Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / LV: Cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

LV: Cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, Đảng và Nhà nước đã có nhi ều chủ trương, chính sách để phát triển nông nghiệp nông thôn. Đặc biệt, chính sách cho vay hộ sản xuất đã góp ph ần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và nhận thức của người dân, thực hiện xóa đói giảm nghèo, xây d ựng nông thôn mới, giảm dần khoảng cách giữa các vùng nông thôn, mi ền núi, vùng sâu, vùng xa v ới các khu vực đồng bằng, thành thị và vùng công nghi ệp tập trung. Để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương, ngân hàng Nông nghi ệp và Phát tri ển nông thôn chi nhánh huyện Lệ Thủy (Agribank chi nhánh huyện Lệ Thủy), tỉnh Quảng Bình đã mạnh dạn đầu tư cho vay trực tiếp tới hộ. Sau gần 30 năm, tín dụng ngân hàng đã thực sự góp phần đổi mới đời sống kinh tế – xã hội tại địa phương, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của người dân. Mặt khác, cho vay hộ sản xuất cũng đã góp ph ần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Agribank chi nhánh huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Chiếm hơn 85% trong tổng dư nợ, cho vay hộ sản xuất thực sự là một hoạt động quan trọng mà Ngân hàng đặc biệt phải quan tâm. Tuy nhiên, Lệ Thủy là một huyện nằm ở mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió, kinh t ế hộ gia đình chiếm tỷ trọng 70% so với tỷ trọng các ngành trên toàn huyện, tiềm năng sản xuất còn r ất lớn, nhưng vẫn chưa được khai thác hết. Để gia tăng sức sản xuất và đưa vùng đất này phát tri ển thì cần đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh. Nhu cầu vốn của người dân rất lớn, tuy nhiên khả năng tiếp cận vốn còn r ất hạn chế, vì vậy cần nguồn vốn cung ứng kịp thời để kích thích kinh tế hộ mở rộng. Điều này góp ph ần vào sự phát triển của huyện Lệ Thủy nói riêng cũng như tỉnh Quảng Bình nói chung. Trước nhu cầu cần thiết của thực tiễn, đồng thời mong muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề cho vay hộ sản xuất, trong thời gian thực tập tại Agribank chi nhánh huyện Lệ Thủy tôi đã lựa chọn đề tài “Cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát t riển nông thôn chi nhánh huy ện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình” làm luận văn thạc sĩ của mình. 1
15. 2. Mục đích nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hìnhthực trạng, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh cho vay hộ sản xuất tại Agribank chi nhánh huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động cho vay hộ sản xuất của Ngân hàng thương mại. – Phân tích, đánh giá tình hình thực trạng cho vay hộ sản xuất tại Agribank chi nhánh huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. – Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh Agribank chi nhánh huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là c ác vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay hộ sản xuất tại Agribank chi nhánh huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đối tượng khảo sát là Cán bộ nhân viên của Chi nhánh và khách hàng đến giao dịch vay vốn sản xuất của Agribank chi nhánh huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Phạm vi nghiên cứu – Về không gian: Luận văn được thực hiện tại Agribank chi nhánh huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. – Về thời gian: ề tài thực hiện việc phân tích, đánh giá tình hình thực trạng hoạt động cho vay hộ sản xuất giai đoạn 2014 – 2016; Các số liệu sơ cấp được thu thập trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2017; Các giải pháp đề xuất áp dụng đến năm 2020. 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài 4.1. Phương pháp thu thập số liệu Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Các thông t in, số liệu thứ cấp được thu thập gồm số liệu thống kê, các báo cáo được Ngân hàng công b ố trên website; Ngoài ra, đề tài cũng tham khảo các nguồn 2
16. tài liệu tìm kiếm được qua các sách báo, truy ền hình, internet…; Nghị định, thông tư, chủ trương…. của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước và Agribank tỉnh Quảng Bình liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Luận văn tiến hành phỏng vấn đồng thời cán bộ tín dụng (CBTD) và khách hàng vay vốn sản xuất tại Agribank chi nhánh huyện Lệ Thủy để làm rõ được thực trạng của công tác cho vay h ộ sản xuất tại ngân hàng d ựa trên quan điểm từ hai phía. – Đối với CBTD, luận văn tiến hành phỏng vấn 21/21 CBTD đang công tác tại Agribank chi nhánh huyện Lệ Thủy theo bảng hỏi về các nội dung: Quy trình và thủ tục cho vay vốn, Kiểm soát tài s ản đảm bảo, Môi trường pháp lý và ki ểm soát nội bộ, Năng lực và thông tin khách hàng, Chính sách đối với CBTD. – Đối với khách hàng, lu ận văn tiến hành thu thập số liệu sơ cấp thông qua phỏng vấn ngẫu nhiên thuận tiện các hộ sản xuất đang vay vốn tại ngân hàng v ề các nội dung: Quy trình và thủ tục cho vay, Sản phẩm cho vay, Công tác ki ểm tra sau khi cho vay, Chất lượng CBTD, Điều kiện vay vốn thông qua b ảng hỏi chuẩn bị trước. Để xác định cỡ mẫu điều tra đảm bảo tính đại diện cho tổng thể nghiên cứu, luận văn áp dụng công th ức Cochran (1997): Với n là cỡ mẫu cần chọn, z = 1,96 là giá tr ị ngưỡng của phân phối chuẩn, tương ứng với độ tin cậy 95%. Do tính chất p + q = 1 vì vậy p.q sẽ lớn nhất khi p = q = 0,5 nên p.q = 0,25. Ta tính cỡ mẫu với độ tin cậy 95% và sai số cho phép là 9%. Thay số vào phương trình trên, ta được: Như vậy, mẫu ta cần chọn có kích cỡ là 120. Phương pháp chọn mẫu: Luận văn sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Từ danh sách các hộ sản xuất có vay tín dụng tại Agribank chi nhánh huyện Lệ Thủy trong giai đoạn 2014 – 2016, sử dụng hàm RAND() trong Microsoft 3

 

MÃ TÀI LIỆU: 0132

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *