Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / LV: Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường dạy nghề quân đội

LV: Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường dạy nghề quân đội

1. Lý do chọn đề tài Đảm bảo chất lượng là một quá trình liên tục duy trì chất lượng và liên tục cải tiến chất lượng theo cấu trúc hệ thống. Một công cụ quan trọng trong quá trình đảm bảo chất lượng là tự đánh giá (self-assessment hoặc self-analysis, hoặc self-evaluation, hoặc SWOT). Tự đánh giá giúp cho nhà quản lý và các lực lượng liên quan có điều kiện nắm chắc hơn về những điểm mạnh, những tồn tại và cũng là một sự khởi đầu tốt cho việc xây dựng các chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển và cũng có thể là điểm khởi đầu cho việc xây dựng một hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong. Trước yêu cầu ngày càng cao về nâng cao chất lượng đào tạo nghề, những năm qua Bộ Quốc phòng rất quan tâm đến quản lý hoạt động đào tạo nghề, trong đó có quản lý về chất lượng. Cùng với chủ trương thực hiện: “Xã hội hoá về đào tạo nghề”, Bộ đã quán triệt chương trình mục tiêu Quốc gia về đào tạo nghề; đầu tư trang thiết bị, ngân sách; ban hành các chính sách ưu tiên quan tâm hỗ trợ công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ và các đối tượng chính sách xã hội được vay vốn tạo điều kiện cho học nghề. Hiện nay toàn quân có 21 trường CĐ, trung cấp nghề và 9 trung tâm dạy nghề. Lưu lượng sinh viên, học sinh tại các cơ sở dạy nghề ngày càng tăng. Nếu tính trong vòng 10 năm trở lại đây (2000 – 2010) số lượng học viên học nghề năm 2010 so với năm 2000 tăng 30 lần. Số học viên hiện có tại các cơ sở dạy nghề rất lớn, với nhiều chuyên ngành đào tạo khác nhau. Đồng thời với tính đặc thù của các trường dạy nghề trong quân đội là vừa chịu sự quản lý của Bộ LĐ-TB&XH, vừa chịu sự quản lý của Bộ Quốc phòng. Trong đó, nhiều yếu tố mang tính đặc thù chuyên biệt do Bộ Quốc phòng quyết định nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho quốc phòng và cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; vì vậy, chất lượng 3
6. dạy nghề cần được đánh giá trên tiêu chuẩn phát triển chung của xã hội. Thực tiễn trên đã đặt ra cho các trường dạy nghề quân đội phải xây dựng, phát triển hệ thống quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục các trường dạy nghề trong quân đội. Tự đánh giá là khâu quan trọng trong hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nói chung, của các cơ sở dạy nghề nói riêng. Mặc dù đã có sự cố gắng, tuy nhiên hoạt động tự đánh giá của các trường dạy nghề trong quân đội còn có những mặt hạn chế, khuyết điểm, từ khâu xây dựng kế hoạch đến xác định và cụ thể hoá các nội dung tự đánh giá, tổ chức thực hiện chưa thật sự thống nhất. Trong tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục và việc quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục ở các trường dạy nghề quân đội hiện nay chưa mang lại hiệu quả, còn thiếu các tiêu chí đánh giá cần thiết, việc quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục ở từng trường nghề còn mang tính tự phát, chưa tuân thủ theo qui trình tự đánh giá, vì vậy chất lượng hiệu quả còn thấp, chưa đáp ứng với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Cho đến nay, đã có một số công trình nghiên cứu về đánh giá chất lượng giáo dục ở các cơ sở dạy nghề khác nhau; tuy nhiên, quản lý hoạt động tự đánh giá của các trường dạy nghề trong quân đội chưa được nghiên cứu một cách có hệ thống. Vì vậy, chúng tôi chọn đề tài: “Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục các trường dạy nghề quân đội hiện nay” để nghiên cứu là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH và yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan Kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục là một hoạt động phổ biến trong giáo dục của các nước trên thế giới. Việc thành lập cơ quan kiểm 4
7. định, tiêu chí đánh giá, phương pháp đánh giá ở mỗi nước có khác nhau. Việc kiểm định, đánh giá chất lương giáo dục trên thế giới có 2 mô hình truyền thống là: đánh giá ngoài và đánh giá trong (tự kiểm định). Tự đánh giá chất lượng giáo dục có vai trò quan trọng, ở các nước phát triển như Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc… tự đánh giá chất lượng giáo dục đã được triển khai nghiên cứu từ thập niên 70 của thế kỷ trước. Hầu hết các nước trên đều cho rằng: Tự đánh giá chất lượng là hoạt động có mục đích kiểm định, đo đạc quá trình giáo dục, từ đó các nhà quản lý có thể dự đoán kết quả, đưa ra những quyết định, những điều chỉnh kịp thời để nâng cao chất lượng giáo dục. Tự đánh giá chất lượng giáo dục cần được thực hiện đồng bộ ở cả hai phương diện: Tự đánh giá sản phẩm giáo dục và tự đánh giá các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường. Cơ sở giáo dục muốn phát triển và hội nhập quốc tế phải có chính sách, mục tiêu và quy trình đảm bảo chất lượng; do đó công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục được tiến hành đồng thời ngay trong quá trình đào tạo. Cơ quan kiểm định là các đơn vị độc lập với cơ quan quản lý và triển khai giáo dục, từ đó các kết quả tự đánh giá có giá trị khách quan, loại trừ được các yếu tố chủ quan, tuỳ tiện do bệnh thành tích. Đối với dạy nghề chất lượng đào tạo chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố cấu thành của trường như: hoạt động quản lý, đội ngũ giáo viên, học viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học và tổ chức, quản lý giáo dục… do đó tự đánh giá chất lượng dạy nghề cần đánh giá đầy đủ các yếu tố đó. Ở một số nước như: Hoa Kỳ, Anh, Australia việc đánh giá chất lượng giáo dục do từng trường hoặc hiệp hội các trường đại học thực hiện. Ở Thái Lan, mỗi trường đại học cùng với Bộ Đại học xây dựng bộ tiêu chí gồm 9 tiêu chuẩn làm cơ sở để thực hiện kiểm định trong (tự đánh giá) và kiểm định ngoài (đánh giá ngoài). 5
8. Trung Quốc xây dựng bộ tiêu chí sử dụng trong kiểm định chất lượng giáo dục là cơ sở để đánh giá trong và đánh giá ngoài theo 3 mức: đạt, còn xem xét, không đạt. Hàn quốc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục từ năm 1982. Việc kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Hàn quốc về giáo dục đại học và của Uỷ ban kiểm định đại học. Các trường thực hiện chu kì kiểm định bao gồm cả tự đánh giá và đánh giá ngoài là 7 năm một lần. Ở Việt Nam, cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục, (Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc BGD&ĐT được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2003. Trong những năm gần đây đã có nhiều tác giả đề cập đến tự đánh giá chất lượng giáo dục cả ở bậc học phổ thông và giáo dục ĐH ở các mức độ và khía cạnh khác nhau, như: tác giả Nguyễn Công Khanh nghiên cứu: “Về tiêu chuẩn kiểm định khoá đào tạo giáo viên tiểu học”; tác giả Nguyễn Đức Chính đi sâu nghiên cứu về “Kiểm định chất lượng trong giáo dục ĐH”; Đặng Bá Lãm “Kiểm tra và đánh giá trong dạy – học ĐH”; tác giả Trần Khánh Đức tập trung nghiên cứu “Quản lý và kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực theo ISO&TQM”. Một trong những công trình khoa học tiêu biểu đánh dấu sự phát triển về đảm bảo chất lượng giáo dục ở Việt Nam được Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục cùng với Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai nghiên cứu đề tài cấp nhà nước về “Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dùng cho các trường ĐH, CĐ ở Việt Nam”. Đây là công trình khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn cao, những thành công của đề tài, mà nổi bật là bộ tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục đang được sử dụng để kiểm định chất lượng giáo dục trong các nhà trường ĐH, CĐ. 6

 

MÃ TÀI LIỆU: 0204

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *