Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Luận văn: Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng ở đô thị, HOT

Luận văn: Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng ở đô thị, HOT

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Trong xu thế phát triển của xã hội, quá trình đô thị hóa mạnh mẽ ngày càng khẳng định đô thị luôn có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.Thời gian qua, nhờ chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nƣớc, trật tự xây dựng đô thị của nƣớc ta đã có nhiều thay đổi trên mọi phƣơng diện của đời sống kinh tế, xã hội. Các đô thị phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hình thành nên các khu đô thị mới, các khu công nghiệp cùng với sự phát triển của các dịch vụ phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu của đời sống nhân dân các khu đô thị. Quản lý đô thị nói chung và xử phạt vi phạm trật tự xây dựng đô thị nói riêng là lĩnh vực vô cùng quan trọng, nhạy cảm, có ảnh hƣởng trực tiếp và lâu dài đối với đời sống kinh tế, xã hội. Thực tế cho thấy, công tác này ở nƣớc ta, tuy từng bƣớc đã đi vào nề nếp, nhƣng vẫn còn rất nhiều những hạn chế, bất cập, gây bức xúc trong xã hội. Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế của cả nƣớc. Trong xu thế phát triển chung của đất nƣớc, trong những năm gần đây công tác xây dựng, phát triển và quản lý đô thị của Thủ đô Hà Nội diễn ra rất mạnh mẽ, diện mạo đô thị đã thay đổi rõ nét và có sự phát triển vƣợt bậc. Quận Cầu Giấy nằm ở cửa ngõ phía Tây của Thành phố, là một trong những khu vực phát triển chính của Thành phố Hà Nội. Trong quận có Sông Tô Lịch chạy dọc theo chiều dài phía Đông của quận, có các đƣờng vành đai 2, vành đai 2,5, vành đai 3; các đƣờng trục chính đô thị nhƣ đƣờng Cầu Giấy, đƣờng Xuân Thuỷ, đƣờng Hồ Tùng Mậu, đƣờng Trần Duy Hƣng, đƣờng Hoàng Quốc Việt và các đƣờng chính đô thị. Quận có tốc độ đô thị hoá nhanh, công tác xây dựng phát triển tích cực theo hƣớng văn minh, hiện đại,
11. 2 diện mạo đô thị của quận có bƣớc thay đổi lớn, đƣờng phố ngày càng khang trang, sạch đẹp. Tuy nhiên, công tác quản lý đô thị nói chung và xử phạt vi phạm trật tự xây dựng ở đô thị nói riêng của Quận Cầu Giấy còn nhiều tồn đọng, hạn chế. Công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, tình hình vi phạm trật tự xây dựng đô thị diễn biến phức tạp, còn hiện tƣợng công trình xây dựng sai phép, trái phép, không phép; vi phạm các quy định về chất lƣợng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trƣờng. Kỷ cƣơng và việc tuân thủ pháp luật về xây dựng đô thị của một bộ phận dân cƣ, ý thức trách nhiệm với cộng đồng còn hạn chế. Việc xử phạt vi phạm của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng nhiều trƣờng hợp chƣa nghiêm, thiếu dứt điểm, còn biểu hiện né tránh, đùn đẩy, gây bức xúc cho ngƣời dân. Vì vậy, tôi cho rằng, việc nghiên cứu vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng ở đô thị – từ thực tiễn quận Cầu Giấy trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa sâu sắc về mặt lý luận và thực tiễn. Hiện nay, có nhiều đề tài nghiên cứu quản lý nhà nƣớc về trật tự xây dựng; quản lý nhà nƣớc về quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và quận Cầu Giấy nói riêng… Tuy nhiên, việc nghiên cứu vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng ở đô thị trên địa bàn quận Cầu Giấy thì chƣa có đề tài nào đề cập tới. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả lựa chọn vấn đề: “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng ở đô thị – từ thực tiễn Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội” làm đề tài Luận văn tốt nghiệp chƣơng trình sau đại học chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành Chính tại Học viện Hành Chính Quốc gia. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Hiện nay, các công trình khoa học liên quan đến đề tài luận văn đƣợc tác giả nghiên cứu gồm:
\

 

MÃ TÀI LIỆU: 18937

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 35.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *