Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn:Bồi dưỡng năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư đảng ủy

Luận văn:Bồi dưỡng năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư đảng ủy

1. Lý do chọn đề tài Bí thư đảng uỷ xã, phường, thị trấn là cán bộ chủ trì, giữ vị trí hạt nhân của đảng uỷ cơ sở. Năng lực công tác xây dựng Đảng của người bí thư đảng uỷ xã, phường, thị trấn có tác động quyết định đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng uỷ xã, phường, thị trấn. Ngoài trách nhiệm, quyền hạn của của một cấp uỷ viên, người bí thư đảng uỷ xã, phường thị trấn còn có trách nhiệm quyền hạn: Chủ trì toàn bộ công việc của cấp uỷ, thường trực cấp uỷ; trực tiếp nắm các vấn đề trọng yếu, các khâu trung tâm, các nhiệm vụ mới nảy sinh về kinh tế – xã hội và những vấn đề cơ mật về quốc phòng – an ninh; chăm lo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở thuộc quyền quản lý của đảng uỷ xã, phường, thị trấn Những năm qua, hoạt động bồi dưỡng năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư đảng uỷ xã, phường, thị trấn được cấp uỷ, tổ chức đảng của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh quan tâm chăm lo và bảo đảm các điều kiện cần thiết. Các điều kiện bảo đảm, các chính sách chế độ tạo động lực cho đội ngũ bí thư đảng uỷ xã, phường, thị trấn đã từng bước được đổi mới. Nhờ đó đội ngũ bí thư đảng uỷ xã, phường, thị trấn đã nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác xây dựng Đảng và năng lực công tác xây dựng Đảng đối với phát triển hoàn thiện nhân cách, thực hiện nhiệm vụ của người bí thư đảng uỷ. Năng lực công tác xây dựng Đảng của họ đã từng bước được nâng lên, góp phần trực tiếp vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng uỷ xã, phường, thị trấn. Mặc dù vậy, năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư đảng uỷ xã, phường, thị trấn vẫn chưa thực sự đáp ứng nhiệm vụ của người bí thư đảng uỷ, còn có những hạn chế bất cập cả về tri thức, cả về nhận
5. thức, trách nhiệm. Một số bí thư đảng uỷ xã, phường, thị trấn chưa nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của năng lực công tác xây dựng Đảng đối với việc phát triển phẩm chất và năng lực của người cán bộ. Từ đó, chưa coi việc học tập, nghiên cứu nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng là một thôi thúc nội tâm. Vẫn còn có những biểu hiện của bệnh kinh nghiệm, coi thường lý luận, vin vào lý do bận nhiều công việc mà chưa tích cực, chủ động, tư giác học tập rèn luyện để nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn, bồi dưỡng năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn ở thành phố Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ cần thiết, góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc đẩy mạnh bồi dưỡng năng lực năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đến nay, đã có nhiều công trình của các tập thể và cá nhân cán bộ khoa học nghiên cứu về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ nói chung và năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ cán bộ nói riêng. Liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu, gồm có những công trình tiêu biểu dưới đây : Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2004): Xây dựng Đảng, Nxb CTQG, Hà Nội 2004. Công trình này đã đề cập toàn diện đến công tác xây dựng Đảng theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chính Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng. Bàn về bí thư cấp ủy, công trình đã chỉ rõ vai trò, tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ, phong cách của bí thư cấp ủy; chỉ ra những vấn đề cơ bản bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của bí thư cấp ủy.
6. Sách Sổ tay công tác đảng dành cho bí thư và cấp uỷ viên (2008) của Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội – 2008. Sách Cẩm nang nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư và cấp uỷ viên tổ chức cơ sở đảng (2005) của Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005 đã đề cập đến những vấn đề chung về tổ chức cơ sở đảng; phân tích làm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, đánh giá thực trạng và xác định giải pháp xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong tình hình hiện nay. Tài liệu đã phân tích làm rõ nhiệm vụ của chi uỷ và công tác của bí thư chi bộ. Những nhiệm vụ và công tác của bí thư chi bộ chính là những nội dung của việc bồi dưỡng năng lực công tác xây dựng Đảng của bí thư chi bộ. Nguyến Ngọc Cẩn (1995), “ Nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ, đảng bộ sơ sở xã ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay” Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Dân Quốc (2004), “Bồi dưỡng đội ngũ bí thư chi bộ ở các đơn vị quản lý học viên Trường sĩ quan Lục quân 2 trong giai đoạn hiện nay”, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Học viện Chính trị quân sự ; Hoàng Ngọc Sơn (2012), “Bồi dưỡng năng lực công tác kiểm tra, giám sát của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội ở các Đảng bộ lữ đoàn tăng thiết giáp giai đoạn hiện nay”, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Học viện Chính trị ; Vũ Trọng Đại (2013),“Bồi dưỡng năng lực lãnh đạo của đội ngũ bí thư chi bộ đại đội học viên ở Trường sĩ quan Lục quân 1 hiện nay”, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Học viện Chính trị; Nguyễn Trung Kiên (2013), “Bồi dưỡng năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết của đội ngũ cán bộ chủ trì cấp phân đội ở Binh đoàn Quyết thắng hiện nay”, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Học viện Chính trị…

 

MÃ TÀI LIỆU: 0229

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *