Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / LV: Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh

LV: Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Xuất hiện gắn liền với sự ra đời của Nhà nước và sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa tiền tệ, thuế được coi là một phương tiện huy động nguồn lực tài chính cho Nhà nước thực hiện chức năng quản lý của mình và trở thành nguồn thu có tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu Ngân sách Nhà nước (NSNN). Không chỉ đơn thuần là nguồn thu chủ yếu của NSNN mà thuế còn gắn liền với các vấn đề về sự tăng trưởng kinh tế, về sự công bằng trong phân phối và sự ổn định xã hội. Vì vậy quản lý thuế là một hoạt động có tầm quan trọng lớn trong chính sách điều hành kinh tế của Nhà nước cũng như đảm bảo an sinh xã hội. Ế HU Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường và xu thế hội nhập Ế T quốc tế làm cho môi trường kinh tế ngày càng phức tạp và gia tăng cạnh tranh. Điều này đòi hỏi các hệ thống thuế khoá và pháp luật thuế ngày càng phải hoàn thiện hơn để phù hợp với sự phát triển của kinh tế thị KINHtrường. Trong điều kiện đó Nhà nước có vai trò hoàn thiện và thực hiện hiệu quả Chơn nữa công tác quản lý thuế nhằm đảm bảo tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh Ọgiữa các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, chống gian lận thương mại IHvà hạn chế thất thu NSNN. Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác quản lý thuế ĐẠtrong hoạt động điều tiết kinh tế của Nhà nước đồng thời để nâng cao hiệuNGquả công tác quản lý thuế và thu thuế, ngày 29/11/2006, Quốc hội ban hành Luật ỜQuản lý thuế số 78/2006/QH11, có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2007, nhằm Ư hoàn thiện đầy đủ hơn nữa hệ thống văn bản pháp luật quy định về thuế và quảnTRlý thuế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam. Theo đó, hệ thống quản lý thu thuế từ quản lý theo sắc thuế, theo đối tượng nộp thuế chuyển sang quản lý theo chức năng, đó là các chức năng: Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; thanh tra kiểm tra thuế; kê khai kế toán thuế; quản lý nợ và cưỡng chế thuế. Như vậy, trong hoạt động quản lý thuế hiện nay thì quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế là một khâu quan trọng nhằm tránh thất thu ngân sách, đảm bảo tính công bằng giữa các đối tượng nộp thuế (ĐTNT) và là khâu hoàn thiện của công tác quản lý thuế. Việc triển khai thực hiện Luật quản lý thuế đã tạo cơ sở pháp lý để đổi mới công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế; ngược lại việc quản lý tốt nợ đọng thuế và cưỡng chế thuế lại
16. 1
17. có tác động sâu sắc tới công tác quản lý thuế, tạo sự chuyển động mạnh mẽ cả từ phía ĐTNT và cơ quan quản lý thuế nói chung. Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính nhằm khuyến khích, nâng cao năng lực canh tranh và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong những năm qua, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (NQD) đã khẳng định vị trí, vai trò trong nền kinh tế, đóng góp ngày càng lớn hơn trong việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo việc làm, tăng thu ngân sách. Tuy vậy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này còn gặp không ít khó khăn. Một số doanh nghiệp Ế không thực hiện đúng thời hạn nộp thuế theo quy định của luật quản lý thuế HUdẫn đến nợ đọng thuế, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm TẾvụ thu ngân sách. Đồng thời, do cơ chế chính sách còn chưa đồng bộ, cơ chế ý thức của một số người nộp thuế còn chưa cao nên số nợ đọng thuế vẫn cònKINHlớn, một số khâu trong quản lý thuế chưa đáp ứng được yêu cầu, một bộ phận cán Cbộ thuế trình độ còn hạn chế và nhiều đối tượng có nợ thuế đã không còn tồn Ọtại do bị giải thể, mất tích gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước. Ngoài ra, I việc H quản lý nợ thuế, đôn đốc nợ và cưỡng chế nợ ĐẠ thuế ở các Cục Thuế trên cả nước chưa đạt hiệu quả cao, còn một số tồn tại bất cập như: công tác rà soát, NGphân loại nợ thuế chưa kịp thời, phân loại không đúng trạng thái hoạt động của Ờngười nộp thuế, đối chiếu xác đinh số nợ chưa chính xác dẫn đến số thuế nợ ảo TRcòn Ưcao, nhầm lẫn giữa các nhóm nợ dẫn đến không đôn đốc, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu nợ hoặc gây khiếu nại, khiếu kiện do xác định nợ của người nộp thuế (NNT) không chính xác…. Công tác quản lý nợ thuế tại Chi cục Thuế thành phố Đông Hà trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Trị cũng là một đơn vị không nằm ngoài tình trạng trên, đặc biệt là công tác quản lý nợ đối với người nộp thuế là các doanh nghiệp NQD trên địa bàn. Theo báo cáo đánh giá công tác thu NSNN 9 tháng đầu năm 2018 của Chi cục, số nợ thuế của khối doanh nghiệp do Chi cục Thuế thành phố Đông Hà quản lý đến 30/9/2018 là 38 tỷ đồng; số nợ có khả năng thu là 30,5 tỷ đồng, bằng 23% tổng số thu từ khối doanh nghiệp NQD 9 tháng đầu năm. Qua thực tiễn công tác và tìm hiểu
18. 2
19. tại đơn vị, tác giả nhận thấy công tác quản lý thuế tại Chi cục Thuế thành phố Đông Hà đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, số thuế nợ đọng của NNT là doanh nghiệp NQD vẫn còn cao, và 9 tháng đầu năm 2018 cao hơn bình quân chung của toàn ngành, đặc biệt việc xử lý các khoản nợ ảo, nợ của doanh nghiệp bỏ trốn mất tích, nợ không chính xác tiến độ triển khai chậm… dẫn đến tình trạng trốn thuế, chiếm dụng tiền thuế còn lớn chưa được xử lý kịp thời, dứt điểm. Đứng trước thực trạng đó, việc tìm kiếm giải pháp, nhằm hoàn thiện, tăng cường hỗ trợ công tác quản lý nợ thuế, cưỡng chế thuế là vấn đề mang tính thời sự, cấp thiết đối với toàn ngành nói chung và tại Chi cục Thuế thành phố Đông Hà nói riêng. Vì thế, làm sao để QLT tốt, tránh thất thu ngân sách, đảm bảo công bằng giữa HU các thành phần, đối tượng nộp thuế là vấn đề cấp thiết đặt raẾkhông chỉ cho ngành thuế mà còn của nhiều nhà nghiên cứu và khoa học. T Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi chọn nghiênẾcứu đề tài “Hoàn thiện công 2. Mục tiêu nghiên cứu KINH tác quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế thành phố Đông Hà” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. C 2.1. Mục tiêu chung I Ọ công tác quản lý nợ thuệ thuế đối với doanhTrên cơ sở đánh giá thực trạngH Đ đề xuất mộtnghiệp ngoài quốc doanh do ChiẠcục Thuế thành phố Đông Hà quản lý NG của Chi cụcsố giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế Ờ trong thời gian tới. Ư 2.2. Mục tiêu cụ thể TR – Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý nợ thuế; – Đánh giá thực trạng công tác quản lý nợ thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Chi cục Thuế thành phố Đông Hà; – Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế của Chi cục Thuế thành phố Đông Hà đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong thời gian tới. 3. Đối t ợng, phạm vi nghiên cứuƣ 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn công tác quản lý nợ thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Chi cục Thuế thành phố Đông Hà quản lý.
20. 3
21. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Phạm vi nội dung: Luận văn nghiên cứu những lý luận cơ bản về quản lý nợ thuế. Cụ thể, tác giả tìm hiểu những khái niệm về nợ thuế, quản lý nợ thuế, cưỡng chế thuế, nội dung các công tác trong quy trình quản lý nợ thuế, vai trò và yêu cầu của quy trình quản lý nợ thuế…. Trên cơ sở đó tác giả đi sâu tìm hiểu thực trạng công tác quản lý nợ thuế đối với các doanh nghiệp NQD do Chi cục Thuế thành phố Đông Hà quản lý. – Phạm vi không gian: Doanh nghiệp NQD do Chi cục Thuế thành phố Đông Hà quản lý. – Phạm vi thời gian: Luận văn sử dụng dữ liệu thứ cấp trong 3 năm 2015 – HU 2017, đề xuất giải pháp và kiến nghị hoàn thiện quản lý nợ thuếẾcho Chi cục Thuế thành phố Đông Hà đến năm 2020. T 4. Ph ơng pháp nghiên cứu đề tàiƣ Ế 4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp – Dữ liệu được tìm kiếm, thu thập từ các đề tài của các sách, giáo trình, luận án, luận văn, bài báo khoa học, Tạp chí Thuế nhàKINHnước, báo cáo của ngành thuế; từ các văn Cbản pháp luật quy định về quản lý thuế, quy trình quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ Ọ thuế. HI – Thu thập dữ liệu từ cácẠĐội Thuế có liên quan khác để thu thập các số liệu về Đ tình hình thu thuế, hoàn thuế, nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế… của Chi cục Thuế thành phố Đông Hà thông qua báo cáo công tác các năm và các hồ sơ theo dõi. NG Ờ – Nguồn số liệu từ chương trình quản lý thuế trên các ứng dụng công nghệ Ưthông tin của ngành thuế. TR – Kế thừa kết quả nghiên cứu của các công trình có liên quan đồng thời dựa vào chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về quản lý thu NSNN và hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân làm tư liệu tham khảo. – Số liệu sơ cấp: + Thu thập từ điều tra 61 công chức thuế: Bao gồm các CBCC thuế đang công tác tại Chi cục Thuế thành phố Đông Hà và công tác tại các Đội Thuế thực hiện các chức năng quản lý thuế như quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, kiểm tra thuế, tuyên truyền hỗ trợ NNT, Kê khai kế toán thuế, quản lý đối tượng nộp thuế.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0379

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *