Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Luận văn: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo luật hình sự, HOT

Luận văn: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo luật hình sự, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm gần đây, sự xuất hiện của hàng giả trên thị trƣờng đã trở thành hiện tƣợng phổ biến và mang tính toàn cầu. Sản xuất và buôn bán hàng giả là vấn nạn của xã hội. Đối với sản xuất và tiêu dùng nội địa, hàng giả ảnh hƣởng trực tiếp đến quyền lợi và quyết tâm của các doanh nghiệp chân chính muốn phát triển bằng con đƣờng cạnh tranh lành mạnh, ảnh hƣởng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân và gây hoang mang trong dƣ luận xã hội. Đối với quan hệ kinh tế – quốc tế, nạn hàng giả làm giảm sự hấp dẫn trong thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài, ảnh hƣởng đến tiến trình thực hiện các chế định kinh tế quốc tế mà điển hình nhất là các quy định của Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO). Theo báo cáo từ tổ chức Hải quan thế giới, cứ 10 sản phẩm lại có 1 sản phẩm bị làm giả. Hòa chung với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, những năm qua kinh tế nƣớc ta có những bƣớc phát triển đáng kể, an sinh xã hội đƣợc đảm bảo. Bên cạnh đó, có một số vấn đề đáng quan ngại, trong đó dƣ luận bức xúc trƣớc tình trạng hàng giả xuất hiện tràn lan trên thị trƣờng. Hàng giả phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã và linh động về giá cả có mặt ở rất nhiều phân khúc của thị trƣờng từ các phiên chợ ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn đến các chợ, các siêu thị ở các đô thị lớn. Tình hình sản xuất, buôn bán hàng giả cũng có chiều hƣớng gia tăng về số lƣợng, loại hàng hóa và có diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt trong điều kiện nƣớc ta có chung đƣờng biên giới với Trung Quốc , “một phân xƣởng sản xuất của thế giới” và cũng là một trung tâm sản xuất, phát luồng hàng giả. Đấu tranh phòng, chống nạn hàng giả là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Phòng chống sản xuất, buôn bán hàng giả đƣợc thực hiện bằng nhiều biện pháp, trong đó xử lý hình sự là một biện pháp hữu hiệu, nghiêm khắc nhất để bảo vệ trật tự quản lý kinh tế, quyền lợi của ngƣời tiêu dùng và các nhà sản xuất, phân phối chân chính. Xử lý hình sự đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định của Điều 156 Bộ luật hình
5. 5 sự (BLHS) là một trong những nội dung quan trọng về phòng, chống sản xuất, buôn bán hàng giả. Trong cuộc đấu tranh đó, pháp luật hình sự cùng với hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật đóng vai trò hết sức quan trọng. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả các cơ quan bảo vệ pháp luật đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp, xử lý nghiêm những trƣờng hợp phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả và đã đạt đƣợc những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, quá trình áp dụng pháp luật về tội sản xuất, buôn bán hàng giả còn phát sinh một số hạn chế bất cập: quy định của pháp luật có điểm chƣa phù hợp với thực tiễn cuộc đấu tranh phòng chống hàng giả, thiếu tính thống nhất, đồng bộ trong thi hành và áp dụng pháp luật; chƣa có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật; biện pháp áp dụng của pháp luật chƣa triệt để, nghiêm minh. Những hạn chế, bất cập ấy, đã ảnh hƣởng đến kết quả thi hành pháp luật đối với tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả. Số vụ sản xuất buôn bán hàng giả đƣợc phát hiện trong những năm trở lại đây lên đến con số hàng nghìn, song số vụ đƣợc khởi tố, truy tố và đƣa ra xét xử là rất ít: Trong 05 năm (từ năm 2009 – đến năm 2013) ngành Tòa án đã xét xử sở thẩm 67 vụ, 94 bị can, trung bình mỗi năm xét xử 13,4 vụ, 18,8 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả – một con số rất ít ỏi so với tình hình thực tế hiện nay. Vì vậy, việc nghiên cứu một cách có hệ thống các vấn đề lý luận và thực tiễn của tội sản xuất hàng giả, buôn bán hàng giả theo quy định tại Điều 156, BLHS năm 1999 để giúp nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này là một nhu cầu thực tế và thiết thực. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Trong lĩnh vực nghiên cứu, ở mức độ khái quát tội sản xuất hàng giả, buôn bán hàng giả đƣợc đề cập trong nhiều cuốn Bình luận khoa học BLHS năm 1999 nhƣ: Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 1999 (phần các tội phạm), của tập thể tác giả TS. Phùng Thế Vắc, TS. Trần Văn Luyện, LS,Ths. Phạm Thanh Bình, Ths. Nguyễn Đức Mai, Ths. Nguyễn Sỹ Đại, Ths. Nguyễn Mai

 

MÃ TÀI LIỆU: 19268

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 35.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *