LV: Quản lý hoạt động học tập của sinh viên khoa điều dưỡng, HAY!

Luận văn quản trị kinh doanh

1. Lý do chọn đề tài Học tập là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của SV trong trường đại học. Dưới sự hướng dẫn giúp đỡ của thầy và trong môi trường sư phạm thuận lợi, người học thông qua HĐHT lĩnh hội tri thức, rèn luyện kỹ xảo, kỹ năng nghề nghiệp và hình thành phát triển nhân cách của mình. Trong đó để SV đạt được kết quả học tập tốt, công tác quản lý HĐHT của SV trong các trường đại học có vai trò rất quan trọng. Quy chế Công tác học sinh, sinh viên [4, tr.2] được ban hành theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 đã xác định công tác quản lý HĐHT của học sinh, SV là một trong những công tác trọng tâm ở trường đại học. Đây là công tác hướng vào thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có năng lực cao về chuyên môn, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Cùng phát triển chung với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trường Đại học Nguyễn Tất Thành được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành. Trong đó Khoa Điều dưỡng của Nhà trường đảm nhiệm đào tạo 3 ngành nghề thuộc khối ngành sức khỏe gồm Y sỹ, Kỹ thuật mắt kính và Điều dưỡng. Ngành y tế cần có một đội ngũ cán bộ có trình độ cao để chăm sóc và phục vụ người bệnh. Để đáp ứng nhu cầu thực tế đó, trong nghị quyết số 46 NQ/TW ngày 23/02/2005 [3] của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã khẳng định: “nghề y là một nghề đặc biệt, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt”. Với đặc thù đào tạo nhân lực y tế là việc tổ chức đào tạo luôn luôn gắn 3
7. liền giữa lý thuyết với thực hành tại trường, thực tập tại các bệnh viện, cơ sở y tế, nên Bộ Y tế cũng đã ban hành chỉ thị số 06/2008/CT-BYT [14] về việc tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế trong giai đoạn hiện nay, nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo nhân lực y tế. Nhận thức rõ vấn đề này, Khoa điều dưỡng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành với chức năng đào tạo cán bộ y tế, đã luôn coi trọng chất lượng đào tạo nhất là khối ngành sức khỏe có vinh hạnh được phục vụ sức khỏe của con người nên cần phải có kiến thức, kỹ năng và thái độ thích hợp để duy trì và nâng cao tình trạng sức khỏe cho nhân dân. Quản lý HĐHT của SV là quản lý để thực hiện đồng bộ các thành tố: mục tiêu yêu cầu đào tạo, nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo, chương trình đào tạo, các hình thức học tập, điều kiện phương tiện học tập… Quan tâm thích đáng đến HĐHT của SV là một trong những trọng điểm của toàn bộ công tác quản lý giáo dục của Khoa và Nhà trường. Quản lý tốt HĐHT của SV sẽ nâng cao hiệu quả học tập của họ. Do vậy, việc quản lý HĐHT của SV là một trong những khâu quan trọng của công tác quản lý đào tạo. Trong thời gian qua, các HĐHT của SV luôn được Ban Giám hiệu Nhà trường, cán bộ, GV Khoa Điều dưỡng ưu tiên thực hiện. Bằng sự nỗ lực của mình, Khoa đã có nhiều cố gắng để đưa công tác quản lý HĐHT của SV đi vào nền nếp như làm tốt công tác kế hoạch, công tác giáo dục động viên cán bộ quản lý, phát huy vai trò trách nhiệm của SV trong tự quản lý nâng cao chất lượng học tập, tăng cường các hoạt động thanh tra – kiểm tra HĐHT của SV… qua đó góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Tuy vậy, do Khoa Điều dưỡng mới được thành lập nên công tác quản lý HĐHT của SV còn có mặt hạn chế, chưa theo kịp với tốc độ phát triển nhanh của Trường cả về số lượng SV cũng như yêu cầu cải tiến chất lượng đào tạo của Bộ GD&ĐT nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. 4
8. Điều này đang đặt ra một thách thức rất lớn với các trường đại học nói chung và với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nói riêng. Và cho đến nay, tại Đại học Nguyễn Tất Thành vẫn chưa có một công trình nghiên cứu nào về công tác quản lý HĐHT này. Chính vì vậy tác giả đã lựa chọn vấn đề nghiên cứu “Quản lý hoạt động học tập của sinh viên Khoa Điều dưỡng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hiện nay” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Từ lâu trong lịch sử giáo dục người ta đã nhận thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa hiệu quả hoạt động quản lý với chất lượng giáo dục, đào tạo. Cho nên, trong lịch sử giáo dục vấn đề quản lý giáo dục nói chung, quản lý HĐHT của người học nói riêng luôn thu hút sự quan tâm chú ý của các nhà quản lý và các nhà giáo dục. Được suy tôn là ông tổ của nền sư phạm cận đại, J.A.Komenski (1592 – 1670), trong tác phẩm “Khoa sư phạm vĩ đại”, mặc dù chưa đề cập tới thuật ngữ quản lý HĐHT, nhưng trong tư tưởng của mình, J.A.Komenski đã nhấn mạnh vai trò xúc tác của người dạy và công tác tổ chức, quản lý trong nhà trường đối với sự phát triển toàn diện năng lực học tập của học sinh. Ông ví tri thức sách vở như “nguồn nước”, “chồi non”, học sinh phải từ đó phát triển thành “trăm ngàn dòng suối”, thành “cây đại thụ tri thức sum suê lá cành”. Từ đó, ông yêu cầu người thầy giáo trong dạy học phải biết tổ chức để học sinh sử dụng được mọi giác quan cho tri giác tài liệu; phải làm như thế nào để người học tự tìm tòi, suy nghĩ để tự nắm bắt lấy bản chất của sự vật và hiện tượng… Những tư tưởng khoa học của J.A.Komenski sau này đã được tiếp nối và phát triển bởi nhiều nhà sư phạm lỗi lạc khác như: M.N.Xcatkin, N.A.Danilốp, B.P.Êxipốp, Ia.Lecne, J.J.Rousseau, đặc biệt là John Deway nhà sư phạm người Mỹ nổi tiếng đầu thế kỷ XX … Với quan điểm học sinh là trung tâm, John Dewey đã đưa ra một phương hướng canh tân giáo dục. Trong đó, ông yêu cầu bổ sung vào vốn tri thức của 5
9. học sinh những tri thức ngoài sách giáo khoa và lời giảng của GV, đồng thời ông rất đề cao hoạt động đa dạng của học sinh, đặc biệt là hoạt động thực tiễn. Ông viết: “Học sinh là mặt trời, xung quanh nó quy tụ mọi phương tiện giáo dục, nói không phải là dạy, nói ít hơn, chú ý nhiều đến việc tổ chức hoạt động của học sinh”. Nhà giáo dục nổi tiếng Nhật Bản Tsunesaburo Makiguchi (1871 – 1944) [58, tr.152] thì yêu cầu rằng: “Giáo viên không bao giờ học thay cho học viên mà học viên phải tự mình học lấy. Nói khác đi, dù giáo viên có làm gì đi nữa thì mọi tri thức truyền thụ vẫn không có giá trị nếu họ không làm cho học sinh tự mình kiểm nghiệm và thực nghiệm những tri thức đó”. Cùng với các nhà giáo dục, vấn đề HĐHT của học sinh, SV cũng là mối quan tâm của nhiều nhà Tâm lý học trên thế giới: Tiếp cận tâm lý của vấn đề, các nhà khoa học như Pavlov, Watson, Thorndike, Skiner, J. Piaget, Ghestalt, Benjamin Bloom, X. L. Vưgốtxki, A.N. Léonchiev… đã dành nhiều tâm huyết của mình để tìm hiểu, làm rõ các vấn đề về khái niệm HĐHT, cơ chế HĐHT, nhất là cấu trúc tâm lý của hoạt động này… Vào những thập niên cuối của thế kỷ XX và những năm đầu của thế kỷ XXI, trước yêu cầu cấp bách của thực tiễn cần phải đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục, HĐHT và quản lý HĐHT của người học tiếp tục là vấn đề được quan tâm bàn thảo sôi nổi cả ở khía cạnh lý luận và thực tiễn. Theo các nghiên cứu, giáo dục ở thế kỷ XXI đã có những thay đổi lớn nhằm hướng tới mục tiêu đào tạo những con người có năng lực tự quyết định. Trong tương lai gần, mỗi người học sẽ phải có đủ các phẩm chất: tự học (self learning), tự tổ chức (self organizing), tự quyết định (self defining) và tự phát triển (self developing) [5, tr.87]. Để tổ chức các HĐHT của người học đạt được kết quả, theo phương hướng trên, Cordon Dryden và Jeannette Vos [46, tr.12], trong cuốn sách Cách mạng học 6
10. tập (1999), đã đề ra công thức MASTER để hướng dẫn người học phát huy năng lực học tập của bản thân (M: Mind set for success, A: Acquire knowledge, S: Search out the meaning, T: Trigger the memory, E: Exhibit, R: Reflect how to learn). Về mặt thực tiễn, năm 1996, Hội đồng quốc tế Jacques Delors về giáo dục cho thế kỷ XXI đã gửi UNESCO bản báo cáo “Học tập – Một kho báu tiềm ẩn” [46, tr.10], báo cáo đã phân tích nhiều vấn đề của giáo dục trong thế kỷ XXI, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của người học và việc tổ chức cách dạy học để trang bị những kỹ năng cần thiết, nhất là kỹ năng tự học cho thế hệ trẻ. Đi vào lĩnh vực đào tạo nhân lực trong ngành Y, xuất phát từ tính chất đặc thù của nghề nghiệp, việc đổi mới HĐHT và quản lý HĐHT của người học luôn được xem như là một phương hướng chính để nâng cao chất lượng đào tạo. Trong tài liệu hướng dẫn thực hành được sử dụng phổ biến trong các cơ sở đào tạo: “Giảng dạy nhân viên chăm sóc sức khỏe” của Fred Abbatt và Rosemary McMahon (1985) [17] đã giảng giải về cách để người GV biết cụ thể là SV cần phải học gì. Từ kỹ thuật phân tích nhiệm vụ sẽ đưa tới sự phân biệt rõ ràng giữa các điều cần học khác nhau: kiến thức, thái độ hay kỹ năng thao tác tay nghề. Định nghĩa của những gì cần học cung cấp cơ sở để nhà quản lý xây dựng kế hoạch chung cho các chương trình khóa học, kế hoạch đánh giá và lựa chọn các phương pháp giảng dạy cũng như kế hoạch quản lý chúng. Tiếp tục theo phương hướng này, trong “ Sổ tay giáo dục dành cho cán bộ y tế” (1992), tác giả J. J. Guilbert [20] đã đưa ra những nội dung cơ bản trong quản lý HĐHT của SV như: xây dựng một kế hoạch thực tập, theo dõi kiểm tra đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch thực tập, quản lý việc lượng giá các kỹ năng thực hành của SV, quản lý đánh giá phương pháp hướng dẫn thực tập của GV, phương pháp đánh giá cuối đợt thực tập của SV…

 

MÃ TÀI LIỆU: 0468

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *