Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / LV: Phát triển hoạt động cho vay trung và dài hạn tại hội sở ngân hàng AGRIBANK

LV: Phát triển hoạt động cho vay trung và dài hạn tại hội sở ngân hàng AGRIBANK

1. Tính cấp thiết của đề tài Phát triển kinh tế là mục tiêu cho tất cả các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Với chủ trương đổi mới chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có s ự điều tiết của Nhà nước, nền kinh tế của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên để hoàn thành công cu ộc CN , ĐH mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra chúng ta còn r ất nhiều thách thức trong đó có việc đáp ứng nhu cầu về vốn cho đầu tư và phát triển. Cùng v ới sự tăng trưởng và phát tri ển không ng ừng của nền kinh tế, nhu cầu vốn đã và đang là một nhu cầu vô cùng c ấp thiết cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Có v ốn chúng ta m ới có th ể thực hiện được công nghiệp hoá hiện đại hoá, mà đặc biệt là nguồn vốn trung dài hạn. Trên nền tảng đó NHTM với tư cách là trung tâm tiền tệ – tín dụng của nền kinh tế đã đặt ra mục tiêu toàn ngành là: “Tìm cách mở rộng và nâng cao t ỷ trọng các nguồn vốn trung- dài hạn nhằm đầu tư vào cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới công ngh ệ trực tiếp phục vụ cho việc mở rộng sản xuất và lưu thông hàng hoá”. Là một bộ phận trong hệ thống NHTM Việt Nam, Agribank đã chủ trương đẩy mạnh hoạt động tín dụng trung- dài hạn đối với các khách hàng thu ộc mọi thành phần kinh tế làm trọng tâm cho định hướng phát triển. Trong những năm gần đây hoạt động tín dụng trung- dài hạn của Chi nhánh đã đạt được kết quả đáng kể song còn không ít những mặt hạn chế về quy mô c ũng như chất lượng. Hội sở Agribank Chi nhánh Bắc Quảng Bình luôn theo sát định hướng phát triển chung của đất nước, cũng như Agribank, ngày càng chú trọng vào các ho ạt động cho vay trung, dài hạn. Bên cạnh đó, chủ trương nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghi ệp, phát triển du lịch của Huyện Bố Trạch, đã đưa ra yêu cấp thiết về đầu tư trang bị hiện đại cho nông nghi ệp, xây dựng các cơ sỡ hạ tầng phục vụ kinh doanh cũng như nâng cao chất lượng đời sống. Các hộ sản xuất, kinh doanh, cá nhân tiêu dùng không ph ải lúc nào c ũng đủ vốn, do vây Vốn vay là một kênh huy đơn giản và kịp thời. Xã hội ngày càng phát triển, thì các nhu cầu vay vốn trung và dài h ạn ngày càng gia tăng. 1
14. Mặt khác các NHTM luôn mong mu ốn tăng trưởng tín dụng một cách ổn định và mang lại lợi nhuận cao và các kho ản vay trung, dài hạn là một giải pháp cơ bản để đạt được điều đó. Tại Hội sở Agribank CN Bắc Quảng Bình, nơi nguồn huy động vốn từ dân cư chiếm tỷ lê đến hơn 90%, mới mức lãi suất bình quân cao, thì cho vay trung dài hạn là một giải pháp bảo đảm lợi nhuận lâu dài cho Chi nhánh. Nhận thức được tầm quan trọng và ý ng hĩa của vấn đề trên tôi đã chọn đề tài: “Phát triển hoạt động cho vay trung và dài h ạn tại Hội sở Agribank Chi nhánh Bắc Quảng Bình” cho luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu Hoạt động cho vay trung, dài hạn là nội dung quan trọng trong hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng. Vì vậy rất nhiều chuyên đề, khóa lu ận nghiên cứu các vấn đề xung quang hoạt động cho vay trung và dài h ạn tại NHTM, như “Hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân Đội” của tác giả Vũ Thu Huyền. “Giải pháp nâng cao ch ất lượng cho vay trung và dài h ạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hồng Bàng” của tác giả Nguyễn Thị Thúy Ng ọc. “Giải pháp nâng cao hoạt động cho vay trung và dài h ạn tại Ngân hàng TMCP Phát tri ển nhà Thành ph ố Hồ Chí Minh” của tác giả Đào Việt Dũng…. Các nghiên cứu trên đã hệ thống hóa lý luận, đưa vào thực tiễn đối với từng Ngân hàng c ụ thể. Tại Hội sở Agribank Chi nhánh Bắc Quảng Bình việc đẩy mạnh hoạt động cho vay trung và dài h ạn mang ý ngh ĩa lâu dài cho Ngân hàng, đặc biệt trong những năm gần đầy, khi nguồn tiền gửi có k ỳ hạn của dân cư có xu hướng tăng cao. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ dừng lại ở các báo cáo đánh giá tình hình hoạt động, báo cá o tổng kết định kỳ hay các kế hoạch hoạt động của Phòng Tín dụng. Chưa mang tính chất tổng quát, hệ thống lý lu ận, giải pháp phù h ợp với thực tiễn của hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Chi nhánh. 3. Mục tiêu nghiên c ứu 3.1. Mục tiêu chung Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển hoạt động cho vay trung và dài h ạn tại Hội sở Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình giai đoạn 2015-2017, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay trung và dài h ạn tại Hội sở Agribank Chi nhánh Bắc Quảng Bình đến năm 2020. 2
15. 3.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa cơ sở lý lu ận và thực tiễn về phát triển hoạt động cho vay trung và dài h ạn. – Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Hội sở Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình giai đoạn 2015-2017. – Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển cho vay trung và dài h ạn tại Hội sở Agribank Chi nhánh Bắc Quảng Bình đến năm 2020. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu + Đối tượng: Hoạt đông cho vay trung và dài hạn đang được triển khai tại Hội sở Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình. + Phạm vi nghiên cứu: Tại Hội sở Agribank Chi nhánh Bắc Quảng Bình. + Thời gian nghiên cứu: từ 2015 – 2017 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp thu thập số liệu – Số liệu thứ cấp: Các tài li ệu, dữ liệu thứ cấp được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau như báo cáo của Hội sở Agibank Chi nhánh Bắc Quảng Bình, các văn bản qui định, tài liệu liên quan của Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra tài li ệu thứ cấp còn được thu thập từ các thư viện của các trường Đại học, từ một số sách báo, t ạp chí khoa học chuyên ngành, Internet…Các d ữ liệu này được sưu tầm, đọc, phân tích và trích dẫn đầy đủ. – Số liệu sơ cấp: Số liệu được thu thập từ việc điều tra khách hàng đang sử dụng dịch vụ cho vay trung và dài h ạn tại Hội sở Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình theo mẫu đã được thiết kế sẵn. Bảng khảo sát đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay trung và dài h ạn tại Hội sở trong thời gian vừa qua, bao gồm: Môi trường pháp lý, môi tr ường chính trị, chính sách cho vay, môi trường kinh tế, khách hàng, ngân hàng và môi trường tự nhiên. Mẫu được tính theo công thức: n = N 1+ N (e) 2 3

 

MÃ TÀI LIỆU: 0149

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *