùng miền Đông Nam Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai là tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, có nhiều tiềm năng và lợi thế về phát triển kinh tế nông nghiệp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sản xuất nông nghiệp ở Đồng Nai có sự phát triển mạnh mẽ và đã đạt được những thành tựu khá toàn diện. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển 3
6. dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, nhiều loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh mới ra đời và không ngừng phát triển cả về quy mô, hiệu quả. Kết cấu hạ tầng KT – XH nông thôn được tăng cường, bộ mặt nhiều vùng quê thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân ngày càng được cải thiện, hệ thống chính trị được củng cố, dân chủ ở cơ sở được phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Tuy nhiên, những thành tựu trên chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Sản xuất nông nghiệp ở Đồng Nai vẫn mang nặng tính tự cấp đan xen với sản xuất hàng hóa nhỏ do ruộng đất phân chia manh mún; năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp hàng hóa thấp. Các hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới, khả năng xây dựng, khai thác các điểm kinh tế – kỹ thuật – dịch vụ ở từng huyện, xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội còn nhiều hạn chế, thị trường nông thôn hạn hẹp, nhiều loại nông phẩm hàng hóa sức cạnh tranh thấp, đời sống của người nông dân – thuần nông, còn nhiều khó khăn… Đây là những vấn đề cấp bách trong chiến lược phát triển KT – XH của cả nước nói chung và ở tỉnh Đồng Nai nói riêng, đồng thời là những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp. Từ những lý do trên, tác giả chọn vấn đề nghiên cứu: “Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Đồng Nai” làm đề tài luận văn cao học kinh tế – chuyên ngành Kinh tế chính trị. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Nông nghiệp nói chung và phát triển kinh tế nông nghiệp nói riêng là vấn đề không mới cả về lý luận và thực tiễn. Ở nước ta vấn đề phát triển kinh tế nông nghiệp đã có nhiều công trình khoa học đề cập dưới các góc độ khác nhau về phạm vi, cách thức tiếp cận. 4
7. Những công trình nghiên cứu khoa học đã công bố mà tác giả luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo gồm: * Sách tham khảo “Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Việt Nam thực trạng và giải pháp”của Trần Xuân Châu, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003. “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn Việt Nam – con đường và bước đi” của GS.TS Nguyễn Kế Tuấn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004. “Nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam – Hôm nay và mai sau” của Đặng Kim Sơn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008. “Những biện pháp kinh tế tổ chức và quản lý để phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa và đổi mới cơ cấu kinh tế nông thôn Bắc bộ” chủ biên GS. TS Lương Xuân Qùy, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 1996. “Phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam” của TS Nguyễn Hữu Tiến, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2008. “ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam hiện nay” của TS Phạm Ngọc Dũng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011 vv… Những công trình nghiên cứu khoa học trên đã đề cập một cách tương đối khái quát và có phần sâu sắc về đặc điểm, tính quy luật vận động và phát triển của kinh tế nông nghiệp, nông thôn trong quá trình đổi mới, các mô hình kinh tế trong mở cửa hội nhập gắn với giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH ở nước ta nói chung và nông nghiệp, nông thôn nói riêng. * Luận án, luận văn “Phát triển nông nghiệp hàng hóa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta” Mai Văn Bảo, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2000. 5
8. “Phát triển kinh tế hàng hóa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đồng bằng sông Hồng” Bùi Văn Can, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế quốc dân, 2001. “Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Việt Nam thực trạng và giải pháp” Đặng Thị Tố Tâm, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội, 2002. “Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Lạng Sơn” Nguyễn Thanh Hảo, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010. “Vai trò của phát triển nông nghiệp trong bảo đảm hậu cần tại chỗ cho khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam hiện nay” Vũ Văn Khầu, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Học viện chính trị, 2010. “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Thái Bình” Phạm Quang Huy, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Học viện chính trị, 2011. “ Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Hải Dương hiện nay” Lê Văn Điền, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị, 2012.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0500

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *