Home / Đại học - Cao đẳng / Đề tài Tài chính Ngân hàng / Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Thinh Vượng

LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấpthiết của đề tài Khi xã hội ngày càng phát triển, thu nhập của con người tăng lên, nhu cầu tiêu dùngcủahọ cũngtheo đó màtăng. Họ chitiêu nhiều hơn, muốnsở hữu nhiều thứ hơnvà việc mua sắm của mình trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn. Trong những năm gần đây, thu nhập của người dân Việt Nam tăng lên tương đối cao ( năm 2015 đạtmốc 2200USD/người/năm – tổngcục thốngkênăm 2015), theo đó nhu cầumua sắmcủangườitiêu dùng cũng tăng . Tuy nhiên, nhu cầu đó không phải lúc nào cũng được đáp ứng bởi khả năng thanh toán hiện tại của họ không đủ. Chínhvì vậy, các ngânhàngthươngmại đãđưara và phát triển mạnh mẽ các sản phẩmcho vaytiêu dùngnhằm giúp khách hàng thỏa mãn nhu cầu của mình thay vì phải chờ đợi sau một thời gian mới có thể có đủ khả năng thanh toán. Nhìn vào thực tế của ngành ngân hàng nước ta hiện nay, với vai trò mạch huyết của nền kinh tế thì việc hỗ trợ giải quyết mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng là chưa xứng đáng với khả năng. Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng của các ngân hàng còn thấp, chỉ chiếm khoảng 20-30% tổng dư nợ cho vay. Trong khi tỉ lệ này ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật và các nước Châu Âu luôn là 40-50%. Điều đó cũng nói lên rằng tiềm năng cho vay tiêu dùng trong nước còn rất lớn , trong khi khả năng khai thác khu vực tín dụng tiêu dùng còn hạn chế hoặc không có sự quan tâm xứng đáng trong lĩnh vực này. Theo lộ trình cam kết gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO, diễn đàn hợp tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), chúng ta sẽ mở cửa toàn bộ hệ thống ngân hàng, đón nhận sự cạnh tranh gay gắt từ ngân hàng nước ngoài vốn là các ngân hàng có nguồn vốn lớn, khoa học công nghệ hiện đại và đặc biệt là kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng. Ngân hàng thươngmại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng với mục tiêu giữ vị trí số một về ngân hàng bán lẻ trong hệ thống các ngân hàng thương mại Việt
8. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.042 Nam, việc phát triển cho vay tiêu dùng là mục tiêu trước mắt và cả mục tiêu lâu dài. Vì vậy, sau một thời gian thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- Chi nhánh Vĩnh Phúc, em đã quyết định lựa chọn đề tài: “ Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- chi nhánh Vĩnh Phúc” làm khóa luận tốt nghiệp với hy vọng góp một phần công sức nhỏ bé của mình làm cho lĩnh vực cho vay tiêu dùng của chi nhánh được phát triển hiệu quả và bền vững. 2, Mục đích nghiên cứu. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về cho vay tiêu dùng và phát triển cho vay tiêu dùng của NHTM. Trên cơ sở đó, phân tích và đánh giá thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- Chi nhánh Vĩnh Phúc. Đánh giá những kết quả, tồn tại và tìm ra nguyên nhân của những tồn tại đó. Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- chi nhánh Vĩnh Phúc. 3, Đốitượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là phát triển cho vay tiêu dùng của NHTM. Phạm vi nghiên cứu là cho vay tiêu dùng và phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- chi nhánh Vĩnh Phúc trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2015. Đề xuất định hướng và giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng năm 2020. 4, Phương pháp nghiên cứu. Các phương pháp được sử dụng trong luận văn thực tập bao gồm phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp logic, tổng hợp, phương pháp so sánh kết hợp với bảng biểu và đồ thị để phân tích đánh giá.
9. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.043 5, Kết cấu của luận văn tốt nghiệp Nội dung chính được chia thành 3 chương như sau: Chương 1:Lý luận tổng quan về hoạt động cho vay tiêu dùng và phát triển cho vay tiêu dùng Chương 2: Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- chi nhánh Vĩnh Phúc Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- chi nhánh Vĩnh Phúc. Để hoàn thành luận văn này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, em đã nhận được sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của PGS.TS Đinh Xuân Hạng và các thầy cô bộ môn, cùng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của ban lãnh đạo ngân hàng, các cô chú anh chị tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng- chi nhánh Vĩnh Phúc. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo cùng toàn thể cán bộ tại đơn vị thực tập!
10. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.044 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.1: Lý luận tổng quan về cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 1.1.1 khái niệm cho vay tiêu dùng Có thể nói, CVTD là một hoạt động tất yếu được hình thành trong nền kinh tế thị trường nhằm thỏa mãn các vấn đề: Người tiêu dùng có nhu cầu tiêu dùng vượt quá khả năng thanh toán hiện tại, người bán mong muốn tiêu thụ được nhiều hàng hóa hơn, người có tiền nhàn rỗi thì mong có thêm thu nhập khi cho vay, đó là những lý do chính hình thành nên nghiệp vụ CVTD Trên thực tế có rất nhiều các khái niệm khác nhau về CVTD do đặc trưng của từng nền kinh tế. Chúng ta có thể đưa ra một số khái niệm khái quát: Cho vay tiêu dùng là các khoản vay nhằm tài trợ chi tiêu của người tiêu dùng, bao gồm cá nhân và hộ gia đình. Đây là nguồn tài chính quan trọng giúp họ trang trải nhu cầu mua sắm nhà cửa, xe cộ, đồ dùng gia đình, bên cạnh đó còn đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho giáo dục, y tế, du lịch,… trước khi họ có khả năng chi trả , tạo điều kiện để họ cải thiện đời sống. Cho vay tiêu dùng của ngân hàng có thể định nghĩa là việc ngân hàng giao cho khách hàng, bao gồm cá nhân và hộ gia đình một khoản tiền theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi trong một thời gian nhất định để sử dụng cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt và các nhu cầu phục vụ đời sống khác. 1.1..2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại nhằm tài trợ cho các nhu cầu tiêu dùng của hộ gia đình và cá nhân. Khác với cho vay trong kinh doanh, ở đây người vay sử dụng tiền vay vào các hoạt động không sinh lời, nguồn trả
11. Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài chính Sv: Phạm Thị Nga Lớp:CQ50/15.045 nợ độc lập so với việc sử dụng tiền vay, vì vậy cho vay tiêu dùng có đặc điểm sau: Quy mô khoản vay nhỏ nhưng số lượng khoản vay lớn. CVTD đáp ứng nhu cầucủacánhân hay hộ gia đình nhằm mục đích tiêu dùng nên quy mô một khoảnvay tươngđốinhỏ so vớitàisản của ngân hàng. Tuy thế số lượng của các khoảnvay lại rấtlớn do đốitượngcủacho vaytiêu dùng là các cá nhân và hộ gia đình với số lượng nhiều và nhu cầu tiêu dùng là vô cùng đa dạng. Các khoảnvaycó chiphí lớn. khoảnmục cho vay tiêu dùng có chi phí lớn nhất, chiphí đểphântíchcáccánhânvà hộ gia đìnhmộtcáchchính xác là không nhỏ, hơn thế số lượng các khoản vay lại lớn, phải chi trả dàn trải trên một khối lượng vốnnhỏ. Ngoài ra CVTD còn có rủi ro lớn nhất trong danh mục cho vay củangân hàng. Phântíchtíndụngvàkiểm soátcáckhoảnchovay tiêu dùng là rất khó khăn , chính vì thế mà rủi ro tăng cao lại càng đẩy chi phí CVTD lên cao. Lãi suất của cho vay tiêu dùng phần lớn là cao hơn các khoản cho vay khác của ngân hàng. Điều này xuất phát từ việc các khoản cho vay tiêu dùng có chi phí và rủi ro cao nhất trong các loại hình cho vay của ngân hàng. Cho vay tiêu dùng thường nhạy cảm theo chu kì, tăng lên khi nền kinh tế mở rộng và giảm xuống khi nền kinh tế suy thoái. Mặt khác người tiêu dùng thường ít nhạy cảm so với lãi suất, họ quan tâm đến khoản tiền phải trả hàng tháng hơn là mức lãi suất ghi trong hợp đồng

 

MÃ TÀI LIỆU: 6500

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Đề tài: Quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Mỗi quốc gia muốn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *