Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / lv: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Hướng Hóa

lv: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Hướng Hóa

1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay, chất lượng nguồn nhân lực có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển. Nếu trước đây sự phát của một quốc gia phụ thuộc vào các ngu ồn nhân lực như tài nguyên thiên nhiên, nguồn vốn tư bản, nguồn lao động, thị trường tiêu thụ…thì ngày nay chính tri thức lại có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần vào sự phát triển thịnh vượng, giàu có c ủa mỗi quốc gia và vùng lãnh th ổ. Xu thế toàn cầu hóa với sự phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt ra sự ra đời của internet làm cho thế giới ngày càng g ần nhau hơn, qua đó tạo ra sự cạnh tranh ngày càng gay g ắt hơn và tất nhiên ưu thế cạnh tranh bao giờ cũng nghiêng về quốc gia, lãnh thổ nào có ch ất lượng nguồn nhân lực cao hơn, được đào tạo tốt hơn. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) đất nước, đội ngũ cán bộ công chức cấp xã lại càng có vai trò quan tr ọng. Bởi lẽ đội ngũ cán bộ công ch ức cấp xã là l ực lượng giữ vai trò nòng c ốt, điều hành hoạt động của bộ máy tổ chức huyện. Vì vậy, đội ngũ cán bộ công chức của hệ thống chính trị cấp xã là m ột trong những nhân tố có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự thành bại của công cuộc xây dựng và phát tri ển đất nước. Bộ máy chính quyền huyện trực tiếp đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần đắc lực vào việc phát triển kinh tế – xã hội, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Để giúp chính quyền huyện thực hiện được nhiệm vụ cao cả đó, không ai khác họ chính là đội ngũ cán bộ công chức, những người đóng vai trò quan tr ọng trong sự phát triển của cả xã hội. Hướng Hóa là một huyện miền núi nằm ở phía tây của tỉnh Quảng Trị. Với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi cộng với tiềm năng từ Cửa khẩu Lao Bảo và nằm trong khu vực khuyến khích phát triển kinh tế thương mại Đặc biệt Lao Bảo (gọi tắt là Khu thương mại Đặc biệt Lao Bảo), là đầu mối thông thương với các nước nằm trên tuyến đường Xuyên á và Khu v ực Miền Trung của Việt Nam. Trong những năm qua đội ngũ cán bộ công chức cấp xã tại huyện Hướng Hóa đã có nh ững giải pháp hợp lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức nhưng trước nhu cầu về chất lượng đội ngũ CBCC ngày càng cao, ngu ồn CBCC còn ch ưa phát huy hết hiệu quả 1
11. làm việc, bố trí sắp xếp và sử dụng đội ngũ CBCC tại cơ quan còn b ất cấp, công tác đào tạo, bồi dưỡng còn h ạn chế, chưa xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Do đó, việc xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã tại huyện Hướng Hóa cả về số lượng lẫn chất lượng và sự ổn định của nó phải được quan tâm hàng đầu. Xuất phát từ đó, tôi m ạnh dạn chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” làm luận văn thạc sĩ. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở đánh giá thực trạng, đề tài nhằm đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện ướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công ch ức cấp xã, phường. – Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2015 – 2017. – Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Hướng Hóa, t ỉnh Quảng Trị đến năm 2022. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài – Đối tượng nghiên c ứu của đề tài: Là những vấn đề liên quan đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Hướng Hóa – Đối tượng khảo sát: Cán bộ, công chức cấp xã và người dân. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. – Về nội dung: Trên cơ sở các vấn đề lý luận và thực tiễn, đề tài khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã tại huyện Hướng Hóa, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. – Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã tại huyện Hướng Hóa giai đoạn 2015 – 2017. Các số liệu sơ cấp được thu thập cuối năm 2
12. 2017 và đầu năm 2018.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0423

            PHÍ TÀI LIỆU: 50.000

 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *