Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ads125_widget has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-ads.php on line 8

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ads120_90_widget has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-ads.php on line 129

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ads120_60_widget has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-ads.php on line 250

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ads120_600_widget has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-ads.php on line 372

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ads120_240_widget has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-ads.php on line 493

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ads160_600_widget has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-ads.php on line 613

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ads300_600_widget has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-ads.php on line 721

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ads250_250_widget has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-ads.php on line 830

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ads300_100_widget has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-ads.php on line 942

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ads300_250_widget has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-ads.php on line 1054

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_video_widget has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-video.php on line 7

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_posts_list has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-posts.php on line 6

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_login_widget has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-login.php on line 6

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_google_widget has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-google.php on line 7

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_widget_tabs has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-tabbed.php on line 7

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_flickr_photos has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-flickr.php on line 7

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_author_widget has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-author.php on line 7

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; author_post_widget has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-author.php on line 68

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_social_widget has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-social.php on line 6

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_search has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-search.php on line 6

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_slider has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-slider.php on line 6

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; TIE_WeatherWidget has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-weather.php on line 220

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_youtube_widget has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-youtube.php on line 7

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_Latest_Tweets has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-twitter.php on line 7

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_timeline_widget has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-timeline.php on line 6

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_facebook_widget has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-facebook.php on line 7

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_categort_posts has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-category.php on line 6

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_news_pic has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-news-pic.php on line 6

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_text_html has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-text-html.php on line 6

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_feedburner_widget has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-feedburner.php on line 6

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_soundcloud has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-soundcloud.php on line 6

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_author_custom has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-author-custom.php on line 6

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_Author_Bio has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-custom-author.php on line 6

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_authors_posts has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-authors-posts.php on line 6

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_comments_avatar has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/widgets/widget-comments-avatar.php on line 6

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; arqam_lite_counter_widget has a deprecated constructor in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/themes/sahifa/framework/functions/arqam-lite.php on line 736
LV: Phát triển DV thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàngTMCP ngoại thương – Thư viện tài liệu học tập trực tuyến
Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / LV: Phát triển DV thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàngTMCP ngoại thương

LV: Phát triển DV thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàngTMCP ngoại thương

1. Tính cấp thiết của đề tài Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới nói chung và n ền kinh tế tiền tệ nói riêng đặt ra ngày càng nhi ều các yêu c ầu đối với hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM), đặc bi ệt là trong các nghi ệp vụ thanh toán để đem lại ngày càn g nhiều lợi ích cho khách hàng, tạ o nhiều thuận lợi cho chính ngân hàng, đồng thời đẩy nhanh nhịp độ phát tri ể n kinh tế và tốc độ chu chuyển tiền tệ. Trong những năm gần đây, sự bùng n ổ của khoa học công ngh ệ cùng v ới xu hướng toàn cầu hóa, t ự do hóa tài chính đã thúc đẩy các phương thức thanh toán không dùng ti ền mặt (TTKDTM) phát triển. Chính vì vậy, hiện n y TTKDTM đã và đang trở thành phương tiện thanh toán phổ biến và được nhiều quốc gia khuyế n khích sử dụng, đặc biệt là đối với các giao dịch thương mại, các giao dịch có giá tr ị và kh ối lượng lớn. Công tác TTKDTM đã khẳng định được vai trò to l ớn trong quá trình thanh toán giữa các đơn vị kinh tế nói riêng c ũng như trong t àn bộ nền kinh tế nói chung. Hoạt động ngân hàng g ắn kết và đem lại lợi ích thiết thực cho hoạt động kinh tế – xã hội và là m ột ngành cần được ưu tiên phát triển. Việc TTKDTM là một trong những nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại với những đặc điểm an toàn, ti ệ n lợi và nhanh chóng đã làm t ăng chu trình lưu chuyển vốn, giảm thời gian ứ đọng vốn của các doanh nghiệp, đồng thời giúp ngân hàng tăng khả năng kiểm soát của mình đố vớ quá trình lưu thông tiền tệ. Nhận thức được tầm quan trọng của việc TTKDTM, trong những năm gầ đây, hệ thống ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nó i riêng đã có nh ững bước phát triển vượt bậc trong công ngh ệ thanh toán, nhiều dịch vụ, phương thức mới, hiện đại, tiện lợi và tiện ích dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin đã xuất hiện và đang dần đi vào đời sống, phù hợp với xu thế các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới như thẻ ngân hàng, Mobile banking, internet Banking, ví điện tử. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cùng với các ngân hàng thương mại khác, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Quảng Trị 1
13. (Vietcombank Quảng Trị) đã không ng ừng nỗ lực để phát triển các dịch vụ thanh toán của mình. Công tác TTKDTM tại Vietcombank Quảng Trị đã khẳng định được rõ t ầm quan trọng của nó trong thanh toán gi ữa các đơn vị kinh tế nói riêng c ũng như toàn bộ quá trình lưu thông tiền tệ của nền kinh tế nói chung. Các hình thức TTKDTM tại Chi nhánh đã trở nên quen thuộc hơn với mọi người, nó đã góp ph ần không nh ỏ vào hữ ng thành công trong kinh doanh c ủa doanh nghiệp (DN). Cùng v ới những đặc điểm tiện lợi, an toàn và nhanh chóng hình th ức này đã làm tăng nhanh quá trình, chu chuyển vốn, giảm thời gian ứ đọng vốn của DN, đồng thời giúp Chi nhánh tăng khả năng kiểm soát của mình đối với quá trình lưu thông tiền tệ. Sự gia tăng không ngừng về khách hàng và doanh s ố thanh toán trên địa bàn, thương hiệu ngân hàng được định vị dù cho ph ả i chịu những tác động từ sự khó khăn của nền kinh tế và sự cạnh tranh gay g ắ t c ủa các ngân hàng khác c ũng đã ghi nhận thành quả của những nỗ lực từ cán b ộ công n ân viên c ủa Chi nhánh trong công tác thanh toán … Tuy nhiên, so với yêu cầu p át triền của nền kinh tế thời kỳ đổi mới và hội nhập sâu vào n ền kinh tế thế giới thì dịch vụ TTKDTM của ngân hàng còn nhiều hạn chế bởi tính ổn định và đa dạng chưa cao, hưa thu hút được nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ đặc biệt là khu vực dân cư. Nhận thức được vị trí, ý nghĩa và tính cấp thiết của những vấn đề nêu trên và xuất phát từ tình hình thực tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Quảng Trị, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Phát triển dịch vụ tha h toán không dùng ti ền mặt tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Qu ảng Trị” để làm Luận văn thạc sỹ. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt tại Chi nhánh Ngân hàng Ngo ại thương Quảng Trị. Thông qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh. 2
14. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa lý lu ận và thực tiễn về hoạt động TTKDTM trong các Ngân hàng thương mại; – Đá h giá thực trạng phát triển dịch vụ TTKDTM của Chi Nhánh Ngân hàng Ngoại thươ Quảng Trị, giai đoạn 2014-2016. – Đề xuất i ả i pháp nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ TTKDTM của Chi nhánh Ngân hàng N o ại thương Quảng Trị trong thời gian tới. 3. Đối tượng và ph ạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: – Đối tượng nghiên cứu: Các nội dung về thanh toán không dùng tiền mặt – Đối tượng điều tra: Khách hàng g ao dịch của Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Quảng Trị. 3.2 Phạm vi nghiên cứu: – Phạm vi không gian: Ngân hàng TMCP Ng ại thương Việt Nam, Chi nhánh Quảng Trị (Vietcombank Quảng Trị) – Phạm vi về Thời gian: Số liệu, thông tin thứ cấp thu thập giai đoạn 2014- 2016, Số liệu sơ cấp điều tra cuối năm 2017 và đề xuất giải pháp đến năm 2020. 4. Phương pháp nghiên cứu: 4.1. Phương pháp thu thập số liệu: Tài liệu, số liệu thứ cấp: Thu thập thông tin từ dữ liệu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Trị từ năm 2014-2016. Báo cáo chuyên ngành: Các công trình nghiên cứu khoa học, các tài liệu, bài viết về dịch vụ TTKDTM trên tạp chí Ngân hàng và tin học Ngân hàng. Đối với số liệu sơ cấp: Được thực hiện thông qua phương pháp điều tra chọn mẫu, với đối tượng và qui mô m ẫu điều tra là: 160 khách hàng của Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Quảng Trị. Phương pháp điều tra khách hàng theo phương pháp phỏng vấn bằng bảng hỏi đối với 160 khách hàng được lựa chọn ngẫu nhiên có sử dụng dịch vụ TTKDTM tại Chi nhánh, tại các điểm chấp nhận thẻ. 3
15. Một điểm cần lưu ý là do ph ương pháp phân tích dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này là phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy đa biến nên cỡ mẫu phải đáp ứng tiêu chuẩn về cỡ mẫu theo 2 phương pháp phân tích ày. Theo Hair và cộng sự (1998), để có thể phân tích nhân tố khám phá thì cần thu thập dữ liệu với cỡ mẫu ít nhất là 5 mẫu trên 1 biến quan sát. Nghiên cứu này có s ố biến quan sát l à 22 (22 chỉ tiêu khảo sát). Do vậy, cỡ mẫu cần lấy là 110 (n = 22*5). Đối với phân tích hồi quy đa biến, cỡ mẫu tối thiểu được tính theo công thức n ≥ 8*5 + 50 (n là số mẫu; m là số biến độc lập). Với 5 biến độc lập được phân tích trong đề tài này thì cỡ mẫu tối thiểu phải là 90 (n = 8*5+50). Như vậy, cỡ mẫu khảo sát 160 quan sát được tính theo công thức (1) hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của 2 phương pháp phân tích chính của đề t ài. Thiết kế bảng hỏi: Thông tin kh ảo sát được t u thập dựa vào bảng hỏi được thiết kế sẵn gồm 2 phần: Phần A: Thông tin c ung v ề đối tượng khảo sát; Phần B: Nội dung khảo sát nhằm đánh giá của khách àng các điều kiện và các nhân t ố ảnh hưởng đến hoạt động TTKDTM, mật độ sử dụng dịch vụ TTKDTM tại chi nhánh của khách hàng . 4.2. Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu 4.2.1.Phương pháp tổng hợp số liệu Từ các số liệu thu thập được sẽ tiến hành phân tích, phân loại dựa trên một số chỉ tiêu cơ bản để tổng hợp thành các số liệu hợp lý phục vụ cho luận văn bao gồm: Xử lý và tính toán các số liệu, các chỉ tiêu nghiên cứu được tiến hành trên máy tính bằng các phần mềm excel. Sử dụng mô hình thông tin từ dạng số sang dạ g đồ thị, trong luận văn, sử dụng đồ thị từ các bảng số liệu cung cấp thông tin để dễ dàng hơn trong tiếp cận và phân tích thông tin. 4.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 4.2.2.1. Phương pháp thống kê mô tả Phương pháp này được sử dụng để phân tích tình hình hoạt động, tình hình phát triển dịch vụ TTKDTM và tình hình vận dụng các phương tiện TTKDTM

 

MÃ TÀI LIỆU: 0139

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *