Home / De tai GD / Luận văn: xác định mức độ phát thải CH4 trên đất trồng lúa, 9đ

Luận văn: xác định mức độ phát thải CH4 trên đất trồng lúa, 9đ

Chương 1 – T NG QUAN 1.1.Bi n i khí h u (B KH) và s phát th i khí nhà kính (KNK) 1.1.1.Bi n i khí h u 1.1.1.1. Bi u hi n c a bi n i khí h u toàn c u Hi n nay, bi n i khí h u là v n toàn c u ang ư c loài ngư i quan tâm sâu s c. B KH ang tác ng n m i ho t ng kinh t – xã h i c a t t c các qu c gia trên th gi i. Ph n l n các nhà khoa h c u kh ng nh r ng B KH, v i các bi u hi n chính là s nóng lên toàn c u, ch y u là do các ho t ng c a con ngư i gây phát th i quá m c các khí gây hi u ng nhà kính vào khí quy n làm m t cân b ng năng lư ng b c x trái t. S tăng lên nhanh chóng c a KNK trong khí quy n t gi a Th k 18 n nay ư c óng góp ch y u t các ho t ng c a con ngư i như khai thác m , s d ng năng lư ng hóa th ch trong giao thông, công nghi p và sinh ho t, t phá r ng, và các ho t ng s n xu t nông nghi p [25]. ánh giá khoa h c c a IPCC cho th y, vi c tiêu th năng lư ng do t nhiên li u hoá th ch trong các ngành s n xu t năng lư ng, công nghi p, giao thông v n t i, xây d ng… óng góp kho ng 46% vào s nóng lên toàn c u, phá r ng nhi t i óng góp kho ng 18%, s n xu t nông nghi p kho ng 9%, các ngành s n xu t hoá ch t (CFC; HCFC) kho ng 24%, còn l i (kho ng 3%) là t các ho t ng khác. Theo báo cáo c a Chương trình Sáng ki n v Tính d T n thương do Khí h u (DARA) năm 2012 thì Bi n i khí h u và ô nhi m gây thi t h i 1.200 t USD, khi n tăng trư ng GDP toàn c u s t gi m 1,6% hàng năm. N u không ư c ki m soát, tình tr ng nóng lên c a toàn c u có th s c t gi m tăng trư ng GDP toàn c u 3,2%/năm vào năm 2030. Nhi u c ng ng nghèo, c bi t nh ng vùng ti m n thiên tai, có th g p nhi u r i ro và t n th t nghiêm tr ng. Tình tr ng ói nghèo nhi u qu c gia ang phát tri n và ch m phát tri n có nguy cơ gia tăng do bi n i khí h u. Nam Á và châu Phi s b tác ng n ng n nh t c a bi n i khí h u. n chi m kho ng 26% s dân nghèo nh t này, Trung Qu c có hơn 16% và các nư c châu Á khác chi m 18%, ph n còn l i thu c v châu Phi c n Sahara. Bi n i
13. 13 khí h u s gây h n hán nhi u nơi trên th gi i, y thêm kho ng 50 tri u ngư i vào c nh nghèo ói do h n hán trong vài th p k t i [25]. S nóng lên c a h th ng khí h u trái t hi n nay là chưa t ng có và r t rõ ràng, ư c minh ch ng t nh ng quan tr c v s tăng lên c a nhi t không khí và i dương trung bình toàn c u, s tan băng và tuy t trên di n r ng, s dâng lên c a m c nư c bi n trung bình toàn c u. Các quan tr c cho th y r ng nhi t tăng trên toàn c u và tăng nhi u hơn các vĩ c c B c. Trong 100 năm qua (1906-2005), nhi t trung bình toàn c u ã tăng kho ng 0,740 C, t c tăng c a nhi t trong 50 năm g n ây g n g p ôi so v i 50 năm trư c ó [25]. Nhi t trung bình B c c c ã t

 

 

MÃ TÀI LIỆU:1453

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Quản lý dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận năng lực cho học sinh

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *