Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước huyện Tuyên Hoá,HAY

Luận văn: Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước huyện Tuyên Hoá,HAY

ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 1 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu2 5. Kết cấu luận văn 3 PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 5 1.1 Khái niệm về đầu tư và hoạt động đầu tư 5 1.1.1. Khái niệm chung về đầu tư 5 1.1.2. Khái niệm chung về hoạt động đầu tư 6 1.2. Các khái niệm chung về đầu tư xây dựng cơ bản 7 1.2.1. Khái niệm chung đầu tư xây dựng cơ bản 7 1.2.2. Đặc điểm của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản 8 1.2.3. Chức năng của đầu tư xây dựng cơ bản 10 1.2.4. Vai trò của đầu tư xây dựng cơ bản11 1.2.5. Phân loại dự án đầu tư xây dựng 12 1.3. Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản 14 1.3.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản 14 1.3.2. Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua hệ thống Kho bạc nhà nước 18 iv
6. Đại học Kinh tế Huế 1.3.3. Nội dung Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua hệ thống Kho bạc nhà nước 23 1.3.4. Quy trình kiểm soát chi 31 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 34 1.4.1. Những nhân tố chủ quan 34 1.4.2. Những nhân tố khách quan 35 1.5. Kinh nghiệm của một số địa phương và bài học đối với Kho bạc Nhà nước huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình trong kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản 36 1.5.1. Kinh nghiệm trong nước về kiểm soát chi 36 1.5.2. Bài học kinh nghiệm đối với Kho bạc Nhà nước huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình trong kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản 37 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN TUYÊN HOÁ, TỈNH QUẢNG BÌNH 38 2.1. Tình hình cơ bản của Kho bạc Nhà nước huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình 38 2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển ủa KBNN huyện Tuyên Hoá 38 2.2.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức 38 2.2. Khái quát tình hình đầu tư xây dựng cơ bản huyện Tuyên Hóa 40 2.2.1. Điều kiện tự nhiên 40 2.2.2. Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội của huyện Tuyên Hóa 40 2.2.3. Tình hình thu chi ngân sách trên địa bàn huyện Tuyên Hóa 41 2.2.4. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản huyện Tuyên Hóa 42 2.3. Thực trạng kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước huyện Tuyên Hoá 43 2.3.1. Kiểm soát thanh toán tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 43 2.3.2. Tình hình kiểm soát chi thanh toán khối lượng hoàn thành tại KBNN huyện Tuyên Hóa 47 2.3.3. Kiểm soát quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 51 v
7. Đại học Kinh tế Huế 2.4. Ý kiến đánh giá của các đối tượng điều tra về công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước huyện Tuyên Hóa 53 2.4.1. Thông tin về các đối tượng được khảo sát 53 2.4.2. Đánh giá của đối tượng điều tra về cơ chế chính sách, văn bản pháp luật ban hành 55 2.4.3. Đánh giá của đối tượng điều tra về quy trình nghiệp vụ kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản 57 2.4.4. Đánh giá của đối tượng điều tra về cơ sở vật chất của Kho bạc Nhà nước huyện Tuyên Hóa 59 2.4.5. Đánh giá của khách hàng về trách nhiệm và năng lực cán bộ kho bạc tại Kho bạc Nhà nước huyện Tuyên Hóa 60 2.4.6. Đánh giá của cán bộ kho bạc về trách nhiệm và năng lực chuyên môn của khách hàng 62 2.4. Đánh giá chung về công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước huyện Tuyên Hóa 63 2.4.1. Những kết quả đạt được 63 2.4.2. Một số tồn tại 64 2.4.3. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong k ểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Kho bạc N à nước huyện Tuyên Hóa 66 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH 69 3.1. Mục tiêu, định hướng công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản 69 3.1.1. Mục tiêu 69 3.1.2. Định hướng 70 3.2. Giải pháp tăng cường công tác kiểm soát chi vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước huyện Tuyên Hoá 74 3.2.1. Hoàn thiện quy trình kiểm soát chi đầu tư XDCB 74 3.2.2 Đổi mới mô hình kiểm soát chi đầu tư XDCB theo cơ chế “một cửa” 77 3.2.3. Nâng cao ý thức chấp hành của chủ đầu tư 78 vi

 

 

MÃ TÀI LIỆU: 0351

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About admin

Check Also

Đề tài: Lãi suất trong hợp đồng tín dụng ngân hàng theo pháp luật Việt Nam

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Lãi suất với tư cách là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *