Luận văn: Tìm hiểu chuẩn mật mã dữ liệu (DES) và ứng dụng, HOT

Luận văn quản trị kinh doanh

LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, mạng máy tính ngày càng trở lên phổ biến. Mỗi quốc gia đều có mạng riêng với rất nhiều mạng mang tính bộ phận. trên phạm vi toàn cầu, ngƣời ta đã dùng mạng Internet một cách thông dụng. Nhiều dịch vụ điện tử nhƣ: thƣ điện tử, chuyển tiền, thƣơng mại điện tử, chính phủ điện tử…đã đƣợc áp dụng rộng rãi. Các ứng dụng trên mạng máy ngày càng trở lên phổ biến, thuận lợi và quan trọng thì yêu cầu về an toàn mạng, về an ninh dữ liệu càng trở lên cấp bách và cần thiết. Trên thế giới có rất nhiều quốc gia, nhiều nhà khoa học ngiên cứu về vấn đề bảo mật, đƣa ra nhiểu thuật toán với mục đích thông tin truyền đi không bị lấy cắp hoặc nếu bị lấy cắp thì cũng không sử dụng đƣợc. Trong đề tài của em đƣa ra một thuật toán đó là thuật toán DES(Data encryption standar) đây là thuật toán chuẩn của Mỹ, đƣợc Mỹ và nhiều nƣớc trên thế giới sử dụng, thuật toán này đã đƣợc đƣa vào sử dụng nhiều năm nhƣng vẫn giữ đƣợc tính bảo mật của nó. Tuy nhiên với công nghệ phát triển nhƣ hiện nay thì thuật toán DES trở lên không đƣợc an toàn tuyệt đối nữa, ngƣời ta đã đƣa ra thuật toán 3DES dựa trên nền tảng của thuật toán DES nhƣng số bít đƣợc mã hóa tăng lên. Mã hóa và các lƣợc đồ chia sẻ bí mật có thể đƣợc ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực ví dụ: phát hành thẻ ATM trong ngân hang, đấu tầu từ xa, trong thi tuyển sinh, trong lĩnh vực quân sự… Trong đề tài của em đề cập tới một lĩnh vực đó là ứng dụng trong thi tuyển sinh đại học. Vấn đề thi tuyển sinh đại học ở nƣớc ta trở thành gánh nặng cho ngành Giáo Dục và các ban ngành khác liên quan. Nó làm tổn hại về kinh tế và công sức không chỉ đối với các ban ngành tham gia tổ chức kỳ thi mà ngay cả đối với các thí sinh dự thi, nhƣng đó là điều bắt buộc phải đƣợc tổ chức hàng năm. Do vậy làm sao để giảm thiểu các khâu trong thi tuyển sinh mà vẫn đảm bảo tính công bằng và chính xác là điều cần thiết, theo tôi để làm đƣợc điều đó ta nên ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thi tuyển sinh đại học, một trong những ứng dụng đó là ứng dụng lƣợc đồ chia sẻ bí mật vì nó đảm bảo đƣợc tính bí mật và chính xác mà trong thi tuyển sinh hai điều đó là quan trọng nhất. Phạm vi luận văn đề cập đến mật mã, thuật toán DES, lƣợc đồ chia sẻ bí mật và ứng dụng của chúng trong thi tuyển sinh.
13. Đồ án tốt nghiệp Trƣờng DHDL Hải Phòng Đỗ Thị Phƣơng- CT1301 Page 13 Luận văn gồm 4 chƣơng: Chƣơng 1: Mật mã cổ điển: chƣơng này giới thiệu về khái niệm và định nghĩa mật mã, một số mã cổ diển. Chƣơng 2: thuật toán DES: chƣơng này nói về mã hóa và giải mã trong thuật toán DES, các vấn đề xung quanh DES. Chƣơng 3: Chia sẻ bí mật: chƣơng này nói về khái niệm chia sẻ bí mật, phƣơng thức chia sẻ và khôi phục khóa bí mật. Chƣơng 4: Ứng dụng thuật toán DES và lƣợc đồ chia sẻ bí mật vào thi tuyển sinh: Chƣơng này nói vè phần ứng dụng và mô phỏng lƣợc đồ chia sẻ bí mật bằng ngôn ngữ C. Để hoàn thành luận văn này, trƣớc hết em xin chân thành cảm ơn TS Hồ Văn Canh – ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn, cung cấp tài liệu và đóng góp nhiều ý kiến cho luận văn. Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, các cán bộ khoa công nghệ thông tin trƣờng đại học Dân Lập Hải Phòng đã tận tình giảng dạy, giúp đỡ em trong suốt khóa học.

 

MÃ TÀI LIỆU: 10587

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

1 thought on “Luận văn: Tìm hiểu chuẩn mật mã dữ liệu (DES) và ứng dụng, HOT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *