Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng MHB -Chợ Lớn, HAY!

Nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng MHB -Chợ Lớn, HAY!

Tình hình kinh tế của Việt nam nói riêng và các nƣớc trên thế giới nói chung trong những năm gần đây đã phục hồi đƣợc đà tăng trƣởng sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra vào 2008. Tuy nhiên sự tăng trƣởng vẫn chƣa thực sự bền vững, xã hội còn nổi cộm nhiều vấn đề cần giải quyết. Riêng hệ thống ngân hàng, vấn đề thanh khoản và nợ xấu luôn là đặt ra nhiều tranh cãi cho các nhà phân tích, nghiên cứu. Hoạt động đem lại phần lớn lợi nhuận cho ngân hàng hiện nay là hoạt động tín dụng, trong đó cho vay chiếm phần lớn, nhƣng đây cũng là hoạt động gây ra nhiều rủi ro, tổn thất cho các ngân hàng. Trong thời gian gần đây, hoạt động của các ngân hàng ngày càng mở rộng và phát triển, sự cạnh tranh giữa các nhà băng là rất lớn, áp lực huy động vốn, tăng trƣởng tín dụng và nâng cao chất lƣợng tín dụng luôn đè nặng lên những nhà quản lý trong các ngân hàng. Chính vì vậy cần có một chính sách phát triển phù hợp, một định hƣớng đúng trong tƣơng lai để hoạt động tín dụng nói chung và cho vay nói riêng phục hồi lại đƣợc đà tăng trƣởng nhƣ những năm trƣớc đồng thời chất lƣợng của các khoản tín dụng cũng tăng lên. Do đó việc phân tích tình hình và đƣa những giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động tín dụng là điều cần thiết đối với các ngân hàng. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề, qua thời gian thực tập tại ngân hàng và những kiến thức tích lũy đƣợc em đã chọn đề tài “ Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long – Chi nhánh Chợ Lớn” làm đề tài báo cáo thực tập. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích tình hình cho vay tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long – chi nhánh chợ Lớn, báo cáo đề xuất một số giải pháp khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động cho vay tại ngân hàng để có thể phục vụ khách hàng tốt hơn và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong tƣơng lai. Với những công việc thực tiễn vầ điều kiện thực tập tại ngân hàng đề tài
7. v tập trung nghiên cứu hoạt động cho vay của Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long trong 3 năm trở lại đây 2010, 2011, 2012. Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hoá lại những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ trong quy trình trong cho vay tại Ngân hàng. Phân tích tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh và đặc biệt đi sâu phân tích thực trạng hoạt động cho vay, từ đó đánh giá chất lƣợng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long thông qua hệ thống các chỉ số. Trên cơ sở đó tìm ra những mặt đã làm đƣợc, những hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân của nó. Qua đó đề xuất hệ thống giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long. Phƣơng pháp nghiên cứu: Kết hợp các phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ : bài báo cáo chủ yếu sử dụng két hợp các phƣơng pháp nghiên cứu phân tích lý luận, thực tiễn, so sánh số liệu. Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, kết cấu của đề tài gồm 3 phần chính: Chƣơng 1: Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long và chi nhánh Chợ Lớn Chƣơng 2 : Thực trạng và chất lƣợng hoạt động cho vay Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long – chi nhánh Chợ Lớn Chƣơng 3: Một số giải pháp và kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long – chi nhánh Chợ Lớn

 

 

MÃ TÀI LIỆU: 0284

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *