Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / LV: Biện pháp quản lí phương tiện kỹ thuật dạy học ở trường trung cấp kỹ thuật

LV: Biện pháp quản lí phương tiện kỹ thuật dạy học ở trường trung cấp kỹ thuật

11. cấp học có điều kiện, bản sắc riêng và mục tiêu giáo dục và đào tạo riêng. Hơn nữa việc nghiên cứu cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học ở trường trung cấp kỹ thuật có thể khác với ở trường phổ thông. Tóm lại, các công trình, đề tài trên đã nghiên cứu về phương tiện kỹ thuật dạy học ở các khía cạnh khác nhau như: Nguyên lí, cấu tạo, phân loại, tính năng tác dụng của từng loại phương tiện; luận giải những cơ sở lí luận, thực tiễn và đề xuất phương hướng biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí, khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật dạy học trong các nhà trường. Những kết quả nghiên cứu trên là cơ sở giúp cho việc kế thừa, hoàn thiện căn cứ lí luận của vấn đề phương tiện kỹ thuật dạy học, góp phần nghiên cứu biện pháp quản lý phương tiện kỹ thuật dạy học nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học và GD-ĐT trong Trường Trung cấp Kỹ thuật Quân khí hiện nay. 3. * Mục nghiên cứu Trên cơ sở hệ thống hoá lí luận quản lí phương tiện kỹ thuật dạy học và đánh giá thực trạng việc quản lí cơ sở phương tiện kỹ thuật dạy học của Trường Trung cấp Kỹ thuật Quân khí; đề xuất hệ thống biện pháp quản lí phương tiện kỹ thuật dạy học hiện nay của ở Trung cấp Kỹ thuật Quân khí góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. * Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lí phương tiện kỹ thuật dạy học thuộc quản lý nhà trường ở Trường Trung cấp Kỹ thuật Quân khí. Khảo sát đánh giá thực trạng quản lí phương tiện kỹ thuật dạy học ở Trường Trung cấp Kỹ thuật Quân khí. 7
12. Đề xuất hệ thống biện pháp quản lí phương tiện kỹ thuật dạy học ở Trường Trung cấp Kỹ thuật Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật hiện nay. 4. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu * Khách thể nghiên cứu Hoạt động quản lí phương tiện kỹ thuật dạy học ở Trường Trung cấp Kỹ thuật Quân khí, Tổng cục kỹ thuật. * Đối tượng nghiên cứu Hệ thống biện pháp quản lí phương tiện kỹ thuật dạy học ở Trường Trung cấp Kỹ thuật Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật. * Phạm vi nghiên cứu Các số liệu nghiên cứu và thời gian từ năm 2007 – 2012. 5. Giả thuyết khoa học Quản lí và sử dụng có hiệu quả phương tiện kỹ thuật dạy học có ý nghĩa to lớn đối với việc nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường. Nếu trong hoạt động quản lí phương tiện kỹ thuật dạy học của nhà trường mà đề ra hệ thống biện pháp quản lí phương tiện kỹ thuật dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường như: Nâng cao nhận thức vai trò, tầm quan trọng của phương tiện kỹ thuật dạy học, kế hoạch hóa việc việc đầu tư, phát triển phương tiện kỹ thuật dạy học một cách khoa học, hợp lí; đồng thời thường xuyên bồi dưỡng năng lực quản lí, khai thác, sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học cho các chủ thể; kết hợp với cải tiến, phát huy sáng chế phương tiện kỹ thuật dạy học thì hoạt động quản lí phương tiện kỹ thuật dạy học ở Trường Trung cấp Kỹ thuật Quân khí được được tăng lên cả số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Trường Trung cấp Kỹ thuật Quân khí hiện nay. 6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu * Phương pháp luận 8
13. Đề tài được xây dựng trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng, đồng thời quán triệt sâu sắc các quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về quản lí nhà nước về giáo dục, các quan điểm, nguyên tắc phương pháp của khoa học quản lí giáo dục, lý luận về quản lí phương tiện kỹ thuật dạy học ở nhà trường quân đội. * Phương pháp nghiên cứu Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận bao gồm: Phân tích và hệ thống hoá các tài liệu lí luận, các công trình nghiên cứu có liên quan: Nghiên cứu các tài liệu của các nhà khoa học, tạp chí, sách báo có liên quan vấn đề nghiên cứu; Nghiên cứu các Quyết định, Nghị quyết và các văn bản của Đảng, Nhà nước; của Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Kỹ thuật; Nghiên cứu các Quyết định, Nghị quyết, Chỉ thị của Trường Trung cấp Kỹ thuật Quân khí; Phương pháp này dùng để xây dựng cơ sở lí luận, phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu của đề tài. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phương pháp điều tra: Nhằm tìm hiểu thực trạng sử dụng các biện pháp quản lí phương tiện kỹ thuật dạy học và thực trạng sử dụng các biện pháp quản lí cơ sở vật chất và thiết bị của Trường Trung cấp Kỹ thuật Quân khí trong giai đoạn hiện nay. Phương pháp quan sát: Tìm hiểu thực trạng họat động quản lí phương tiện kỹ thuật dạy học của Trường Trung cấp Kỹ thuật Quân khí hiện nay. Phương pháp tổng kết rút kinh nghiệm: Bằng việc đưa ra kết quả nghiên cứu lí luận thực tiễn và lấy thực tiễn để kiểm nghiệm lại kết quả 9

 

MÃ TÀI LIỆU: 0461

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *