Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / LV: Hoạt động công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe người có công, HAY!

LV: Hoạt động công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe người có công, HAY!

1. Lý do chọn đề tài Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã có biết bao thế hệ người Việt Nam hy sinh tính mạng, xương máu, sức lực, trí tuệ và tài sản để cho đất nước được tự do, độc lập. Kế thừa và phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” từ nghìn xưa của dân tộc, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm ưu đãi đặc biệt đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, đời đời ghi nhớ công lao to lớn và luôn nỗ lực dành sự ưu đãi cho những người con ưu tú ấy. Căn cứ vào Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Trog năm 2015, cả nước có trên 8,8 triệu đối tượng người có công, chiếm gần 10% dân số. Trong đó, có 1.146.250 liệt sĩ; 49.609 Mẹ Việt Nam anh hùng; 781.021 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; 185.000 thương binh B; 1.253 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; 101.138 người có công giúp đỡ cách mạng; 186.137 người hoạt động kháng chiến và con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 109.468 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; hơn 4,1 triệu người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và còn trên 1,7 triệu đối tượng có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng của Nhà nước. Người có công là một trong nhóm đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương nhất do ảnh hưởng của những vết thương về sức khỏe thể chất và tinh thần, sự thay đổi về tâm sinh lý, những khủng hoảng về tâm lý của tuổi già đem lại. Ngoài việc chăm lo về vật chất và tinh thần cho người có công, Đảng và Nhà nước luôn đề ra những chính sách ưu đãi đối với người có công phù hợp điều kiện phát triển kinh tế của đất nước. Những chính sách đó là: trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đất đai, nhà ở….. Do vậy, việc
12. 2 trợ giúp người có công trong cuộc sống bằng việc thực hiện chính sách ưu đãi xã hội là rất cần thiết. Chính sách ưu đãi xã hội cung cấp chế độ trợ cấp không chỉ đảm bảo cuộc sống cho người có công mà còn có ý nghĩa ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của họ.Việc trợ giúp, chăm sóc sức khỏe người có công không chỉ là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ta mà còn trách nhiệm của mỗi tổ chức, đoàn thể và cá nhân của khắp các địa phương trên cả nước. Xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang là một xã miền núi, đời sống kinh tế – xã hội của người dân đang từng bước phát triển. Công tác chăm sóc sức khỏe người có công đã được triển khai, thực hiện và đem lại hiệu quả nhất định như: Luôn chi trả đúng thời gian và đủ số tiền trợ cấp hàng tháng, việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế đúng thời gian quy định, có các hoạt động tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và các hoạt động vận động nguồn lực cộng đồng trong việc cung cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cũng như các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần của người có công. Các hoạt động đó đã phần nào đáp ứng được nhu cầu, mong muốn của người có công, đem lại sự hài lòng nhất định cho các đối tượng người có công. Thông qua các hoạt động của địa phương và cộng đồng cũng như ý thức tự chăm sóc bản thân của đối tượng đã giúp người có công có sức khỏe tốt hơn. Tuy nhiên trước nhu cầu, nguyện vọng ngày càng cao của người có công về chăm sóc sức khỏe việc đáp ứng nhu cầu người có công còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được hết những đòi hỏi của đối tượng. Sau một quá trình thực hiện chính sách đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội nói chung và đối tượng người có công nói riêng cần có sự đánh giá hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công để rút ra bài học kinh nghiệm, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người thực hiện chính sách, để xem xét mức độ hài lòng của người có công đối với chính sách nhằm đề xuất một số khuyến nghị về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chăm
13. 3 sóc sức khỏe người có công. Vì vậy, tôi đã chọn hướng nghiên cứu: “ Hoạt động công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng tại xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang” làm đề tài cho luận văn của mình. 2. Tổng quan đề tài nghiên cứu Trong những năm gần đây ngoài các văn kiện của Đảng và Nhà nước cũng như của các ban ngành đặc biệt là các tạp chí đều đã chú trọng đến hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công.Bên cạnh đó, còn có không ít những luận án, luận văn, các đề tài nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước nghiên cứu về công tác chăm sóc sức khỏe của người có công. Những năm trở lại đây, liên quan chủ đề người có công có những công trình nghiên cứu tiêu biểu sau: * Nghiên cứu về hệ thống chính sách đối với người có công Nguyễn Đình Liêu, Hoàn thiện pháp luật ưu đãi người có công ở Việt Nam. Lý luận thực tiễn, Luận án Phó tiến sỹ Luật học (1996). Qua nghiên cứu của tác giải, Luận án nêu lên những vấn đề cơ bản như: Khái nhiệm Pháp luật ưu đãi người có công. Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật này. Thực trạng của pháp luật này ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và việc hoàn thiện pháp luật ưu đãi người có công. Qua nghiên cứu của tác giả, tôi đã hiểu rõ hơn về các khái niệm pháp luật ưu đãi người có công, biết được lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật ưu đãi người có công từ đó có cách nhìn nhận chính xác hơn về vấn đề mình nghiên cứu.[8] Năm 1997, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội đã xuất bản cuốn Những điều cần biết về chính sách với người có công, trong đó nêu rõ những căn cứ pháp lý về thực hiến chính sách ưu đãi với người có công ở nước ta. Cuốn sách này đã giúp tôi biết thêm về các chính sách đối với người có công ở nước ta. Từ đó đối chiếu với địa phương mình để có thể xác định được tại
14. 4 địa phương đã thực hiện được những hoạt động và chính sách gì đối với người có công, những chính sách đó đem lại hiệu quả và hạn chế gì.[13] Nguyễn Đình Liêu, Trợ cấp ưu đãi xã hội trong hệ thống pháp luật Việt Nam (2002). Qua bài viết này, tác giả đã nêu lên khái quát sự phát triển của mạng lưới an sinh xă hội ở Việt Nam, và đưa ra những bình luận sâu về vấn đề trợ cấp ưu đãi xã hội trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần ổn định, từng bước nâng cấp đời sống đối tượng chính sách, hợp với lòng dân, đảm bảo sự công bằng trong việc thụ hưởng chế độ ưu đãi của người có công trong cộng đồng dân cư, công bằng giữa những người có công. Đồng thời tác giả cũng đưa ra một số hạn chế nhất định trong việc thự hiện chế độ chính sách với người có công hiện nay ở nước ta cũng như một số biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn chính sách ưu đãi xã hội trong hệ thống an sinh của nước ta. Nguyễn Hiền Phương (2004), “Một số vấn đề về pháp luật ưu đãi xã hội”, Tạp chí Luật học số 4/2004. Qua nghiên cứu này, tác giả đã đưa ra và phân tích một số khái niệm và nội dung cơ bản của Pháp luật Ưu đãi người có công (Khái niệm người có công, tiêu chuẩn xác nhận người có công…) luận bàn và đánh giá về những thành tựu cũng như phân tích chỉ rõ những điểm còn hạn chế trong những chính sách với người có công (chế độ trợ cấp hàng tháng, ưu đãi về giáo dục, y tế, việc làm, tín dụng, nhà ở, đất đai…). Đồng thời, đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách ưu đãi với người có công. Nghiên cứu trên giúp tôi hiểu rõ hơn về khái niệm người có công, nắm bắt được những hạn chế còn tồn tại trong chính sách dành cho người có công và biết thêm những giải pháp để có thể hoàn thiện hệ thống chish sách ưu đãi người có công.[12] Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chính sách ưu đãi xã hội đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, Tạp chí Cộng sản số 7/2005. Tác giả nêu những nét
15. 5 khái quát thành tựu đạt được trong việc thực hiện ưu đãi xã hội đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công trong 10 năm từ 1995 đến 2005, qua đó đúc kết những kinh nghiệm và đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn chính sách ưu đãi xã hội.[4] Nguyễn Danh Tiên Chủ trương của Đảng đối với thương binh, liệt sỹ thời kỳ đổi mới – Tạp chí Khoa học Quân sự tháng 7 năm 2012,

 

MÃ TÀI LIỆU: 0127

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *