Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / LV: Tăng cường sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng ở trường đại học Trần Đại Nghĩa

LV: Tăng cường sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng ở trường đại học Trần Đại Nghĩa

1. Lý do chọn đề tài Tổ chức cơ sở đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng đối với sự vững mạnh của Đảng, là nơi trực tiếp thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; đồng thời, cũng là nơi kiểm nghiệm và góp phần quan trọng vào việc hình thành, phát triển, thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. TCCSĐ cũng là nơi trực tiếp tiến hành các hoạt động chủ yếu của công tác xây dựng Đảng, như kết nạp, quản lý, phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá đảng viên; nơi đảng viên thường xuyên thực hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. TCCSĐ còn là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân, là một khâu trọng yếu để duy trì mối liên hệ của Đảng với nhân dân. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua, chỉ rõ: “Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở” [12, tr.35]. Nằm trong hệ thống nhà trường quân đội và hệ thống giáo dục quốc dân, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao cho, trước hết phải thường xuyên nâng cao NLLĐ, SCĐ của Đảng bộ Nhà trường, trong đó phải hết sức coi trọng chăm lo xây dựng các TCCSĐ trong sạch vững mạnh, không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của các TCCSĐ. .
5. nay” sắc. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài ĐCSVN lãnh đạo QĐNDVN tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội, nhân tố hàng đầu quyết định bản chất cách mạng, sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của quân đội. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; xây dựng các TCCSĐ trong quân đội TSVM, không ngừng nâng cao NLLĐ, SCĐ luôn có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc. Vì vậy, vấn đề này luôn được sự quan tâm, nghiên cứu của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, những nhà khoa học trong và ngoài quân đội. Do đó, đã có rất nhiều công trình khoa học, bài viết đề cập ở nhiều cấp độ, góc độ khác nhau về xây dựng TCCSĐ TSVM; nâng cao NLLĐ, SCĐ của TCCSĐ. Những công trình, đề tài khoa học đó đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn hết sức sâu sắc về sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng và đối với quân đội; đề xuất các nội dung, giải pháp cơ bản về xây dựng và TCCSĐ TSVM, nâng cao NLLĐ, SCĐ của TCCSĐ, tăng cường sự lãnh đạo của TCCSĐ ở một số loại hình cơ quan, đơn vị trong quân đội. Đây là những tư liệu, tài liệu rất quý báu để tác giả nghiên cứu kế thừa có chọn lọc trong quá trình thực hiện đề tài. Tuy nhiên, chưa có công trình nào trực tiếp nghiên cứu, luận giải một cách cụ thể, hệ thống, chuyên sâu về vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của các TCCSĐ ở Trường Đại học Trần Đại Nghĩa hiện nay. Vì vậy, đề tài mà tác giả đã chọn nghiên cứu không trùng lặp với bất cứ công trình khoa học, các đề tài luận văn, luận án đã được công bố. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích Luận giải làm rõ một số vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn xây dựng và tăng cường sự lãnh đạo của TCCSĐ; xác định các yêu cầu và đề xuất những giải 4
6. pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của các TCCSĐ ở Đảng bộ Trường Đại học Trần Đại Nghĩa hiện nay. * Nhiệm vụ nghiên cứu – Làm rõ một số vấn đề cơ bản lý luận, thực tiễn về sự lãnh đạo và tăng cường sự lãnh đạo của các TCCSĐ ở Trường Đại học Trần Đại Nghĩa. – Đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm tăng cường sự lãnh đạo của các TCCSĐ ở Trường Đại học Trần Đại Nghĩa. – Xác định các yêu cầu và đề xuất những giải pháp chủ yếu để tăng cường sự lãnh đạo của các TCCSĐ ở Trường Đại học Trần Đại Nghĩa hiện nay. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu * Đối tượng: Tăng cường sự lãnh đạo của các TCCSĐ ở Trường Đại học Trần Đại Nghĩa là đối tượng nghiên cứu của đề tài. * Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu, khảo sát thực tế hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sự lãnh đạo của các TCCSĐ ở Trường Đại học Trần Đại Nghĩa. Các tư liệu, số liệu điều tra, khảo sát chủ yếu từ năm 2008 đến năm 2014. Phạm vi khảo sát ở 26 TCCSĐ và 18 chi bộ trực thuộc 06 Đảng bộ cơ sở của Nhà trường. 5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu của luận văn * Cơ sở lý luận: Đề tài được nghiên cứu dựa trên hệ thống các quan điểm, tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng QĐND Việt Nam, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, về CTĐ, CTCT trong quân đội. * Cơ sở thực tiễn: Thực tiễn của công tác xây dựng Đảng, xây dựng TCCSĐ trong quân đội nói chung và của Trường Đại học Trần Đại Nghĩa nói riêng; thực tiễn hoạt động xây dựng và năng lực lãnh đạo của các TCCSĐ ở Nhà trường; các báo cáo tổng kết CTĐ, CTCT, công tác tổ chức xây dựng đảng, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm của Đảng ủy Nhà trường và của các TCCSĐ; kết quả 5
7. nghiên cứu, điều tra, khảo sát thực tế của tác giả đề tài về công tác xây dựng TCCSĐ, nâng cao NLLĐ, SCĐ của các TCCSĐ ở Nhà trường.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0238

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *