Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Vai trò kết nối của nhân viên công tác xã hội trong hỗ trợ giải quyết việc

Luận văn: Vai trò kết nối của nhân viên công tác xã hội trong hỗ trợ giải quyết việc

1. Lý do chọn đề tài Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trên thế giới có khoảng 10% dân số (hơn 600 triệu người) có khiếm khuyết về thể chất, cảm giác, trí tuệ hoặc tâm thần dưới các hình thức khác nhau. Trong đó có hơn 2/3 số người khuyết tật sống tại các nước đang phát triển có thu nhập thấp [2, tr.5]. Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 7 triệu người khuyết tật ở độ tuổi từ 5 tuổi trở lên, chiếm khoảng 7,8% tổng dân số. Tỷ lệ người khuyết tật sống ở nông thôn chiếm 82,27%. Đa số người khuyết tật sống ở khu vực này thuộc diện nghèo và cận nghèo, số người khuyết tật còn trong độ tuổi lao động là 61%, trong đó có 40% còn khả năng lao động. Tuy nhiên trong số này chỉ có 30% đang tham gia lao động tạo thu nhập cho bản thân và gia đình. Họ chủ yếu làm nghề nông – lâm – ngư nghiệp, có thu nhập rất thấp so với các công việc khác [2, tr.5-6]. Việc làm luôn là vấn đề được mọi người dân và toàn xã hội quan tâm. Trong xã hội ngày nay, để tìm được công việc ổn định và phù hợp rất khó khăn, đặc biệt là đối với người khuyết tật. Trên thực tế, người khuyết tật là những người phải chịu thiệt thòi cả về thể chất lẫn tinh thần hơn những người khác, ngoài ra, họ còn thường xuyên bị bị tách biệt khỏi xã hội bởi những phản ứng tiêu cực như đối với cơ hội học tập và làm việc của họ đều ít hơn người lành lặn… Giải quyết việc làm cho người khuyết tật không chỉ là một vấn đề kinh tế mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Khi người khuyết tật được tạo điều kiện tiếp cận cơ hội việc làm, họ sẽ có thêm tự tin để cống hiến những năng lực của mình cho xã hội. Việc làm giúp người khuyết tật tạo ra của cải vật chất cho xã hội, có thu nhập nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình. Qua đó, người khuyết tật không còn tâm lý phải sống dựa dẫm, phụ thuộc vào người
10. 2 khác, sống hòa nhập hơn với cộng đồng, xã hội và được mọi người thừa nhận. Nhân viên công tác xã hội là người được đào tạo và trang bị các kiến thức, kỹ năng trong công tác xã hội, họ có nhiệm vụ trợ giúp các đối tượng yếu thế trong cộng đồng (người khuyết tật, người nghèo…) bằng cách thực hiện các vai trò của họ như vai trò kết nối, vai trò biện hộ, vai trò tư vấn, tham vấn… Vai trò kết nối của nhân viên công tác xã hội trong hỗ trợ giải quyết việc làm cho người khuyết tật là việc nhân viên công tác xã hội kết nối người khuyết tật với nguồn lực sẵn có nhằm giúp cho người khuyết tật có được việc làm bền vững phù hợp với điều kiện, năng lực của người khuyết tật. Hiện nay, các hoạt động của nhân viên công tác xã hội tại cộng đồng, đặc biệt là trong vai trò kết nối còn đang gặp khá nhiều khó khăn, vướng mắc, dẫn đến kết quả hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế tại cộng đồng còn chưa thật sự hiệu quả. Ngoài ra, vấn đề giải quyết việc làm cho người khuyết tật đã và đang được cả xã hội quan tâm, nhưng những nghiên cứu cụ thể, đi sâu đi sát vào từng địa phương, từng đơn vị, từng vị trí vai trò của người hỗ trợ người khuyết tật thì chưa có nhiều. Từ những lý do trên, tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Vai trò kết nối của nhân viên công tác xã hội trong hỗ trợ giải quyết việc làm cho người khuyết tật tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội”. Với đề tài này, thông qua khảo sát, điều tra và phỏng vấn, tôi mong muốn nghiên cứu sự đánh giá của người khuyết tật và các bên liên quan về mức độ thực hiện vai trò kết nối của nhân viên công tác xã hội trong hỗ trợ giải quyết việc làm cho người khuyết tật tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân nói chung và người khuyết tật nói riêng về vị trí vai trò kết nối của nhân viên công tác xã hội tại cộng đồng trong hoàn thiện và phát triển hoạt động hỗ trợ giải quyết việc làm hiệu quả cho người khuyết tật.
11. 3 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2.1. Trên thế giới Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học khác nhau về người khuyết tật trên thế giới. Có thể kể ra một số nghiên cứu sau: World report on disability 2011 (Báo cáo về Người khuyết tật thế giới của WHO và Ngân hàng thế giới (WB) công bố năm 2011 cung cấp bức tranh toàn diện về người khuyết tật trên thế giới: Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu về thực trạng của người khuyết tật dựa trên những số liệu chính xác nhất. Theo báo cáo này, ở các nước phát triển thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) người khuyết tật khó tiếp cận dịch vụ y tế gấp ba lần, trẻ khuyết tật đến trường ít hơn so với trẻ em bình thường, còn tỉ lệ có việc làm của người khuyết tật chỉ là 44% so với 75% những người khỏe mạnh. Báo cáo trọng tâm vào việc cải thiện hướng tiếp cận và bình đẳng cơ hội, thúc đẩy sự hòa nhập cho người khuyết tật. Báo cáo gồm có 9 chương, trong đó Chương 1 trình bày một số khái niệm như người khuyết tật, thảo luận về vấn đề khuyết tật và quyền con người, khuyết tật và phát triển. Chương 2 đánh giá số liệu về người khuyết tật và tình trạng người khuyết tật trên toàn thế giới. Chương 3 tìm hiểu về việc tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người khuyết tật. Chương 4 thảo luận về sự hồi phục bao gồm cả những liệu pháp trị liệu và trợ giúp. Chương 5 những dịch vụ hỗ trợ và trợ giúp người khuyết tật. Chương 7 đưa ra vấn đề giáo dục cho người khuyết tật. Chương 8 đánh giá về vấn đề việc làm cho người khuyết tật. Mỗi chương đều bao gồm những giải pháp cho những vấn đề. Chương 9 tổng kết lại vấn đề và những giải pháp để hỗ trợ người khuyết tật được tốt hơn. Trong đó Chương 7 và Chương 8 tập trung vào thực trạng giáo dục, tạo việc làm cho người khuyết tật trên toàn thế giới, những kết quả đã đạt được, khó khăn, hạn chế và giải pháp cho vấn đề. Báo cáo nghiên cứu tổng quan vấn đề người khuyết tật trên toàn thế giới, chưa tập trung vào
12. 4 một vấn đề cụ thể, tại một khu vực, địa điểm cụ thể. Kết quả của nghiên cứu là kết luận về tình hình người khuyết tật chung trên toàn thế giới, dữ liệu nghiên cứu tuy chính xác nhưng chưa cụ thể. Do đó, giải pháp cho vấn đề người khuyết tật cũng mang tính chất toàn cầu, nó tác động vào quốc gia và quốc tế, không áp dụng cho một địa điểm cụ thể dành cho người khuyết tật [16]. Ở Mỹ, Margeret S.Malone đã viết quyển “Agenda for Social Security: Chalenges for the new congress and the new administration” (Social security advisory board, February, 2001) (Chương trình an sinh xã hội: Những thách thức cho đại hội mới và chính quyền mới, Hội đồng cố vấn an sinh xã hội, tháng 1 năm 2011), trong đó nói nhiều đến sự an toàn thu nhập của người khuyết tật, lưu ý sự thiếu công bằng với người khuyết tật, nhất là những người không còn khả năng làm việc [16]. Trên thế giới, vấn đề người khuyết tật, việc làm cho người khuyết tật đã được quan tâm từ rất lâu, nhiều nghiên cứu, chương trình lớn được thực hiện nhằm mục đích đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác trợ giúp người khuyết tật. Tuy nhiên, các nghiên cứu lớn chưa đi vào nghiên cứu từng địa phương, tạo việc làm cho người khuyết tật cụ thể, mà chỉ nghiên cứu những vấn đề mang tính bao quát, trên phạm vi quốc gia hoặc toàn cầu, do đó kết quả của công trình nghiên cứu mang tính vĩ mô, các giải pháp đưa ra nếu áp dụng cho từng địa phương sẽ không thực sự mang lại hiệu quả. 2.2. Tại Việt Nam Trong nước, các vấn đề của người khuyết tật nói chung và việc làm cho người khuyết tật nói riêng mới bắt đầu được quan tâm nghiên cứu cả về phương diện lý luận, cả về những vấn đề thực hành. Có thể kể đến các nghiên cứu sau: Nghiên cứu“Vấn đề giới và người khuyết tật Việt Nam” của tác giả Lê Thị Quý, được đăng trên trang 7, số 2 Tạp chí “Nghiên cứu gia đình và giới, năm 2007” đã chỉ ra rằng: “Bên cạnh vấn đề về giới và người khuyết tật, các nghiên
13. 5 cứu dành nhiều sự quan tâm đến vấn đề việc làm, giáo dục, hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật.

 

 

MÃ TÀI LIỆU: 0360

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *