Luận văn: Vi phạm cơ bản hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Luận văn thạc sĩ Luật Kinh Tế

Sau đây là mẫu Luận văn thạc sĩ Luật kinh tế với đề tài luận văn là Vi phạm cơ bản hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Hy vọng đề tài luận văn thạc sĩ này sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo khi viết luận văn tốt nghiệp của mình. Một số tài liệu có phí, các bạn xem thêm nội dung dưới bài viết để biết cách tải nhé. Nếu các bạn có nhu cầu hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, các bạn có thể tham khảo quy trình, và bảng giá viết luận văn thạc sĩ tại bài viết này.

Bảng giá ==>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Kho 999+ ===>Luận văn thạc sĩ Luật kinh tế

1. Tính cấp thiết của đề tài Luật Thương mại số 35/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005 tại kỳ họp thứ 7 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 thay thế Luật Thương mại năm 1997 đã khắc phục những điểm chưa phù hợp của Luật Thương mại 1997 và đã đưa vào Luật Thương mại năm 2005 nhiều khái niệm, quy định mới nhằm điều chỉnh một số loại hình hoạt động thương mại mà trước đây Luật Thương mại 1997 chưa đề cập đến. Tuy vậy, bên cạnh một số điểm mới thì vẫn còn có một số khái niệm, quy định cần được làm rõ hơn và trong số đó có khái niệm “vi phạm cơ bản hợp đồng”. Theo quy định tại khoản 13 Điều 3 Luật Thương mại thì vi phạm cơ bản hợp đồng là “sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại cho bên kia đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng”. Vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng là cơ sở pháp lý để áp dụng các chế tài thương mại như tạm ngừng thực hiện hợp đồng (Điều 308), đình chỉ thực hiện hợp đồng (Điều 310), hủy bỏ hợp đồng (Điều 312). Tuy nhiên Luật Thương mại năm 2005 còn thiếu các quy định có tính hướng dẫn cụ thể để làm rõ hơn khái niệm này. Mặt khác, theo khoản 3 Điều 4 Luật Thương mại 2005 quy định “Hoạt động thương mại không được quy định trong Luật Thương mại và trong các luật khác thì áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự”. Tuy nhiên, Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản dưới luật cũng không quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng và không có các văn bản hướng dẫn về vấn đề này. Trong khi đó, “vi phạm cơ bản hợp đồng” là một chế định pháp luật được quy định trong Công ước Viên 1980. Kể từ khi có hiệu lực từ ngày 01/01/1988, đến nay đã có 84 quốc gia tham gia, Công ước Viên được xem là nguồn luật thống nhất về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, đã dung hòa được quan điểm của các quốc gia theo hệ thống Luật Civil Law và Common Law về vấn đề này. Điều 25 Công ước Viên 1980 quy định “vi phạm hợp đồng do một bên gây ra là vi phạm cơ bản nếu sự vi phạm đó làm cho bên kia bị thiệt hại mà người bị thiệt hại, trong một chừng mực đáng kể bị mất cái mà họ có quyền chờ đợi trên cơ sở hợp đồng, trừ phi bên vi phạm không tiên liệu được hậu qủa đó và một người có lý trí minh mẫn cũng sẽ không tiên liệu được nếu họ cũng ở vào hoàn cảnh tương tự”. Tương tự Luật Thương mại, Công ước Viên cũng không đưa ra sự giải thích cụ thể để xác định hành vi vi phạm như thế nào bị coi là vi
6. 2 phạm cơ bản. Tuy nhiên trải qua hơn 30 năm tồn tại, thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có liên quan đến vi phạm cơ bản hợp đồng, các Tòa án và trọng tài của các quốc gia thành viên Công ước Viên đã căn cứ vào các tình huống cụ thể xác định có hay không một sự vi phạm cơ bản hợp đồng để làm cơ sở áp dụng các chế tài theo Công ước Viên. Vấn đề đặt ra là chế định vi phạm cơ bản hợp đồng trong Công ước Viên đặt ra những vấn đề gì trong thực tiễn áp dụng, Việt Nam học được gì từ những quy định và vận dụng của tòa án, trọng tài của một số quốc gia thành viên của Công ước Viên về vi phạm cơ bản hợp đồng và Việt Nam phải đối mặt với vấn đề gì khi không sửa đổi để hoàn thiện quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng? Do đó việc nghiên cứu đề tài “Vi phạm cơ bản hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo Công ước Viên năm 1980 và pháp luật Việt Nam” là cần thiết và có ý nghĩa lý luận, thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. 2. Tình hình nghiên cứu 2.1 Ở nước ngoài: – Cuốn sách của tác giả Djakhongir Saidov có tên: “The Law of Damages in International Sales: The CISG and other International Instruments” (Dịch ra tiếng Việt là Luật bồi thường thiệt hại trong mua bán quốc tế: Công ước Viên và các công cụ quốc tế khác) được Nxb Hart Publishing xuất bản năm 2008. Sau khi phân tích Công ước Viên với ý nghĩa như là Luật bồi thường thiệt hại trong mua bán hàng hóa quốc tế, tại Chương 5 của cuốn sách này, tác giả Djakhongir

Còn rất nhiều mẫu luận văn thạc sĩ tương tự đề tài Vi phạm cơ bản hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế các bạn có thể xem thêm các bài luận văn tốt nghiệp đó tại

==>> luận văn pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa

MÃ TÀI LIỆU: 17668

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

Trên đây là bài mẫu Luận văn thạc sĩ Luật kinh tế với đề tài luận văn là Vi phạm cơ bản hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế để tải tài liệu này, các bạn thực hiện thao tác theo hướng dẫn ở trên. Trường hợp bạn không biết cách thực hiện thì các bạn nhắn tin qua Zalo 0932091562

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *