Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Phát triển dịch vụ Y tế chăm sóc người HIV/AIDS ở Thành phố Hà Nội

Phát triển dịch vụ Y tế chăm sóc người HIV/AIDS ở Thành phố Hà Nội

1. Lý do chọn đề tài Trong sự phát triển ngày nay, khoa học – kỹ thuật ngày một hiện đại cũng là điều kiện để phát triển lĩnh vực y tế theo kịp và đáp ứng nhu cầu đa dạng của con người. Không chỉ khi mắc bệnh thì con người mới có nhu cầu được chạy chữa mà chăm sóc sức khoẻ ban đầu lại là hết sức quan trọng. Khi nhu cầu của con người tăng lên, theo đó thì vai trò của dịch vụ Y tế cũng ngày càng quan trọng. Chủ trương đẩy mạnh xã hội hoá và đa dạng hoá Ngành Y tế Việt Nam, với việc coi “Sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ là trách nhiệm của cộng đồng và của mỗi người dân, là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng và chính quyền, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội, trong đó ngành Y tế giữ vai trò nòng cốt” (Nghị quyết 04/NQ-TW năm 2003) đã trở thành một điều kiện tiền đề quan trọng trong quá trình đổi mới hoạt động cung ứng dịch vụ Y tế ở Việt Nam. Mục tiêu của chủ trương xã hội hoá dịch vụ Y tế là nhằm huy động các nguồn lực (vốn, tài sản, sức lao động, trí tuệ,…) trong toàn xã hội tham gia đóng góp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân, đặc biệt là đối tượng chính sách và người nghèo, tiếp cận được với các dịch vụ Y tế cơ bản và có chất lượng, đẩy mạnh phát triển dịch vụ y tế theo hướng hiện đại, bền vững. Trên thực tế, dịch vụ Y tế ở Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể vào việc cải thiện sức khoẻ cho mọi người, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng một phần nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Tuy nhiên, dịch vụ Y tế ở Việt Nam cũng có những hạn chế nhất định, đặc biệt là dịch vụ Y tế chăm sóc người có HIV/AIDS. Tính đến nay, tại Việt Nam đã phát hiện 213.413 người nhiễm HIV còn sống, trong đó có 63.373 người đang ở trong giai đoạn AIDS; lũy tích tử vong do HIV/AIDS là 65.133 người. Tại riêng thành phố Hà Nội, số người bị bệnh 6
7. HIV là 13.280 người và dự tính con số này sẽ càng gia tăng trong thời gian tới. Việc phát triển dịch vụ Y tế chăm sóc bệnh nhân HIV là điều cấp thiết, tuy nhiên, dịch vụ Y tế chăm sóc người có HIV/AIDS lại còn nhiều khó khăn. Mặc dù Thành phố Hà Nội có nhiều cố gắng đầu tư phát triển các dịch vụ Y tế với chăm sóc sức khỏe những người nhiễm HIV/AIDS đã thu được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, đánh giá khách quan phải thấy rằng, dịch vụ y tế chăm sóc người có HIV/AIDS còn khá hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Với mong muốn đưa ra những giải pháp góp phần phát huy hơn nữa những vai trò của các dịch vụ Y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người nhễm HIV/AIDS và giảm tỉ lệ lây nhiễm HIV/AIDS ở Thành phố Hà Nội trong thời gian tới, học viên lựa chọn chủ đề: “Phát triển dịch vụ Y tế chăm sóc người HIV/AIDS ở Thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Hiện nay, có nhiều công trình nghiên cứu về phát triển dịch vụ y tế nói chung, phát triển dịch vụ y tế chăm sóc người có HIV/AIDS nói riêng. Trong đó, nổi bật là những công trình sau đây: – Hoàng Hà Trang (2010), Phát triển dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng. Luận văn đã phân tích thực trạng dịch vụ Y tế trên địa bàn Hải Dương giai đoạn 2008-2010, từ đó đưa ra có những ưu điểm, nhược điểm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao dịch vụ Y tế tại tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, luận văn này chỉ tập trung vào phân tích thực trạng phát triển dịch vụ y tế nói chung trên địa bàn tỉnh Hải Dương mà chưa đi sâu vào từng loại, nhóm dịch vụ y tế cụ thể. – Đào Thị Xuân Mỹ (2011), Phát triển dịch vụ y tế ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, luân văn thạc sỹ kinh tế phát triển, Đại Học Đà Nẵng. 7
8. Luận văn đã phân tích thực trạng dịch vụ Y tế trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, văn hóa, địa hình tại các tại các huyện miền núi Quảng Ngãi, đồng thời đề xuất và kiến nghị để nâng cao đầu tư, phát triển dịch vụ tại các huyện miền núi. Luận văn cũng chỉ đề cập tới thực trạng phát triển dịch vụ y tế nói chung, chưa phân tích, đánh giá tới dịch vụ y tế công cộng một cách riêng biệt. – Chiến lược quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 của Chính phủ. Chiến lược quốc gia đã nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ trong phòng chống HIV/AIDS. Phòng, chống HIV/AIDS phải được coi là một nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, cần có sự phối hợp liên ngành của tất cả các cấp ủy Đảng, các Bộ, ngành, chính quyền các cấp và là bổn phận, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và mỗi cộng đồng. Phòng, chống HIV/AIDS phải dựa trên nguyên tắc bảo đảm quyền con người, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; chú trọng đến phụ nữ, trẻ em, các nhóm đối tượng dễ bị lây nhiễm HIV, đồng bào dân tộc ít người và người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo. Bảo đảm thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS. Muốn thực hiện được các mục tiêu này, cần tiến hành đồng bộ các giải pháp. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS. Tăng cường hơn nữa của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS. Chú trọng việc lồng ghép, phối hợp với các chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo, giới thiệu việc làm; tăng cường việc ký kết và nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch liên tịch giữa cơ quan nhà nước các cấp với các tổ chức chính trị – xã hội cùng cấp, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn về phòng, chống HIV/AIDS,…. 8
9. – Hội thảo (2013), “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” được tổ chức ngày 24/9/2013 tại Hà Nội. Hội thảo đưa ra vai trò của các tổ chức xã hội và thực tế về việc đóng góp, ủng hộ và chiến đấu của các tổ chức trong xã hội trên mặt trận phòng chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Trong đó, một trong những vấn đề quan trọng là tăng cường sự tham gia của tổ chức xã hội trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. Tuy nhiên, hội thảo chưa làm rõ thực trạng dịch vụ y tế trong chăm sóc người có HIV/AIDS một cách cụ thể. – Văn Khôi (2011), Việt Nam tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc nhiễm HIV/AIDS, Báo cáo khoa học tại Hội nghị Điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm HIV/AIDS, 2011. Bài cáo cáo viết tổng quan về thực trạng và xu hướng phát triển điều trị và chăm sóc bệnh nhân HIV tại Việt Nam và các đề xuất để nâng cao chất lượng công tác trị bệnh cho người HIV/AIDS – Lam Hồng (2013), Nhân rộng mô hình chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS tại gia đình và cộng đồng, Báo Nam Định, số 234, 2013. Bài viết khái quát lên mô hình và cách chăm sóc người bệnh HIV/AIDS, những khó khăn và thuận lợi, cũng như những kiến nghị để nhân rộng mô hình trong toàn xã hội. – Hữu Thủy (2012), Bảo hiểm y tế – Giải pháp bền vững trong chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm HIV/AIDS. Trong bài nghiên cứu của mình, tác giả đề xuất giải pháp nhằm phát huy vai trò của bảo hiểm y tế trong chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm HIV/AIDS. Để tăng cường sự tham gia và sử dụng bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh cho người nhiễm HIV đòi hỏi một giải pháp đồng bộ bao gồm việc 9
10. truyền thông để người nhiễm HIV hiểu được tầm quan trọng của bảo hiểm y tế, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm y tế. – Bác sỹ Huỳnh Ngọc Thu, Đẩy mạnh chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV/AIDS Trong nghiên cứu của mình, tác giả đi sâu vào đề cuất những giải pháp nhằm phát triển công tác chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV/AIDS. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS đã từng bước nâng cao hiệu quả trong việc chăm sóc, hỗ trợ và điều trị người nhiễm bằng cách chú trọng tập huấn, đào tạo trình độ chuyên môn, kỹ năng tư vấn, đặc biệt là việc tiếp cận và quản lý người nhiễm HIV cho đội ngũ cán bộ y tế từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường hoạt động truyền thông giới thiệu các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm như điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, điều trị HIV/AIDS bằng thuốc kháng vi- rút ARV, điều trị dự phòng HIV do rủi ro tai nạn nghề nghiệp; đẩy mạnh công tác giám sát, rà soát và tiếp cận, quản lý bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS. – Hải Ly, Những khó khăn thách thức của công tác chăm sóc điều trị người nhiễm HIV/AIDS tại tỉnh Cao Bằng Bài báo của tác giả đã đánh giá tình hình dịch bệnh HIV/AIDS tại tỉnh Cao Bằng trong năm 2011. Đồng thời, tác giả cũng đánh giá, phân tích những nhận định khó khăn, thách thức trong công tác chăm sóc điều trị người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn thời gian qua. – Phạm Thị Cẩm Giang, Đỗ Mai Hoa (2011), Chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS tại huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh Chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chât lượng cuộc sống của người nhiễm HIV và góp phần giảm hậu quả do HIV/AIDS gây ra. Để tìm hiểu thực trạng công tác chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS tại Tiên Du, Bắc Ninh, nghiên cứu đã sử dụng số liệu hồi cứu và phương pháp nghiên cứu định 10
11. tính với các cán bộ y tế tham gia công tác phòng chống HIV/AIDS và người nhiễm HIV. Kết quả cho thấy, với nguồn lực hạn chế, Tiên Du đã cung cấp các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ cấp thiết cho người nhiễm HIV/AIDS, chủ yếu thông qua y tế tuyến xã.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0488

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *