Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / LV: Hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đối với doanh nghiệp khai thác

LV: Hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đối với doanh nghiệp khai thác

.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên c ứu Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước (NSNN), hàng năm số thu về thuế chiếm khoảng 80% đến 90% tổng thu ngân sách (NS) của nước ta. Từ năm 1990 đến nay, Nhà nước ta đã từng bước thực hiện cải cách hệ thống chính sách, pháp luật thuế, bộ máy ngành Thu ế cũng được tổ chức lại thống nhất theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương. Công tác quản lý thu ế theo đó cũng được đổi mới căn bản, từng bước hiện đại hóa và phát huy được vai trò tích cực đối với việc thực hiện các chính sách, pháp luật thuế. Tài nguyên khoáng sản là tài s ản quý giá do thiên nhiên ban t ặng, có vai trò quan trọng đối với con người. Phần lớn các sản phẩm để phục vụ đời sống sinh hoạt của con người được sản xuất từ tài nguyên khoáng sản. Trong điều kiện công nghiệp hoá – hiện đại hoá và qu ốc tế hoá sâu r ộng như hiện nay, nhu cầu sử dụng tài nguyên khoáng sản cho phát triển kinh tế quốc dân ngày càng tr ở thành vấn đề cấp thiết đối với mỗi quốc gia, nhất là các l oại tài nguyên khoáng sản quý hi ếm, tài nguyên khoáng sản không tái t ạo như dầu khí, than, đá,… Là một quốc gia đang phát triển, trong những năm qua Việt Nam thuộc nhóm những nước có t ốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong khu vực. Tuy vậy, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thiếu tính bền vững do sự phụ thuộc quá mức vào việc khai thác các tài nguyên t ự nhiên. Mặc dầu việc khai thác tài nguyên khoáng s ản đã có nh ững đóng góp quan trọng vào nguồn thu NSNN. Tình trạng khai thác quá mức làm phát sinh nhi ều vấn đề liên quan đến ô nhi ễm môi trường, suy thoái, cạn kiệt tài nguyên. Trong khi đó công tác qu ản lý nhà nước về khai thác và quản lý thu thuế tài nguyên c ũng bộc lộ nhiều bất cập và yếu kém. Hậu quả là tình trạng khai thác trái phép, khai thác không đúng qui hoạch, gian lận trong kê khai thuế và thất thu thuế tài nguyên di ễn ra phổ biến ở nhiều địa phương… Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung và huyện Tuyên Hóa nói riêng có rất nhiều nguồn tài nguyên khoáng s ản như đá, sỏi, cát, đá sét sản xuất xi măng, 1
14. đất sét sản xuất gạch, nước thiên nhiên và các s ản phẩm từ rừng tự nhiên… Hàng năm, nguồn thu thuế từ khai thác tài nguyên khoáng sản chiếm một tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong quá trình thực hiện công tác qu ản lý thu ế theo các lĩnh vực, hoạt động quản lý thu ế cũng đã bộc lộ những bất cập. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản chưa được thực hiện một cách triệt để, hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản diễn ra tràn lan, khai thác không phép [4], khai thác vượt phép diễn ra phổ biến [22]. Dẫn đến thất thoát tài nguyên, th ất thu NSNN và nợ đọng thuế, gây mất ổn định xã hội và ô nhi ễm môi trường [6]. Nguyên nhân th ất thu thuế ở địa phương là do chính sách thu thuế tài nguyên trong khai thác khoáng s ản thực tế còn v ẫn còn m ột số vướng mắc như việc khai thác tài nguyên khoáng s ản chủ yếu do các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn huyện thực hiện, các DN tự tính, tự kê khai và tự nộp các loại thuế, phí nhưng cơ quan quản lý v ẫn chưa có cơ chế để giám sát s ản lượng khai thác thực tế của DN [8]. Nhiều tài nguyên có giá tr ị cao chưa có quy định thu thuế tài nguyên, các lo ại đá granite cao cấp vẫn có m ức thuế suất như đá thông thường. Điều này dẫn đến những rủi ro thất thu do DN khai báo số liệu thấp hơn thực tế hoặc không th ực hiện các nghĩa vụ đóng góp như cam kết ban đầu. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp DN chỉ xuất hóa đơn khi người mua yêu cầu để trốn sản lượng và giá tính thuế. Hàm lượng, chất lượng tài nguyên khai thác lên cùng t ạp chất không đồng đều, nên khó khăn trong việc xác định khối lượng tài nguyên, giá tính thuế tài nguyên và khó b ảo đảm có giá tính thuế tài nguyên đối với một loại tài nguyên nh ất định thống nhất. Việc kê khai, nộp thuế tài nguyên t ừ hoạt động khai thác khoáng sản còn ch ưa kịp thời, đầy đủ và chính xác theo quy định gây thất thu NSNN. Công tác phối, kết hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ và chưa thường xuyên; việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi ph ạm pháp luật chưa thực sự kiên quyết, chưa đủ sức răn đe. Tình trạng các đối tượng vi phạm đã bị xử lý song v ẫn tái phạm. Mặt khác, việc quản lý khai thác ở nhiều nơi còn l ỏng lẻo, nên vẫn còn hi ện tượng khai thác trái phép gây th ất thu sản lượng tài nguyên tính thuế. 2
15. Từ các lý do trên, tôi đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại Chi cục Thuế huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình” làm luận văn thạc sĩ của mình. Đề tài sẽ góp ph ần giải quyết những tồn tại, hạn chế đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thi ện công tác quản lý thu thu ế tài nguyên đối với DN khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Tuyên Hoá, t ỉnh Quảng Bình. 1.2. Mục tiêu nghiên c ứu 1.2.1. Mục tiêu chung: Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng công tác qu ản lý thu ế tài nguyên trên địa bàn huyện Tuyên Hoá, t ừ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đối với DN khai thác trên địa bàn, đảm bảo sự công b ằng giữa các DN khai thác tài nguyên, ch ống thất thu thuế tài nguyên và tăng thu cho NSNN của huyện Tuyên Hoá, t ỉnh Quảng Bình. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể: – Hệ thống hóa các v ấn đề lý lu ận và thực tiễn về công tác qu ản lý thu ế tài nguyên. – Phân tích, đánh giá thực trạng công tác qu ản lý thu ế tài nguyên đối với các DN khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Tuyên Hóa trong thời gian 3 năm, từ năm 2015-2017. – Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác qu ản lý thu ế tài nguyên đối với các DN khai thác khoáng s ản trên địa bàn huyện Tuyên Hoá. 1.3. Đối tượng và ph ạm vi nghiên cứu 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các n ội dung về công tác qu ản lý thu ế tài nguyên đối với DN khai thác khoáng s ản tại Chi cục Thuế huyện Tuyên Hoá, t ỉnh Quảng Bình. 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu – Về mặt không gian: T ại Chi cục Thuế và DN khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Tuyên Hoá. 3

 

MÃ TÀI LIỆU: 0164

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *