Home / Luận án Tiến sĩ / Pháp luật về quản lý công chức cơ quan ngang bộ ở Việt Nam, HAY

Pháp luật về quản lý công chức cơ quan ngang bộ ở Việt Nam, HAY

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo và phát triển nhằm phục vụ nhân dân, yêu cầu đặt ra cần phải quan tâm đến chất lượng đội ngũ vận hành bộ máy hành chính nhà nước. Sinh thời, suốt quá trình lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng, quan tâm đến công tác cán bộ; người coi cán bộ là “Những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành… Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc” [70, tr.269] và “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém” [69, tr.240]. Thực tiễn chất lượng đội ngũ công chức hiện nay chưa đảm bảo yêu cầu quản lý, dẫn đến chất lượng thực thi công vụ kém hiệu quả, tinh thần thái độ trong chấp hành và điều hành còn nhiều hạn chế. Hệ thống pháp luật về cán bộ, công chức nói chung, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý công chức nói riêng còn nhiều bất cập, thiếu tính đồng bộ, chưa hoàn thiện đặc biệt là các quy định về chế tài xử lý vi phạm dẫn đến khó thực hiện cho các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật về quản lý công chức; hệ quả là thực tiễn thực hiện pháp luật về quản lý công chức của nước ta vẫn còn tồn tại một số bất cập: Ví dụ quản lý nhà nước ở Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa hiệu quả nên để xảy ra tiêu cực trong thi cử như ở Hà Giang, Hòa Bình…. hay việc thi tuyển công chức ở Bộ Công thương; vụ việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh,… Trên các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh các hiện tượng về “chạy chức”, “chạy quyền”, “chạy quy hoạch”, “chạy khen thưởng, kỷ luật”, “chạy luân chuyển”, … diễn ra ở nhiều cấp, nhiều bộ ngành là do có nhiều sai sót, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật về quản lý công chức như tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết chế độ, chính sách. Tình trạng “Không ít cán bộ, công chức vừa kém về đạo đức, phẩm chất, vừa yếu về năng lực, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ” [36, tr.78], rơi vào căn bệnh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra là “tự tư tự lợi” đã làm giảm
7. 2 niềm tin của nhân dân, ảnh hưởng tới uy tín của Đảng, Nhà nước. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đã xác định rõ: “Thực hiện nghiêm Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác cán bộ” [38, tr.54-55] nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Xuyên suốt đến Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (báo cáo chính trị) đã chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội, trong đó nhấn mạnh: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. ” vì vậy, nhiệm vụ đặt ra là phải xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ hoạch định chính sách chung về đối nội, đối ngoại quốc gia; bảo đảm điều phối lợi ích quốc gia, lợi ích chung các địa phương và kiểm soát mọi quá trình quản lý xã hội. Đội ngũ công chức thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ có vai trò vô cùng quan trọng trong tham mưu, hoạch định chính sách, trong đảm bảo hiệu quả hoạt động của các cơ quan thuộc Chính phủ. Hoạt động của họ ảnh hưởng đến công tác quản lý công chức hành chính nói chung (Bộ Tư pháp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, Bội Nội vụ giúp Chính phủ quản lý cán bộ, công chức, viên chức…), cũng như công tác quản lý công chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ nói riêng. Một số Quốc gia như Hoa Kỳ, Anh, Canađa, Singapor… đã triển khai thực hiện pháp luật nói chung, pháp luật quản lý công chức hiệu quả. Xu thế chuyển đổi từ nền hành chính truyền thống sang phục vụ, kiến tạo, đề cao tính minh bạch, năng động đã và đang diễn ra hầu hết các quốc gia trên thế giới. Vì vậy, đòi hỏi Việt Nam phải nghiên cứu nghiêm túc về thành tựu của các quốc gia phát triển trên thế giới, để ứng dụng những thành tựu, ưu điểm đó vào thực tiễn Việt Nam. Với những lý do vừa mang tính thời sự, cấp bách, vừa mang tính chiến lược, lâu dài nêu trên, nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài: “Thực hiện pháp luật về quản lý công chức thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ ở Việt Nam hiện

 

 

MÃ TÀI LIỆU:0917

PHÍ TÀI LIỆU: 50.000

 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lịch sử phát triển giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *