Luận văn Xây dựng và thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài

Luận văn quản trị kinh doanh

1. Lý do chọn đề tài Nhân tài là nguyên khí quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến sự thịnh hay suy của đất nước. Vì vậy, trong mọi thời đại, với mọi quốc gia, dân tộc nhân tài luôn được xã hội trọng vọng, khẳng định và suy tôn, thu hút sự quan tâm của cả xã hội, việc chăm lo đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài luôn là yêu cầu khách quan, là vấn đề có ý nghĩa chiến lược của đất nước, không khi nào coi nhẹ. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan toả lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2020 theo Nghị quyết 16-NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI), một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu mang tính quyết định đó là thành phố Hồ Chí Minh phải xây dựng và thực hiện tốt chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài trên địa bàn. Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của thu hút và trọng dụng nhân tài, trong thời gian vừa qua Thành uỷ và UBND TP. HCM đã thường xuyên quan tâm, chăm lo, việc thu hút và trọng dụng nhân tài, đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài của đất nước, của thành phố và cả số đang công tác học tập, sinh sống ở nước ngoài về công tác ở thành phố Hồ Chí Minh nhằm xây dựng thành phố vững mạnh phát triển nhanh và bền vững. Công tác thu hút và trọng dụng nhân tài của Thành phố HCM đã đạt được những kết quả, quan trọng, đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Tuy nhiên, công tác xây dựng và thực hiện chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm, cả trong lãnh đạo, 3
6. chỉ đạo, xây dựng các chủ trương, chính sách về thu hút và trọng dụng nhân tài; trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về thu hút và trọng dụng nhân tài, làm cho lực hấp dẫn đối với nhân tài vốn có trên địa bàn thành phố chưa được cao, nhiều người vẫn đi ra nước ngoài, đến các tỉnh, thành phố khác làm việc, sinh sống; số nhân tài ở các tỉnh, thành phố và số là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về TP. HCM sinh sống, làm việc có tăng lên nhưng chưa mạnh, số lượng chưa thật nhiều, trong đó có không ít trường hợp làm việc một thời gian lại xin đi nơi khác. Vì vậy, đề tài: “Xây dựng và thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” là vấn đề quan trọng và cấp thiết, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nhân tài là bộ phận tinh hoa của dân tộc, của đất nước, vì vậy, chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài của Đảng, Nhà nước luôn thu hút sự quan tâm của xã hội, đặc biệt thế hệ trẻ. Quan niệm về nhân tài cũng có nhiều góc độ tiếp cận khác nhau. Có nhân tài toàn diện trên nhiều lĩnh vực của xã hội, có nhân tài trên một hoặc một số lĩnh vực, có nhân tài của quốc gia, có nhân tài thế giới, có nhân tài của một số ngành, lĩnh vực xã hội cụ thể. Vì vậy, các công trình nghiên cứu thu hút và trọng dụng nhân tài cũng rất đa dạng, phong phú. Nhân tài là bộ phận ưu tú trong của đội ngũ cán bộ của Đảng, công chức, viên chức Nhà nước, đội ngũ trí thức của đất nước vì vậy những công trình nghiên cứu về nhân tài, thu hút, trọng dụng nhân tài thường được đề cập gắn liền với những công trình nghiên cứu về đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, công chức Nhà nước, xây dựng đội ngũ trí thức của đất nước. Tuy nhiên, cũng có những công trình nghiên cứu chuyên sâu về nhân tài và trọng dụng nhân tài dưới góc độ là công trình chuyên khảo. Chính vì vậy vấn đề thu hút và trọng dụng nhân tài luôn được sự quan tâm nghiên cứu của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, những nhà khoa học. 4
7. Đã có nhiều công trình khoa học, bài báo nghiên cứu và viết về công tác thu hút và trọng dụng nhân tài dưới nhiều góc độ, cấp độ khác nhau tiêu biểu như: Một số công trình khoa học, bài viết về thu hút, trọng dụng nhân tài nói chung Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ và công tác cán bộ trong sự nghiệp đổi mới hiện nay [24], Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Hà Nội 1997. Công tác cán bộ của Đảng – Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Nguyễn Văn Chi, Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Tạp chí Cộng sản, số 05 ngày 20/5/2010. Trần Lưu Hải, Đánh giá và sử dụng cán bộ, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 01 ngày 23/1/2012. Chính sách mới trong “Trọng dụng Tri thức – Thu hút Nhân tài” của thành phố Đà Nẵng ra ngày 20/6/2010. Trần Huy Sáng, Đánh giá hiệu quả của chính sách thu hút nhân tài tại Hà Nội. Bùi Văn Tiếng, Đà Nẵng bàn cách thu dụng nhân tài, trên Báo điện tử Chính phủ ngày 23/4/2013. Bùi Hồng Huy, Về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo của Trung Quốc, Tạp chí Xây dựng Đảng ngày 29/11/2011. Đình Tùng,“Tuyển dụng, đào tạo công chức ở Nhật Bản”, đăng trên Tạp chí xây dựng Đảng số tháng 9/2013. Ngô Thị Hường và Nguyễn Văn Sang, Vấn đề nhân tài và sử dụng nhân tài trong tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên Báo giáo dục Việt Nam. Đặng Xuân Kỳ, Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh [16] , Nxb.Lao động, Hà Nội. 2013. Nguyễn Văn Huyên, Đảng Cộng sản cầm quyền, nội dung phương thức cầm quyền của Đảng [29], Nxb.CTQG, Hà Nội. 2011. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh [76],Nxb. Lao động, H. 2012. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh [18], Nxb. CTQG.H. 2005. Giáo trình Xây dựng Đảng [20], Nxb. CTQG.H. 2004. Giáo trình Triết học Mác – Lê nin [17], Nxb. CTQG.H. 2005. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ và công tác cán bộ trong sự nghiệp đổi mới hiện nay [73], Nxb.CTQG.H 1997. 5

 

MÃ TÀI LIỆU: 0182

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *