Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / LV: Quản lí hoạt động giáo dục pháp luật ở trường trung cấp y HAY!

LV: Quản lí hoạt động giáo dục pháp luật ở trường trung cấp y HAY!

1. Lý do chọn đề tài Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, quá trình đổi mới đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN đòi hỏi phải xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế – xã hội, xây dựng một xã hội trong đó mọi người đều có ý thức tôn trọng pháp luật, tự nguyện tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Vì vậy, cùng với việc xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, cần phải đẩy mạnh GDPL cho mọi đối tượng trong xã hội nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng. Đây là yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết, mang tính khách quan và hoàn toàn phù hợp với mục tiêu giáo dục “đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” [31, tr.12]. Ngày 26 tháng 6 năm 2012, Quốc hội khoá XIII ban hành Luật phổ biến, GDPL. m cho công tác phổ biến, GDPL. Về trách nhiệm phổ biến, GDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Luật Phổ biến, GDPL quy định: “Căn cứ vào nội dung, hình thức GDPL ở từng cấp học và trình độ đào tạo, các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân có trách nhiệm tổ chức thực hiện GDPL, bố trí giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật theo quy định của pháp luật. Phối hợp với gia đình và xã hội thực hiện mục tiêu GDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân” [48, tr.31]. Trong những năm qua quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Quân uỷ Trung ương, sự chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, hoạt 3
6. động GDPL trong QĐND Việt Nam nói chung và Trường TCQY1 nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ đó đã góp phần nâng cao ý thức pháp luật và năng lực thực hành pháp luật của cán bộ, chiến sỹ, học viên, công nhân viên quốc phòng và lao động hợp đồng của Nhà trường. Tuy nhiên, hoạt động GDPL của Nhà trường cũng đã và đang bộc lộ không ít hạn chế, bất cập. Tỷ lệ học viên vi phạm pháp luật, kỷ luật giảm không đáng kể. Không ít học viên do thiếu hiểu biết pháp luật nên bị kẻ xấu lợi dụng khi tham gia các quan hệ xã hội và dẫn đến vi phạm pháp luật, kỷ luật, gây ảnh hưởng xấu tới truyền áp ứng yêu cầu của việc nâng cao chất lượng GDPL cho học viên. Hiện nay, hoạt động GDPL ở Trường TCQY1 tuy có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thách thức từ sự tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường; các thế lực thù địch tìm mọi cách xuyên tạc, phá hoại pháp g chăm sóc sức khoẻ, đồng thời làm công tác vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại các địa bàn đóng quân đòi hỏi mỗi quân nhân, nhân viên chuyên môn kỹ thuật về y, dược do Nhà trường đào tạo phải có phẩm chất chính trị, y đức của người thày thuốc tốt, có năng dục GDPL cho học viên trong quá trình đào tạo ở Nhà trường. Xuất phát từ lý do cơ bản trên đây, chúng tôi chọn vấn đề làm đề tài nghiên cứu của luận văn tốt nghiệp. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Xuất phát từ vai trò của pháp luật đối với sự phát triển xã hội, Đảng và Thông qua phổ biến, GDPL, các quy phạm, các chuẩn mực pháp luật từ những quy định “khô khan” trên các văn bản pháp luật đã thấm dần vào nhận thức và được thể hiện qua hành vi xử sự của mỗi công dân trong đời sống xã hình thành niềm tin pháp luật, hình thành cảm xúc pháp luật và thói quen hành vi pháp luật ở mỗi cá nhân con người – đây chính là các yếu tố cơ bản của quá trình hình thành ý thức pháp luật, ý thức công dân. 4
7. Với quan niệm phổ biến, GDPL, đặc biệt là GDPL cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường là giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục ý thức công dân, ý thức làm người, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật thể chế hoá các Nghị quyết của Đảng, khẳng định vai trò chiến lược của công tác GDPL trong nhà trường, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện phổ biến, GDPL trong nhà trường và triển khai các nghiên cứu về GDPL và quản lí GDPL. Quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, theo từng giai đoạn phát triển của đất nước, có nhiều cơ quan, tổ chức và các nhà khoa học đã quan tâm nghiên cứu về vấn đề GDPL và quản lí GDPL. Dưới đây là một số công trình tiêu biểu: Nguyễn Đình Lộc (1977): “Ý thức pháp luật và giáo dục pháp luật ở Việt Nam”, Luận án Phó Tiến sĩ Luật học. Trong Luận án này, tác giả đã nghiên cứu làm rõ các vấn đề lý luận về ý thức pháp luật và GDPL ở Việt Nam. Từ năm 1990 đến nay, dưới ánh sáng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, nhiều nhà khoa học và cơ quan, tổ chức đã quan tâm nghiên cứu về vấn đề phổ biến, GDPL. Trần Ngọc Đường và Dương Thanh Mai: “Bàn về giáo dục pháp luật”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995; GS.TSKH Đào Trí Úc (chủ biên): “Xây dựng ý thức và lối sống tuân theo pháp luật”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995; Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp:“Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về phổ biến, GDPL trong công cuộc đổi mới”, Đề tài khoa học cấp Bộ; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh:“Đổi mới giáo dục pháp luật trong hệ thống các trường chính trị ở nước ta hiện nay”, Đề tài khoa học cấp Bộ, Hà Nội, 2000; Bộ Tư pháp:“Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình quốc gia về phổ biến, GDPL trong giai đoạn tới”, Đề tài khoa học cấp Bộ, Hà Nội, 2004; Đinh Xuân Thảo: “GDPL trong các trường đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (không chuyên luật) ở nước ta hiện nay”, Luận án Phó 5
8. Tiến sĩ Luật học, Hà Nội, 1996; Vũ Bích Ngọc: “GDPL trong QĐND Việt Nam – Một số vấn đề lí luận và thực tiễn”, Luận văn thạc sĩ, Hà Nội, 2011; Phạm Thị Ngọc Minh: “Giáo dục pháp luật cho phụ nữ ở nước ta hiện nay”, Luận văn Thạc sĩ, Hà Nội, 2012 và một số luận văn khác nghiên cứu vấn đề GDPL cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên…

 

MÃ TÀI LIỆU: 0469

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *