Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Yếu tố tác động đến ý định chọn cơ quan nhà nước làm việc của sinh viên năm cuối, ĐIỂM 9!

Luận văn: Yếu tố tác động đến ý định chọn cơ quan nhà nước làm việc của sinh viên năm cuối, ĐIỂM 9!

1.1 LÝ DO NGHIÊN CỨU Căn cứ số liệu của Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả thi tuyển công chức vào làm việc tại cơ quan hành chính Nhà nƣớc nhƣ sau: Năm 2015, có 1.148 thí sinh dự kỳ thi tuyển công chức Thành phố thì có 424 thí sinh trúng tuyển, tỷ lệ 1 chọi 3 (Quyết định số 3787/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 của UBND Thành phố). Năm 2016, có 1.658 thí sinh dự kỳ thi tuyển công chức Thành phố thì có 422 thí sinh trúng tuyển tỷ lệ 1 chọi 4 (Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND Thành phố) So sánh qua hai năm 2015 và 2016, thì số thí sinh dự thi tăng từ 1.148 thí sinh lên 1.658 thí sinh, chênh lệch 510 thí sinh, nhƣng số thí sinh trúng tuyển không chênh lệch nhiều. Năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bỏ xét hộ khẩu khi thi tuyển công chức, dự kiến số lƣợng thí sinh đăng ký sẽ tăng cao hơn các năm trƣớc. Tuy nhiên, để có cái nhìn khách quan về số lƣợng ngƣời đăng ký vào làm việc Nhà nƣớc tăng do nhiều nguyên nhân. Đồng thời, cần khảo sát và chứng minh về số lƣợng thí sinh trúng tuyển nhận nhiệm sở, về chất lƣợng làm việc cũng nhƣ sự gắn bó với công việc của lực lƣợng công chức khi vào làm việc tại cơ quan hành chính Nhà nƣớc. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội, trong năm 2016 cả nƣớc có tới 202.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp. Nếu tính cả số ngƣời thất nghiệp có chuyên môn kỹ thuật nhƣ trình độ cao đẳng chuyên nghiệp và trình độ trung cấp chuyên nghiệp, thì tổng số thất nghiệp có trình độ ở Việt Nam hiện nay khoảng gần 420.000 ngƣời. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên luôn ở mức cao nhất, khoảng trên 7%. Có không ít tiếng nói đã đề cập đến chuyện nhiều cử nhân, thạc sĩ có bằng cấp đã buộc phải quay lại các trƣờng dạy nghề mới có hy vọng kiếm việc làm (Báo thesaigontimes.vn).
12. 2 Trong bối cảnh thị trƣờng việc làm cho lao động có trình độ đặc biệt là các cử nhân đang bấp bênh và khó khăn nhƣ vậy, thì cũng dễ hiểu vì sao nhiều sinh viên lại tỏ ý muốn đƣợc vào làm việc cho khu vực nhà nƣớc vốn có ƣu thế về sự ổn định. Đó là một lựa chọn hoàn toàn mang tính tất yếu. Khi nền kinh tế tăng trƣởng cao và ổn định, nhu cầu tuyển dụng lớn, thƣờng sẽ xuất hiện dòng chảy dịch chuyển lao động từ khu vực nhà nƣớc sang tƣ nhân có thu nhập cao hơn. Nhƣng khi nền kinh tế bất ổn, tỷ lệ thất nghiệp cao, thì dòng chảy dịch chuyển lao động theo chiều ngƣợc lại sẽ có xu hƣớng quay trở lại (Báo baomoi.com). Thật khó để có thể đòi hỏi sinh viên Việt Nam phải năng động và lựa chọn khởi nghiệp sau khi ra trƣờng thay vì muốn vào làm việc trong khu vực nhà nƣớc, khi mà chất lƣợng đào tạo của hệ thống giáo dục vẫn rất kém cỏi và sự bấp bênh của thị trƣờng việc làm trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Xét về một khía cạnh khác, sinh viên cũng không phải là đối tƣợng phù hợp cho việc khởi nghiệp, khi đây là đối tƣợng thiếu cả vốn, tri thức lẫn kinh nghiệm ngoại trừ một số ít có năng lực và sự năng động cần thiết. Thay vì đòi hỏi sinh viên phải năng động và không thích an nhàn, thì có lẽ chúng ta nên cải thiện chất lƣợng giáo dục và hoạt động của nền kinh tế ổn định hơn (Báo motthegioi.vn). Về phía cơ quan Nhà nƣớc, từ năm 2014, Ban chấp hành Trung ƣơng có Công văn số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 kết luận của Bộ chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Những sinh viên xuất sắc, thủ khoa sẽ đƣợc tuyển thẳng vào cơ quan Nhà nƣớc nhƣng trong số đó rất ít ngƣời bám trụ. Nguyên nhân chính là mức lƣơng thấp, cơ hội thăng tiến khó khăn, các thủ khoa nói riêng và học sinh giỏi nói chung chƣa đƣợc cơ quan Nhà nƣớc có chính sách thu hút hợp lý. Trong khi đó các doanh nghiệp nƣớc ngoài đã có sự tìm hiểu, quan tâm và thu hút nhân tài khi sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trƣờng và đối với cán bộ khoa học trẻ. Navigos Search, một nhà cung cấp các giải pháp tuyển dụng nhân sự đã khảo sát trên 4.800 nhân sự cao cấp làm việc tại các công ty trong nƣớc và các công ty nƣớc ngoài đang hoạt động tại Việt Nam; Kết quả cho thấy, lƣơng và thu nhập chỉ là yếu tố đứng thứ tƣ trong những ƣu tiên lựa chọn. Đứng đầu trong các yếu tố đó là
13. 3 “đội ngũ lãnh đạo tốt”, thứ hai là yếu tố “có môi trƣờng làm việc tốt về thể chất lẫn tinh thần”, thứ ba là “các chƣơng trình hỗ trợ đào tạo, phát triển” (Nguồn Phòng nhân sự của công ty Navigos Group). Để làm rõ những vấn đề nêu trên, việc triển khai nghiên cứu đề tài “Các yếu tố tác động đến ý định chọn cơ quan hành chính Nhà nước để làm việc của sinh viên năm cuối ở các trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh” là một việc làm cần thiết. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tập trung vào các mục tiêu nghiên cứu nhƣ sau: – Xác định các yếu tố tác động đến ý định chọn cơ quan hành chính nhà nƣớc để làm việc của sinh viên năm cuối ở các trƣờng Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. – Đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng của từng yếu tố, xác định yếu tố ảnh hƣởng mạnh đến việc chọn cơ quan hành chính nhà nƣớc để làm việc của sinh viên năm cuối ở các trƣờng Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. – Đƣa ra một số kiến nghị nhằm thu hút sự lựa chọn cơ quan hành chính nhà nƣớc để làm việc của sinh viên. 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu này sẽ trả lời các câu hỏi sau: – Những yếu tố nào tác động ảnh hƣởng đến ý định chọn cơ quan hành chính nhà nƣớc để làm việc của sinh viên năm cuối ở các trƣờng Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh? – Mức độ ảnh hƣởng của từng yếu tố đến ý định chọn cơ quan hành chính nhà nƣớc để làm việc của sinh viên năm cuối ở các trƣờng Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh nhƣ thế nào? – Có những kiến nghị gì nhằm thu hút sinh viên lựa chọn cơ quan hành chính nhà nƣớc để làm việc?

 

MÃ TÀI LIỆU: 7326

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *