Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ Kế toán / Phân tích báo cáo tài chính tại công ty xổ số Kiến Thiết, 9 điểm!

Phân tích báo cáo tài chính tại công ty xổ số Kiến Thiết, 9 điểm!

1 Lý do chọn đề tài Trong đề tài phân tích báo cáo tài chính, những chỉ tiêu tài chính có ý nghĩa quan trọng nói lên kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Qua đó doanh nghiệp có thể hình dung được bức tranh thực hiện được về hiệu quả hoạt động. Từ ngày mở cửa nền kinh tế, kinh tế nước ta hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Làm sao để đạt được mức lợi nhuận và doanh thu cao nhất với mức chi phí thấp nhất là một vấn đề nan giải đang đặt ra cho các nhà kinh doanh. Để giải quyết vấn đề này, ngoài việc nghiên cứu thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, thì việc phân tích báo cáo tài chính thông qua các tỷ suất lợi nhuận là điều không thể thiếu, trên cơ sở đó tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất này và đề ra những biện pháp cụ thể để đạt được lợi nhuận mong muốn. Vì vậy, việc đánh giá đúng vai trò các chỉ tiêu lợi nhuận – doanh thu – chi phí cũng như mối tương quan giữa chúng là điều kiện tiên quyết giúp các doanh nghiệp có thể xây dựng chiến lược phát triển lâu dài trong tương lai, để tồn tại bền vững trên thương trường với những đối thủ cạnh tranh đầy thế lực. Trong các chỉ tiêu trên, doanh thu và lợi nhuận được ví như những mạch máu nuôi sống doanh nghiệp. Trong khi đó chi phí được ví như căn bệnh làm cho doanh nghiệp suy yếu. Do đó các doanh nghiệp Việt Nam cần nghiên cứu, phân tích các chỉ tiêu này thông qua các tỷ số tài chính để có cách ứng xử thiết thực và phù hợp đối với từng chỉ tiêu nhằm mang lại nhiều lợi ích không chỉ cho bản thân doanh nghiệp mà còn cho cả nền kinh tế và đất nước. 1.2 Mục tiêunghiên cứu Tìm hiểu về hình thức, hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV XSKT Lâm Đồng; hệ thống kế toán, quy trình sổ sách, các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, ghi nhận các nghiệp vụ liên quan đến xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
14. 12 Thu thập và tích lũy kinh nghiệm làm việc trong môi trường thực tế, áp dụng các kiến thức kế toán đã được học vào công việc. 1.3 Phương pháp nghiên cứu Dựa vào các kiến thức đã học cũng như các thông tư, quyết định của Bộ tài chính liên quan đến loại hình kinh doanh xổ số. Em sẽ tìm hiểu về quy trình, cách thức ghi nhận các nghiệp vụ kế toán về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong tháng 12/2014 để xác định kết quả kinh doanh của công ty năm 2014 1.4 Phạm vi và hạn chế của đề tài Đề tài nghiên cứu được thực hiện trong phạm vi kế toán xác định kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính của công ty TNHH M TV XSKT Lâm Đồng. Bao gồm các doanh thu, chi phí liên quan đến công ty, các trạm. Do kiến thức về loại hình kinh doanh này của em còn hạn hẹp, khả năng làm việc trong môi trường thực tế chưa cao nên vẫn còn hạn chế về mặt giải thích và một số số liệu mang tính chất nhạy cảm như lương… 1.5 Ý nghĩa lýluận và thực tiễnđề tài Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần chủ động về hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động tài chính nói riêng. Điều này đã đặt ra cho các doanh nghiệp những yêu cầu và đòi hỏi đáp ứng kịp thời với những thay đổi của nền kinh tế và tận dụng cơ hội để phát triển doanh nghiệp. Vì vậy chủ doanh nghiệp phải có những đối sách thích hợp, nhằm tạo ra nguồn tài chính đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu việc cung ứng sản xuất và tiêu thụ được tiến hành bình thường, đúng tiến độ sẽ là tiền đề đảm bảo cho hoạt động tài chính có hiệu quả và ngược lại. Việc tổ chức huy động nguồn vốn kịp thời hiệu việc quản lý phân phối và sử dụng các nguồn vốn hợp lý sẽ tạo điều kiện tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được tiến hành liên tục và và có lợi nhuận cao. Do đó để đáp ứng một phần yêu cầu mang tính chiến lược của mình các doanh nghiệp cần tiến hành định kỳ phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính. Từ đó phát huy mặt tích cực, khắc phục những hạn chế trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp tìm ra những nguyên nhân cơ bản đã ảnh hưởng đến
15. 13 các mặt này và đề xuất được các biện pháp cần thiết để cải tiến hoạt động tài chính tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Như vậy phân tích báo cáo tài chính không những cung cấp những thông tin quan trọng nhất cho chủ doanh nghiệp trong việc đánh giá những tiềm lực vốn có của doanh nghiệp xem xét khả năng, thế mạnh trong sản xuất kinh doanh mà còn thông qua đó xác định được xu hướng phát triển của doanh nghiệp tìm ra những bước đi vững chắc hiệu quả trong tương lai gần . Việc phân tích báo cáo tài chính là một công cụ quan trọng cho công tác quản lý của chủ doanh nghiệp nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. Với ý nghĩa lớn lao và tầm quan trọng của công tác phân tích đánh giá báo cáo tài chính của doanh nghiệp đối với các nhà quản lý điều hành. Đồng thời, qua đây bản thân tôi coi là cơ hội để vận dụng kiến thức vào thực tiễn, cơ hội được hiểu biết sâu rộng hơn về báo cáo tài chính doanh nghiệp, cơ hội tích lũy kinh nghiệm làm vốn dùng vào trong thực tế công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp khi có điều kiện. .
16. 14 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Khái niệm ý nghĩa và mục đích của phân tích báo cáo tài chính 1.1.1. Khái niệm Phân tích báo cáo tài chính vận dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích vào các báo cáo tài chính, các tài liệu liên quan nhằm rút ra các ước tính và kết luận hữu ích cho các quyết định kinh doanh. Phân tích báo cáo tài chính là một công cụ sàng lọc khi chọn lựa các “ứng viên” đầu tư hay sát nhập, và là công cụ dự báo các điều kiện và hậu quả về tài chính trong tương lai. Phân tích báo cáo tài chính là một công cụ chuẩn đoán bệnh, khi đánh giá các hoạt động đầu tư tài chính và kinh doanh và là công cụ đánh giá đối với các quyết định quản trị và quyết định kinh doanh khác.Phân tích báo cáo tài chính không chỉ là một quá trình tính toán các tỷ số mà còn là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về các kết quả hiện hành so với quá khứ nhằm đánh giá đúng thực trạng tài chính của doanh nghiệp, đánh giá những gì đã làm được, nắm vững tiềm năng, dự kiến những gì sẽ xảy ra, trên cơ sở đó kiến nghị các biện pháp để tận dụng triệt để các điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu. Nói cách khác, phân tích báo cáo tài chính là cần làm sao cho các con số trên báo cáo đó “biết nói” để những người sử dụng chúng có thể hiểu rỏ tình hình tài chính của công ty và các mục tiêu, các phương án hoạt động kinh doanh của những nhà quản lý các Công ty đó. 1.1.2. Mục đích Cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư, các chủ nợ và những người sử dụng khác để học có thể ra quyết định về đầu tư, tín dụng và các quyết định tương tự. Thông tin phải dễ hiểu đối với những người có nhu cầu nghiên cứu các thong tin này nhưng có một trình độ tương đối về kinh doanh và các hoạt động về kinh tế. Cung cấp thong tin để giúp các đầu tư, các chủ nợ và những người sử dụng khác đánh giá số lượng, thởi gian và rủi ro của những khoản thu bằng tiền từ cổ tức hoặc tiền lãi.
17. 15 Cung cấp thong tin về các nguồn lực kinh tế của một doanh nghiệp, nghĩa vụ của công ty đối với các nguồn lực này và các tác động của các nghiệp vụ kinh tế, những sự kiện và những tình huống có làm thay đổi các nguồn lực cũng như cac nghĩa vụ đối với các nguồn lực đó. 1.1.3. Ý nghĩa Tình hình tài chính có mối quan hệ trực tiếp và mật thiết với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt hay xấu có tác động thúc đẩy hay kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngược lại, các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều có ảnh hưởng tới tình hình tài chính. Nếu kết quả sản xuất kinh doanh tốt, thì nó đem lại nguồn thu lớn cho doanh nghiệp và ngược lại. Qua đó, ta thấy phân tích tài chính có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp vì nó giúp các chủ doanh nghiệp biết rõ về khả năng tài chính của mình một cách chính xác nhằm định hướng cho việc đưa ra các quyết định đúng đắn và kịp thời để thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 1.1.4. Tài liệu phân tích – Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính mô tả thực trạng về tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty tại một thời điểm nhất định (thường là thời điểm kết thúc một niên độ kế toán). – Bảng báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tài chính phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong một thời kì nhất định (thường là một quí hoặc năm). – Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay báo cáo dòng tiền mặt là một loại báo cáo tài chính thể hiện dòng tiền ra và dòng tiền vào của một tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định (tháng, quý hay năm tài chính). Báo cáo này là một công cụ giúp nhà quản lý tổ chức kiểm soát dòng tiền của tổ chức.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0557

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tập trung kinh tế (TTKT) là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *