Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / lv: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch tâm linh ở thị xã Quảng Trị

lv: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch tâm linh ở thị xã Quảng Trị

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Du lịch đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng ở nhiều nước và khu vực, được coi là một nền kinh tế hợp nhất và đóng góp cho sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp khác nhau và tạo ra nhiều việc làm, tăng cường trao đổi văn hóa và xã hội cấp khu vực và quốc gia giúp thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường sự thống nhất đoàn kết liên minh, tình hữu nghị và hòa bình. Đối với nước ta, các hoạt động du lịch đang tăng lên. Doanh thu du lịch năm 2016 vượt quá 40 nghìn tỷ VND, chiếm 6,6% GDP, và tạo ra 603.000 cơ hội việc làm cho người lao động. Để hiểu được xu hướng này, như định nghĩa trong xu hướng phát triển du lịch tổng hợp toàn cầu hiện nay, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tạo ra một “ngành công nghiệp không khói” và có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đảng và nhà nước đã xây dựng chính sách và các ưu tiên chính sách phù hợp cho phát triển du lịch. Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng đã xác định quan điểm phát triển bền vững du lịch như một nền kinh tế có giá trị góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Việt Nam đã trở thành một trung tâm du lịch trong khu vực. Theo đuổi chính sách của Đảng, vào ngày 30 tháng 12 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2473/QĐ-TTg p ê duyệt chiến lược phát triển du lịch cho Việt Nam đến năm 2020 với mục tiêu đến năm 2030. Mục tiêu của Chiến lược là phấn đấu đến năm 2020 định hướng năm 2030, Việt Nam đã trở thành một nước đang phát triển du lịch và là một trong những nước có nền công nghiệp du lịch phát triển trên thế giới. Quảng Trị là một trong những tỉnh có nhiều di tích lịch sử phong phú, dân số lớn và nhiều tuyến đường (Quốc lộ 1A, Quốc lộ 9 và đường Hồ Chí Minh). Đường sắt Bắc Nam, nằm giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Bình nên có nhiều điều kiện để phát triển nhiều loại hình du lịch. Theo thống kê, Tỉnh Quảng Trị có rất nhiều di tích lịch sử, nhiều di tích được xếp hạng Quốc gia. Tổng cộng có 518 di tích, trong đó có 469 di tích cách mạng, 436 1
15. di tích lịch sử, 12 di tích lịch sử quốc gia và 4 di tích cấp quốc gia đặc biệt. Quảng Trị là nơi đầu tiên và duy nhất để mở chiến dịch du lịch về tâm linh(Đường 9 và đường Trường Sơn), Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vĩnh Mốc , có những lễ hội thu hút người dân địa phương và du khách … Vì vậy có rất nhiều điều kiện thuận lợi cho việc liên kết phát triển du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch văn hoá tâm linh. Thị xã Quảng Trị là trung tâm kinh tế và văn hoá của vùng phía nam của tỉnh. Quảng Trị không chỉ có vị trí địa lý tốt mà còn có nhiều lợi thế tiềm năng của du lịch. Nhiều di tích lịch sử và văn hóa trong khu vực đã được phân loại, đầu tư và nâng cấp, đặc biệt là Thành cổ Quảng Trị – Di tích quốc gia. Thành cổ Quảng Trị là một biểu tượng của sự kiện 81 ngày chiến đấu của quân đội cả ngày lẫn đêm. Những kí ức này sống mãi trong trái tim của người dân, đặc biệt là quân đội và thường dân ở Thị xã Quảng Trị. Bên cạnh đó, thị xã Quảng Trị có rất nhiều hoạt động du lịch để thu hút một số lượng lớn khách du lịch tr ng và ngoài nước, chẳng hạn như các khách du lịch hoài niệm chiến trường xưa và đồng đội, để kỷ niệm hoạt động anh hùng liệt sĩ. Trong những năm qua, thị xã đã tổ chức các tour du lịch tâm linhphục vụ du khách và nhân dân trong khu vực. Những hoạt động này đã có những đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế và duy trì các giá trị tâm linh hiện tạ . Hiện nay, thị xã đang xây dựng một kế hoạch hành động cho sự phát triển du lịch tâm linh đồng thời và quy mô lớn. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn chưa đủ. Ngoài những t ành ựu đã đạt được, du lịch tâm linh trong thị xãvẫn còn nhiều hạn chế trong đó bao gồm cả thiếu hụt trong khâu quản lý nhà nước về du lịch tâm linh ở các địa phương. Điều này đặt ra một loạt các câu hỏi cho việc quản lý nhà nước về du lịch tâm linh ở tỉnh Quảng Trị. Từ đó, tôi đã mạnh dạn chọn “Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về du lịch tâm linh ở thị xã Quảng Trị” để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp thạc sĩ. 2. Tình hình nghiên cứu Các vấn đề nghiên cứu liên quan đến quản lý nhà nước về du lịch tâm linh nói chung từ trước đến nay đã và đang là đề tài nghiên cứu được nhiều cơ quan, ban ngành, các học giả quan tâm nghiên cứu. Có rất nhiều dự án nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn và đóng góp lý thuyết, góp phần tăng cường công tác quản lý và phát 2
16. triển du lịch tâm linh trên toàn quốc. Tuy nhiên, không có nhiều đề tài nghiên cứu dành cho quản lý du lịch tâm linh quốc gia trên địa bàn thị xã Quảng Trị. Có thể tham khảo các chủ đề điển hình sau: – “Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị” – Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh. Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu và phát triển Kinh tế – xã hội Đà Nẵng, chủ nhiệm đề tài: TS. Hồ Kỳ Minh. Chủ đề chính là xác định tầm nhìn và vị trí trung tâm của du lịch tâm linh trong ngành công nghiệp du lịch thống nhất của ngành du lịch tỉnh Quảng Trị nhằm mục đích hướng đến nhu cầu thưởng thức du khách. Sử dụng các tiềm năng và lợi thế lớn nhất của tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực (di sản, di tích lịch sử, văn học …), hợp tác với phát triển du lịch của các tỉnh Bắc Trung Bộ, đó là một bước đột phá cụ thể, du lịch tâm tỉnh Quảng Trị là ngành kinh tế lớn và toàn bộ khu vực trong toàn vùng. – ” Nghiên cứu phát tr ển du lịch tâm linh tại khu di tích lịch sử Thành Cổ Quảng Trị” do sinh viên: Phan T ị Mỹ Lan – K3-KTDL nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu sản phẩm du lịch tâm linh tại thành cổ Quảng Trị. Trong những di tích lịch sử của tỉnh Quảng Trị, Thành Cổ là điểm đến điển hình và có thể nói rằng nó đóng một vai trò quan trọng trong nỗi nhớ, chuyến du lịch tâm linh. Chủ đề chính là đánh giá tiềm năng, hoài bão và các hoạt động tâm linhcủa Thị xã Quả g Trị nhằm đưa ra các giải pháp để khai thác triệt để giá trị lịch sử cách mạng của Thành cổ Quảng Trị góp phần phát triển du lịch hoài cổ và tinh thần. – “Nghiên cứu phát triển du lịch thăm chiến trường xưa tại Quảng Trị” luận văn do Lê Hồ Quốc Khánh – học viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung nghiên cứu của báo cáo là nghiên cứu di tích cách mạng của tỉnh Quảng Trị. “Tham quan chiến trường xưa” là một loại tham quan có nhiều ý nghĩa, đặc biệt là giáo dục truyền thống yêu quê hương, gợi lên niềm tự hào về quê hương đất nước. Mục tiêu của đề tài là đưa ra một số ý kiến và đề xuất một số giải pháp để phát triển các loại hình du lịch về thăm chiến trường xưa góp phần vào sự phát triển chung của du lịch Quảng Trị. Đề tài nghiên cứu chỉ đi sâu vào nghiên cứu một khía cạnh nào đó của các hoạt động kinh doanh du lịch tâm linh và các sản phẩm du lịch khác trên địa bàn toàn Tỉnh và Thị xã 3
17. Quảng Trị, chủ yếu là thực trạng và giải pháp để phát triển du lịch tâm linh, du lịch hoài niệm, du lịch thăm chiến trường xưa, quản lý di tích, quy hoạch, đầu tư phát triển hoặc không trực tiếp nghiên cứu về công tác quản lý nhà nước mà nghiên cứu sự phát triển, hoạt động của ngành du lịch tâm linh. Không giống như nghiên cứu ở trên, trong nghiên cứu này, đề cập đến việc nghiên cứu trực tiếp, toàn diện và đầy đủ nội dung quản lý nhà nước về du lịch tâm linh trên địa bàn Thị xã Quảng Trị. Đảng bộ Thị xã Quảng Trị cùng với các cơ quan chính quyền, nhân dân địa phương và các tổ chức du lịch tâm linh cùng nghiên cứu phương pháp quản lý và phát triển hoạt động du lịch tâm linh trên địa bàn. Từ đó tạo ra một mũi nhọn về phát triển kinh tế cho Thị xã Quảng Trị, đưa ra các quyết sách từ ngắn đến dài hạn, từ vi mô sang vĩ mô. Đây cũng là một điểm mới của luận văn so với các nghiên cứu khoa học trước. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu – Vận dụng cơ sở lý luận về du lị h tâm linh để đánh giá tình hình công tác quản lý du lịch tâm linh ở Thị xã Quảng Trị,đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tâm linh ở thị xã Quảng Trị. 3.2 Mục tiêu nghiên cứu – Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về du lịch âm linh trên địa bàn Thị xã Quảng Trị; – Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý Nhà nướcvề du lịch tâm linh ở Quảng Trị trong thời gian tới. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Tác giả xác định chủ đề của nghiên cứu này là quản lý nhà nước về du lịch tâm linh trên địa bàn Tỉnh và Thị xã Quảng Trịđược tiếp cận trên hai bình diện là thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này. 4
18. 4.2 Phạm vi nghiên cứu + Về thời gian: Giai đoạn 2012 – 2016 và giải pháp từ năm 2018 – 2025, định hướng đến năm 2030. + Về không gian: tại Thị xã Quảng Trị

 

MÃ TÀI LIỆU: 0387

PHÍ TÀI LIỆU: 50.000

 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *