Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Xây dựng Website cho công ty cổ phần tin học, HAY

Luận văn: Xây dựng Website cho công ty cổ phần tin học, HAY

GIỚI THIỆU Công ty cổ phần tin học Tín Khang là công ty chuyên cung cấp các phần mềm và giải pháp an ninh nhƣ: phần mềm quản lí bán hàng, quản lí công việc, camera giám sát. . . Hiện nay công ty chƣa có Website quảng bá, giới thiệu hình, ảnh,dịch vụ của công ty trên Internet. Do vậy, công ty có nhu cầu xây dựng một hệ thống làm những công việc sau:  Giới thiệu về công ty bao gồm các thông tin về tên công ty, địa chỉ, điện thoại…  Giới thiệu và cho phép các khách hàng đặt trực tuyến các dịch vụ của công ty trên Internet. Bố cục của đồ án nhƣ sau: Chƣơng 1: Giới thiệu bài toán, lựa chọn hƣớng tiếp cận và công nghệ. Chƣơng 2: Phân tích thiết kế hệ thống. Chƣơng 3: Thử nghiệm hệ thống. Cuối cùng là phần kết luận và hƣớng phát triển tiếp theo của đồ án.
9. 9 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN, LỰA CHỌN HƢỚNG TIẾP CẬN VÀ CÔNG NGHỆ 1.1 PHÁT BIỂU BÀI TOÁN. Website giới thiệu thông tin và các dịch vụ mà công ty tin học Tín Khang cung cấp. Website cho phép ngƣời dùng duyệt thông tin, sau đó xem chi tiết các mặt hàng, giá của từng mặt hàng từ đó sẽ lựa chọn mặt hàng. Sau khi lựa chọn mặt hàng xong, ngƣời dùng tiến hành đặt mua với số lƣợng mà mình muốn cho những mặt hàng trong giỏ hàng của mình. Ngƣời dùng có thể xóa mặt hàng không muốn mua ra khỏi giỏ hàng của họ. Nếu chấp nhận mua, ngƣời dùng sẽ phải cung cấp đầy đủ thông tin nhƣ: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, v.v. Nếu đặt hàng thành công, ngƣời dùng sẽ nhận đƣợc email thông báo của hệ thống về việc xác nhận đơn đặt hàng. Hằng ngày, nhân viên kiểm tra các đơn đặt hàng và giao các đơn hàng hợp lệ cho bộ phận bán hàng. Bộ phận bán hàng in phiếu giao hàng cho nhân viên giao hàng. Nếu giao hàng thành công, nhân viên giao hàng sẽ gửi hóa đơn cho khách hàng và nhận tiền, giao lại hóa đơn và tiền cho bộ phận bán hàng. Nếu giao hàng không thành công, nhân viên giao hàng sẽ báo cáo lại cho bộ phận bán hàng và trả lại hàng . Khi cần cập nhật thông tin hàng hóa, ngƣời quản trị có thể cập nhật thông tin cho từng mặt hàng trên hệ thống. Ngƣời quản trị có quyền cập nhật danh sách nhân viên sử dụng hệ thống và cấp quyền cho từng nhân viên. Hệ thống cung cấp chức năng cho phép thống kê, báo cáo hoạt động của công ty. 1.2 HƢỚNG TIẾP CẬN. – Có nhiều mô hình phát triển hệ thống . Trong đó mô hình dữ liệu tập trung, mô hình Client-Server và Web-based là các mô hình đƣợc sử dụng nhiều nhất . Mô hình dữ liệu tập trung (Centralized database model): Trong mô hình này, các thành phần xử lý ứng dụng, phần mềm cơ sở dữ liệu và bản thân cơ sở dữ liệu đều ở trên một bộ xử lý. Ví dụ ngƣời dùng máy tính cá nhân có thể chạy các chƣơng trình ứng dụng có sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu Oracle để truy nhập tới cơ sở dữ liệu nằm trên đĩa cứng của máy tính cá nhân đó. Từ khi các thành phần ứng dụng, phần mềm cơ sở dữ liệu và bản thân cơ sở dữ liệu cùng nằm trên một máy tính thì ứng dụng đã thích hợp với mô hình tập trung. Hầu hết công việc xử lý luồng thông tin chính đƣợc thực hiện bởi nhiều tổ chức mà vẫn phù hợp với mô hình tập trung.
10. 10 Mô hình Client-Server là một mô hình nổi tiếng trong mạng máy tính, đƣợc áp dụng rất rộng rãi và là mô hình của mọi trang web hiện có. Ý tƣởng của mô hình này là máy con (đóng vài trò là máy khách) gửi một yêu cầu (request) để máy chủ (đóng vai trò ngƣời cung ứng dịch vụ), máy chủ sẽ xử lý và trả kết quả về cho máy khách. Thuật ngữ server đƣợc dùng cho những chƣơng trình thi hành nhƣ một dịch vụ trên toàn mạng. Các chƣơng trình server này chấp nhận tất cả các yêu cầu hợp lệ đến từ mọi nơi trên mạng, sau đó nó thi hành dịch vụ và trả kết quả về máy yêu cầu. Một chƣơng trình đƣợc coi là client khi nó gửi các yêu cầu tới máy có chƣơng trình server và chờ đợi câu trả lời từ server. Chƣơng trình server và client nói chuyện với nhau bằng các thông điệp (messages) thông qua một cổng truyền thông liên tác IPC (Interprocess Communication). Để một chƣơng trình server và một chƣơng trình client có thể giao tiếp đƣợc với nhau thì giữa chúng phải có một chuẩn để nói chuyện, chuẩn này đƣợc gọi là giao thức. Nếu một chƣơng trình client nào đó muốn yêu cầu lấy thông tin từ server thì nó phải tuân theo giao thức mà server đó đƣa ra. Bản thân chúng ta khi cần xây dựng một mô hình client/server cụ thể thì ta cũng có thể tự tạo ra một giao thức riêng nhƣng thƣờng chúng ta chỉ làm đƣợc điều này ở tầng ứng dụng của mạng. Với sự phát triển mạng nhƣ hiện này thì có rất nhiều giao thức chuẩn trên mạng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển này. Các giao thức chuẩn (ở tầng mạng và vận chuyển) đƣợc sử dụng rộng rãi nhất hiện nay nhƣ: giao thức TCP/IP, giao thức SNA của IBM, OSI, ISDN, X.25 hoặc giao thức LAN-to-LAN NetBIOS. Một máy tính chứa chƣơng trình server đƣợc coi là một máy chủ hay máy phục vụ (server) và máy chứa chƣơng trình client đƣợc coi là máy tớ (client). Mô hình mạng trên đó có các máy chủ và máy tớ giao tiếp với nhau theo 1 hoặc nhiều dịch vụ đƣợc gọi là mô hình client/server. Thực tế thì mô hình client/server là sự mở rộng tự nhiên và tiện lợi cho việc truyền thông liên tiến trình trên các máy tính cá nhân. Mô hình này cho phép xây dựng các chƣơng trình client/server một cách dễ dàng và sử dụng chúng để liên tác với nhau để đạt hiệu quả hơn. Web-based technology hay công nghệ dựa trên nền tảng web là một thuật ngữ dùng để chỉ những những ứng dụng (application) hay phần mềm đƣợc sử dụng dựa trên nền tảng web. Tức là những ứng dụng hay phần mềm có thể truy cập thông qua trình duyệt trên hệ thống mạng nhƣ Internet hay intranet. Những ứng dụng web chính là những phần mềm máy tính đƣợc mã hóa thông qua những ngôn ngữ đƣợc trình duyệt hỗ trợ nhƣ là HTML, JavaCript…

 

MÃ TÀI LIỆU: 10233

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *