Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / LV: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính của kho bạc nhà nước, HAY!

LV: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính của kho bạc nhà nước, HAY!

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới và hoàn thiện thể chế kinh tế, cơ chế quản lý hiện hành đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp đã bộc lộ những hạn chế lớn cần được khắc phục, đặc biệt là cơ chế quản lý tài chính và biên chế. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước với 4 nội dung lớn là: Cải cách thể chế, cải cách bộ máy, đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và cải cách tài chính công; trong đó cải cách cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp là bước đột phá. Với chủ trương đó, Bộ Tài chính thực hiện cải cách và đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, đặc biệt là đối với các hệ thống dọc như: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước (KBNN). Cơ chế quản lý tài chính đã đem lại những chuyển biến lớn trong hoạt động quản lý tại các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính. Tuy nhiên, thực trạng quản lý tài chính còn nhiều hạn chế ảnh hưởng đến mục tiêu của quá trình đổi mới. Việc thực hiện quản lý tài chính đối với hoạt động KBNN trong đó có KBNN Quảng Bình nói riêng tạo điều kiện cho đơn vị chủ động sử dụng nguồn lực tài chính, lao động, cơ sở vật chất để thực hiện hiệm vụ Kho bạc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đảm bảo tiết kiệm, thiết thực hiệu quả. Công tác tài chính của KBNN Quảng Bình đã tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện việc kiểm soát chi tiêu nội bộ, phát huy tính dân chủ trong đơn vị, chủ động, sáng ạo của cán bộ công chức (CBCC); nâng cao kỹ năng quản lý; đáp ứng yêu cầu về công khai, minh bạch trong tổ chức sắp xếp xác định lại vị trí việc làm cho từng CBCC trong đơn vị, chi tiêu tài chính được thực hiện, nâng cao đời sống vật chất CBCC trong đơn vị, để CBCC an tâm công tác lâu dài trong ngành Kho bạc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy b n cạnh những kết quả đạt được, cơ chế cũng bộc lộ một số hạn chế cần phải nghiên cứu khắc phục trong thời gian tới. Chính vì vậy, em chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý tài chính của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình” làm luận văn thạc sỹ của mình. 1
13. 2. Câu hỏi nghiên cứu – Quản lý tài chính của Kho bạc Nhà nước gồm các nội dung nào? – Những nhân tố nào ảnh hưởng tới quản lý tài chính của Kho bạc Nhà nước? – Trong những năm qua, quản lý tài chính của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình được thực hiện như thế nào? – Quản lý tài chính của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình trong những năm vừa qua đã đạt được kết quả gì và có những hạn chế gì cần khắc phục? – Để hoàn thiện quản lý tài chính của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình cần áp dụng những giải pháp nào? 3. Mục tiêu nghiên cứu 3.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác quản lý tài chính của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. 3.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính Nhà nước. – Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014-2016. – Đề xuất giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện quản lý tài chính của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình đến năm 2022 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Là những vấn đề liên quan đến công tác quản lý tài chính của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình. – Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình + Phạm vi thời gian: Số liệu thứ cấp thu thập trong giai đoạn 2014- 2016; số liệu sơ cấp điều tra thu thập năm 2017; đề xuất giải pháp để hoàn thiện cho giai đoạn năm 2018-2022. 2
14. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, sơ sấp và chọn mẫu – Thông tin, số liệu thứ cấp: được thu thập từ số liệu thật trên các báo cáo tại Phòng Tài vụ, phòng Tổ chức cán bộ và báo cáo tổng kết hàng năm 2014 – 2016 của KBNN Quảng Bình. – Số liệu sơ cấp: được thu thập từ điều tra phỏng vấn trực tiếp cán bộ quản lý nhà nước (30 người), kế toán KBNN tỉnh Quảng Bình 5.2. Phương pháp tổng hợp và phân tích – Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu +Phương pháp tổng quan, tổng hợp thông tin tài liệu nhằm hệ thống hóa những lý luận và thực tiễn về công tác quản lý tài chính; + Sử dụng các công cụ tính toán từ phần mềm Excel. – Phương pháp phân tích: +Phương pháp thống kê mô tả: Phương pháp này được dùng để thống kê số tuyệt đối và số tương đối, số bình quân các chỉ tiêu nghiên cứu… – Phương pháp so sánh: Phương pháp này được sử dụng để so sánh, đánh giá về các vấn đề nghiên cứu về công tác quản lý tài chính tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình. – Phương pháp điều tra phỏng vấn trực tiếp: trong quá trình nghiên cứu, tác giả thực hiện điều tra và lấy ý kiến trực tiếp của các cán bộ quản lý nhà nước và lãnh đạo các phòng ban của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình có liên quan đến công tác quản lý tài chính. Từ số liệu thu thập được, xây dựng hệ thống các chỉ tiêu, biểu bảng để phân tích, đánh giá công tác quản lý tài chính tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình. 5.3. Công cụ xử lý dữ liệu Việc xử lý và phân tích số liệu được thực hiện trên máy tính theo phần mềm thống kê thông dụng EXCEL. Các số liệu được tổng hợp, chọn lọc hợp lý thành các yếu tố cần thiết, có cơ sở khoa học. 3
15. 6. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương với nội dung cụ thể như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý tài chính của Kho bạc nhà nước Chương 2: Thực trạng công tác quản lý tài chính của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình

 

MÃ TÀI LIỆU: 0394

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *