Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng tại Sacombank, HOT

Pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng tại Sacombank, HOT

1. Lý do lựa chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu Hoạt động cấp tín dụng là một trong 3 hoạt động chủ yếu và truyền thống của các tổ chức tín dụng (cùng với hoạt động huy động vốn và hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ). Đây là hoạt động kinh doanh có độ rủi ro cao, hậu quả của rủi ro mang tính phản ứng dây truyền, vì vậy ở các quốc gia hoạt động tín dụng được đặt trong một hành lang pháp lý chặt trẽ, liên tục được hoàn thiện với những điều khoản đặc biệt nhằm hạn chế tới mức thấp nhất những rủi ro. Ở Việt Nam hiện nay, hành lang pháp lý đã được xây dựng tương đối đầy đủ đảm bảo cho sự phát triển hoạt động tín dụng của NHTM. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm pháp luật về hoạt động cấp tín dụng của NHTM cũng tồn tại những hạn chế nhất định. Đặc biệt vấn đề dẫn đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại hiện nay ngày càng tăng cao, các biện pháp xử lý nợ xấu kém hiệu quả, nhiều ngân hàng không đảm bảo quy định về bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng. Các nguy cơ đó có thể dẫn tới tình trạng ngân hàng phá sản thậm chí khủng hoảng ngân hàng. Ngày 16/6/2010, Quốc hội đã thông qua Luật các TCTD mới thay thế Luật các TCTD năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2004. Tuy vậy, đến thời điểm này vẫn chưa có nghị định hướng dẫn thi hành luật chi tiết, cụ thể. Do vậy, nhiều vấn đề pháp luật điều chỉnh vẫn còn bất cập, vướng mắc trong thực tiễn trước sự thay đổi, phát sinh linh hoạt, liên tục của thị trường tài chính ngân hàng ở Việt Nam, nhất là các văn bản dưới luật và các văn bản pháp luật có liên quan. Thực tiễn thi hành Luật các TCTD năm 2010 và các văn bản điều chỉnh về hoạt động cấp tín dụng của các TCTD thời gian qua phát sinh nhiều vấn đề tồn tại, vướng mắc cả về phương diện lý luận và thực tiễn. Nguyên nhân cơ bản là do sự vận động biến đổi liên tục của thực tiễn; quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, đặc điểm đặc thù trong chính sách phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam; bản thân pháp luật về TCTD nói chung và pháp luật về hoạt động của NHTM nói riêngmang nhiều tính đặc thù và liên quan mật thiết với nhiều hệ thống pháp luật khác. Từ thực trạng các quy định pháp luật về hoạt động cấp tín dụng của TCTD
7. 3 còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế nên cần có thêm công trình khoa học chuyên sâu ở cấp độ Luận án Tiến sỹ luật học, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động của NHTM, các văn bản luật có liên quan nhằm đảm bảo cho hoạt động cấp tín dụng của các NHTM thuận lợi, đa dạng, an toàn và hiệu quả trong điều kiện và tình hình mới. Theo nghiên cứu của nghiên cứu sinh, thời gian qua, đã có nhiều bài viết, đề tài, luận văn của các nhà khoa học dưới góc độ khác nhau phân tích về hoạt động của ngân hàng thương mại nói chung và hoạt động cấp tín dụng nói riêng. Trong số đó, những bài viết, công trình khoa học đề cập đến hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng thương mại chiếm tỷ lệ không nhỏ. Các bài viết này đã phần nào phản ánh được bức tranh đa dạng về hoạt động cấp tín dụng của các NHTM ở Việt Nam. Tuy nhiên, những bài viết này hoặc chủ yếu mang tính thông tin, cung cấp kiến thức cơ sở, cơ bản hoặc một số bài tính lý luận và thực tiễn chưa bao quát toàn diện, chưa có những đề xuất mang tính tổng thể, chỉ nghiên cứu một vấn đề, một mặt hoạt động riêng biệt trong các hoạt động cấp tín dụng của NHTM. Một số công trình khoa học là Luận án tiến sĩ luật học có nghiên cứu về vấn đề này, tuy nhiên căn cứ đánh giá, phân tích và đề xuất dựa trên điều kiện kinh tế xã hội, hệ thống quy định pháp luật đã có rất nhiều thay đổi. Hiện chưa có công trình nào nghiên cứu riêng biệt về quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng của NHTM từ khi Luật tổ chức tín dụng 2010 có hiệu lực cho đến nay. Do đó, tác giả lựa chọn Đề tài “Pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng của NHTM ở Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận án của mình. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ một số nội dung cơ bản nhất về hoạt động cấp tín dụng và pháp luật về hoạt động cấp tín dụng của NHTM, cấu trúc pháp luật về hoạt động cấp tín dụng của NHTM; đánh giá khách quan về thực trạng các nhóm quy định pháp luật hiện hành về hoạt động cấp tín dụng của NHTM; trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng và các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng của NHTM ở Việt Nam hiện nay. Với mục đích như trên, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án là:
8. 4 – Làm rõ một số vấn đề lý luận về hoạt động cấp tín dụng và pháp luật về hoạt động cấp tín dụng của NHTM; bản chất và các nguyên tắc hoạt động cấp tín dụng; xác định cấu trúc pháp luật về hoạt động cấp tín dụng của NHTM và đánh giá từng nội dung cấu trúc pháp luật. – Xác định cơ sở kinh tế xã hội và sự cần thiết điều chỉnh pháp luật với hoạt động cấp tín dụng của NHTM; các yếu tố tác động đến pháp luật về hoạt động cấp tín dụng của NHTM. – Nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật về hoạt động cấp tín dụng của NHTM ở một số nước trên thế giới và rút ra một số nhận định, kinh nghiệm có thể áp dụng ở Việt Nam. – Đánh giá khách quan thực trạng các quy định pháp luật về hoạt động cấp tín dụng của NHTM hiện hành theo các nhóm nội dung cấu trúc pháp luật; chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế của từng nội dung pháp luật hiện hành về hoạt động cấp tín dụng của NHTM. – Xác định phương hướng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hoạt động cấp tín dụng của NHTM. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận án bao gồm hệ thống các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng của NHTM bao gồm: Luật các tổ chức tín dụng 2010, các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản điều chỉnh từng hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, bao thanh toán, chiết khấu và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác và các quy định pháp luật có liên quan bao gồm Luật Doanh nghiệp, Luật Ngân hàng Nhà nước, Bộ Luật Dân sự, Luật Thương mại,… Với yêu cầu về dung lượng của luận án, đề tài xác định giới hạn nghiên cứu như sau: – Đối tượng nghiên cứu là hệ thống các quy định pháp luật về hoạt động cấp tín dụng ở Việt Nam kể từ khi Luật các tổ chức tín dụng 2010 có hiệu lực đến nay và các văn bản pháp luật hiện hành quy định về từng hình thức cấp tín dụng. – Những nghiên cứu của đề tài tập trung nghiên cứu theo hệ thống các nhóm quy định pháp luật điều chỉnh 4 nhóm nội dung chính: Nhóm quy định pháp luật về các hình thức cấp tín dụng được phép thực hiện của NHTM; nhóm quy định

 

MÃ TÀI LIỆU: 19515

 

 • PHÍ TÀI LIỆU:50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *